TRAX 

 

 

 

 

 

 


Charakteristika

Počet hráčů: 2   Doporučený věk: od 8 let   Délka hry: podle zkušenosti hráčů (5-40 min)

 

Hraje se s 64 stejnými kameny, které mají na obou stranách jiné obrazce, tvořené černou a bílou buď rovnou nebo zakulacenou linkou. Hráči postupně přikládají své kameny po jednom do hry. Cílem hry: 1) buď sestavit z linek své barvy uzavřený obraze (kruh, ovál či jiný uzavřený nepravidelný tvar), 2) nebo dosáhnout svisle či vodorovně dvou protilehlých okrajů pomyslné hrací desky a spojit je linií své barvy.

 

Pravidla

 

            hrací kámen

(obě strany)

 

 

1) Hráči si před hrou rozdělí barvy – černou nebo bílou.

2) Hráči střídavě po jednom kameni vkládají kameny do pole. Mohou si vybrat, kterou stranou nahoru je otočí zda s rovnými či kulatými linkami. Snaží se ze své barvy vytvořit obrazec, nebo mohou pokračovat i v barvě soupeře a jeho linii stočit. Kameny se musí pokládat tak, aby vždy navazovaly (obr. 1) na sebe s dál tvořili linii alespoň v jedné či je-li to možné v obou barvách. Jednou položené kameny už se dál neposunují.

Obr. 1                                                                 Na místo A lze dát kameny správně 2 způsoby:

 

 

 

 


                                                                 Nesprávně by bylo například takto:

                        A

 

 


3) Hraje se na „pomyslné“ hrací desce 8 x 8. Pomyslné proto, že nikde není určeno, zda to je 8 polí nalevo, napravo, dolů či nahoru. Jakmile jsou však kameny (byť i klikatě) svisle či vodorovně položeny tak, že to určí hranice hrací desky, okraje této pomyslné hrací desky se nesmí překročit. Je-li už ve hře více kamenů, musí se spočítat, kam až sahají (obr. 3).

4) Vynucené tahy – znamenají, že vznikne-li situace, že na dané místo se může dát kámen, aby linie na sebe navazovaly, jen jediným možným způsobem (nelze nijak natočit, nebo dát druhou stranou), musí (!) se nezávisle na tahu tento kámen do hry na desku dát. Může se stát, že těchto „vynucených“ kamenů může být najednou i více (obr. 2).

Obr. 2

                       

 

 

 

 


                                ž B                                         C 

 

 


Na místa B a C lze dát hrají kameny jen jedním možným způsobem, aby tvořily linii, jedná se o vynucený tah a hraje se mimo řádný tah, jakmile se na něj přijde (obvykle po skončení řádného tahu).

4) Konec hry1. možnost v obrázku 2 – po přiřazení kamenů na místa B a C dojde ke spojení linie, vznikne nějaký uzavřený útvar (v tomto případě ovál) a bílý vyhrává.

2. možnost – nikdo nevytvoří uzavřený obrazec, ale bílý hráč (obr. 3) spojí linií své barvy dvě protilehlé strany pomyslné hrací desky, která je 8 x 8, a proto vyhrává. (Mohou se spojit buď vodorovné nebo svislé protilehlé strany.)

Obr. 3

 

 

 

 

 

 


      1        2           3         4         5         6         7         8

 

Strategie

Nezapomínat na vynucené tahy, mnohdy rozhodnou celou hru !!!

Nejrychlejší prohra (obr. 4) - na desku je položen základní kámen (D). Bílý k němu položí další (E) tak, že vytvoří v bílé barvě půlkruh. Černý si toho nevšimne a kámen dá na místo F, tvoří svou černou linii. Bílý položí kámen na místo G. Následný tah už je vynucený (kámen na místo H). Dojde k uzavření linie – vznikne bílý kruh. Bílý vyhrává.

Obr. 4.                                    ž ž ž     F

                      

                                                   D                                        E

           

 

    ž ž ž ž     H               G      

MUDr. Zdeňka Trávníčková