Zpět nahoru: [ seznam her | störtebeker ].


störtebeker
pravidla

Honba za tučnou kořistí!

Urputná hra v kostky pro 2-4 mořské vlky od 10 let. Údajně zvláště dobré pro 2 hráče! Trvá asi hodinu.

Autoři: Thorsten Löpmann & Andreas Wetter

Překlad z němčiny a úprava: Daniel Zeman, Paluba.

Vydavatel: Hans im Glück, München, Německo, 2000. Licence: Schmidt Spiel + Freizeit, Berlin, Německo.

Klaus Störtebeker byl „Červený korzár“ pobřeží Severního moře. Před tím než byl on a jeho kamarádi 21. října 1401 sťati na Grasbrooku v Hamburku, po celých šest let ohrožovali německá pobřeží. Lodní doprava mezi Anglií, Flandry a Helgolandem tím utrpěla citelné ztráty, a tak město Hamburk vyslalo flotilu, která měla pirátům nasadit želízka.

Hrací potřeby

·         30 karet s obchodními loděmi v 5 barvách. Vysvětlivky: v horních rozích bodová hodnota, uprostřed spodní části číslem vyjádřená obranyschopnost, pod ní je vyobrazen požadovaný proviant, na okrajích barva (viz rozšířená pravidla)

·         2 kostky s čísly

·         2 kostky s barvami

·         66 akčních karet:

o        10 pirátů

§         3 × hodnota 4

§         3 × hodnota 3

§         4 × hodnota 2

o        56 proviantních karet, z toho 10 s malým symbolem piráta na horním a dolním okraji (hodnota 1)

§         13 × voda

§         10 × fazole

§         10 × suchary

§         8 × maso

§         8 × rum

§         7 × banány

·         bodovací tabulka

·         8 barevných značkovacích žetonů ve 2 velikostech

Cíl hry

Hráči převezmou role Störtebekera a jeho kumpánů a mají za úkol dobýt co nejvíce obchodních lodí a získat tak hodnotné body.

Příprava hry

Všechny ražené díly se opatrně vyjmou z rámečků.

Karty obchodních lodí se zamíchají lícem dolů. Poté se 4 z nich odkryjí a vyloží na stůl. Musejí mít kolem sebe tolik volného místa, aby každý hráč mohl na jedné straně každé lodi odkládat své akční karty. Ze zbývajících lodí se vytvoří doplňovací balík - přístav, ze kterého vyplouvají na moře. Ten sestává z následujícího počtu lodí:

2 hráči: 12 lodí

3 hráči: 15 lodí

4 hráči: 18 lodí

Horní karta se otočí, aby bylo vidět, která loď přijde příště do hry. Přebytečné karty se vrátí do krabice a nedostanou se do hry. Zůstanou však skryté, aby nebylo vidět, které to jsou.

Akční karty se zamíchají. Každý hráč obdrží 6 karet do ruky. Zbytek tvoří dobírací balík (lícem dolů).

Každý hráč obdrží dva značkovací žetony ve své barvě. Velký žeton každý vyloží otevřeně před sebe, aby ostatní hráči věděli, kdo hraje s kterou barvou. Malý se položí na loď odpovídající barvy na bodovací tabulce.

Začíná hráč, jehož žeton se na bodovací tabulce nachází nejvíc nahoře (zpravidla je to žlutý hráč).

Základní pravidla

Hra probíhá v následujících 6 fázích. Hráč na řadě provede postupně všechny fáze, teprve pak se dostane na řadu další hráč po směru hodinových ručiček.

1.      vykládání akčních karet

2.      odpálení děl

3.      obsazení lodi

4.      protiútok

5.      bodování

6.      dobrání karet

Vykládání akčních karet

Hráč na řadě se musí zbavit právě 3 karet, které může využít k následujícím akcím. Rozhodnutí, kolik karet na kterou akci využije, resp. které akce neprovede vůbec, je na hráči, pokud dodrží omezení uvedená u jednotlivých akcí. Pokud si vybere více akcí, musí je provést v pořadí, ve kterém jsou zde uvedeny.

·         Vyložení: Zahraje až 3 karty k vyloženým lodím. Přitom může pokládat jak proviantní karty, tak piráty. Každý hráč přikládá karty k lodi z jiné strany — z té, která směřuje k jeho okraji stolu. Hráč může buď položit všechny karty vedle jedné lodi, nebo je rozdělit mezi více lodí.

o        Proviant musí hráč k lodi poshánět dříve, než na ni bude moci zaútočit. K útoku na každou loď je potřeba jiný proviant, jak lze zjistit ze symbolů na kartě lodi. K lodi se smí položit pouze ten druh proviantu a nejvýše v takovém množství, kolik je na kartě lodi vyobrazeno. Proviantní karty se vykládají lícem nahoru.

o        Piráty hráč může, ale nemusí k lodi přiložit. Zvyšují jeho šanci na úspěšný útok. Hráč nesmí k jedné lodi položit více pirátů než karet s proviantem. Karty pirátů se vykládají lícem dolů.

o        Některé proviantní karty mají na sobě symbol piráta. Pokud taková karta leží vedle nějaké lodi, je už nasazen pirát s hodnotou 1.

