Zpět nahoru: [ seznam her | karetní hry ].

Šibřiňky - Oh Hell - Whist

 Hra Oh Hell se objevila roku 1931 v New Yorku, kde byla považována za anglickou hru. V Anglii je ovšem tato hra zmiňována až mnohem později. Hra si brzy získala velkou oblibu a pod různými názvy a v různých obměnách se rozšířila do dalších zemí.
 V Čechách se tato hra objevila v 70. letech 20. stol.. Velkou oblibu si získala mezi pražskými disidenty, kteří jí hráli v domění, že se jedná o skutečný anglický Whist.
 Tato hra je též nazývána jako Socialistické závazky. Tento název vyplývá z toho, že poslední hráč nesmí dát takový závazek, který by v součtu se závazky ostatních hráčů dával celkový počet uhratelných zdvihů.

Pro Klub deskových her Paluba vytvořil Matěj Baťha, Dědek.
Obsah webových stránek je chráněn autorskými právy. Jeho reprodukce za komerčními účely je zakázána.
The contents of these web pages is copyrighted. Any reproduction for commercial use is prohibited.

[PALUBA]