Zpět nahoru: [ seznam her ].

Útěk z Colditzu

Colditz čti [koldyc]
původní název Escape from Colditz

Charakteristika

Počet hráčů: 2 až 6. Doporučený věk: alespoň 8 let. Délka hry: 21/2 hodiny, nebo podle přání hráčů.

Hra se odehrává za druhé světové války. Zámek Colditz je pevnost hluboko v německém vnitrozemí, kde jsou drženi spojenečtí váleční zajatci. Jeden hráč představuje velitele německé posádky, jeho figurky jsou němečtí vojáci - strážci. Ostatní hráči jsou velitelé jednotlivých skupin zajatců (každá skupina je jiné národnosti). Velitelé zajatců se snaží docílit co nejvíce úspěšných útěků svých mužů: pokud možno více, než se podaří ostatním skupinám. Německý velitel se snaží útokům předcházet nebo je likvidovat.

Odkazy

Vydavatel, držitel licenčních práv: H. P. Gibson & Sons Ltd, Greenlea Park, Prince George?s Road, London SW19 2RB.


Pro Klub deskových her Paluba vytvořil Dan Zeman.

[PALUBA]