Charakteristika

  • Dlka hry: 30 a 60
  • Hr: 2, 3, 4, 6
  • Dlka: 10 - 30 min
  • Vk: > 6 let
  • Cena: 690 K
  • Dal nzvy: nejsou
  • Vrobce: Abalone
  • Autor: Laurent Lvi, Michel Lalet
  • Design: Laurent Lvi, Michel Lalet

Foto

fotografie

strategie

Nejefektivnější způsob pokládání slov je kolmo k již existujícím slovům tak, že jedno z písmen nového slova rozšíří původní slovo. Ideální je, když toto písmeno je dobře bodované a navíc leží na prémiovém poli, protože jak písmeno, tak prémie, se vám v tomto tahu započítá dvakrát (za každé slovo zvl᚝)! Příklad: na desce již leží slovo "POMLUVÍ" vodorovně od 5D, takže jeho poslední písmeno leží na 5J těsně před polem zdvojujícím hodnotu slova. Položíme-li svisle od K3 slovo "J͊", získáme za něj 16 bodů (včetně zdvojnásobení hodnoty slova) a navíc vznikne nové slovo "POMLUV͊", za které získáme rovněž dvojitou hodnotu 28 bodů. Celkem tedy takový tah přinese velmi slušných 44 bodů.

V první polovině hry se vyplatí schovat si písmena s vysokou hodnotou (X, Ď, , Ó, Ň), až budou moci být využita s písmennou prémií. Ve druhé polovině je naopak nutné se jich co nejrychleji zbavit, dokud je kde. Poměrně obtížně použitelné je i písmeno Ů, přestože je hodnoceno "pouhými" 4 body.

Nesnažte se pouze vytvořit co nejhodnotnější slova, snažte se také nenahrát svým protivníkům např. tím, že vysunete běžné písmeno do blízkosti prémiového pole. Máte-li podezření, že soupeř bude moci vytvořit hodnotné slovo v nějakém řádku (sloupci), můžete mu v tom bránit položením slova do sousedního řádku (sloupci). Tato strategie pochopitelně nemá význam v opisovaném Scrabble.

Výše "dobrého" skóre závisí na počtu zúčastněných hráčů. Součet bodů všech hráčů kolem 500-600 je dobrý, 600-700 velmi dobrý, 700 a více vynikající. Při čtyřech hráčích je tedy dobré skóre 125-150 bodů, ve dvou je to 250-300 apod.


Pro Klub deskových her Paluba vytvořil Dan Zeman.

[PALUBA]