·         Výměna: Zahodí 2 nebo 3 karty na odkládací balík a vybere si z něj nejvýše 2 jiné karty. Je tedy i možné zahodit karty bez náhrady; pokud hráč mění karty za jiné, opravdu může prohledat odkládací balík a karty si z něj vybrat! Vybrané karty položí před sebe lícem nahoru, takže všichni vidí, které karty si vybral. Bude je moci využít až v příštím kole.

·         Odpálení děl: Zahodí 1 kartu na odkládací balík a označí loď, která odpálila děla (viz následující odstavec). V jednom tahu smí odpálit děla jen u jedné lodi.

Nejasnost: má být odkládací balík stále lícem nahoru?

Příklad pod obrázkem v originálních pravidlech: Žlutý položil na svou stranu lodi dvě černé karty s rumem a jednu zelenou s fazolemi. Další akční kartu položil na odkládací balík, aby mohl odpálit děla…

Odpálení děl

Položením libovolné akční karty na odkládací balík odpálí hráč děla na některé lodi a může se mu tak podařit zničit nebo přeložit proviant protivníků.

Vybere si (a oznámí ostatním) loď, u které má sám vyložen alespoň jednu proviantní kartu, a hodí oběma barevnými kostkami. Jestliže některá kostka ukáže barvu proviantu vyloženého jedním nebo více hráči, vezme si útočník za každou kostku 1 proviant, nejvýše tedy 2 karty.

Pokud tento proviant vyložilo více protivníků, musí se hráč rozhodnout, od koho z nich si ho vezme. Když má hráč mezi kartami, které sám vyložil, ještě místo na ukořistěný proviant, přiloží jeho kartu(y) ke svým. Karty, na které už místo nemá, se dají na odkládací balík. Pokud na kostkách padly barvy, jejichž proviant nikdo nevyložil, padne výstřel do prázdna a nikdo o žádný proviant nepřijde.

Příklad po obrázkem v originálních pravidlech: … žlutý hodí červenou a modrou. Modrá propadne, protože žádná karta s vodou u [této?] lodi neleží. Protože oba protivníci vyložili kartu s masem, rozhodne se pro tu z nich, která má symbol piráta a pojistí mu tak vlastní proviant. Teď má vyložené všechny tři proviantní karty, které jsou potřeba ke vtrhnutí na loď…

Obsazení lodi

V této fázi může hráč zaútočit na všechny lodě, pro které už vyložil potřebné proviantní karty. V prvním kole hry nemůže žádný hráč zaútočit na žádnou loď! Hráč určí, kterou loď chce dobýt, a odkryje své piráty, kteří vedle ní případně leží. Poté hodí oběma číselnými kostkami a přičte hozenou hodnotu k hodnotě vyložených pirátů. Nyní mohou nastat 2 situace:

a)     Hodnota je nižší než obranyschopnost lodi: Pokus se nezdařil a útočníkovi hrozí, že bude potrestán ztrátou proviantu. K tomu hodí oběma barevnými kostkami. Za každou hozenou barvu musí odevzdat jednu odpovídající proviantní kartu do odkládacího balíku. Tato ztráta ho může připravit i o piráty (připomeňme: hráč nesmí mít u jedné lodi více pirátů než proviantu). Pokud hodil pouze barvy, které u lodi neleží, měl štěstí a o žádné karty nepřijde. Piráty, kteří u lodi zbyli, může hráč až do příštího pokusu o obsazení opět skrýt.

b)     Hodnota je stejná nebo vyšší: Loď byla dobyta a hráč provede vyhodnocení, pokud ovšem žádný ze spoluhráčů neudělá úspěšný protiútok (viz další odstavec).

Příklad pod obrázkem v originálních pravidlech: … žlutý hodí oběma číselnými kostkami a padne mu 7 bodů. K tomu přičte svého piráta na kartě s masem a dostane 8 bodů, což je akorát dost pro obsazení černé lodi. Loď tak byla sice dobyta, ale…

Protiútok

Každý hráč, který má u obsazené lodi vyložený nějaký proviant, se může nyní pokusit na tuto loď také dostat. Začíná soused po levici. Pokud jeho proviant ještě není úplný, musí doplnit chybějící karty. Přitom také nesmí vyložit více než 3 karty. Nesmí přikládat nové karty pirátů.

Následovně hodí hráč oběma číselnými kostkami, přičte k tomu případné piráty a porovná svůj výsledek s dosavadním vítězem bitvy. Pokud je jeho hodnota vyšší, dostane se loď pod jeho kontrolu. Pokud protiútok provedlo více hráčů, vyhraje ten, jenž jako první dosáhl nejlepší hodnoty.

Proviantní karty vyložené při protiútoku si může hráč doplnit až když bude příště on sám na řadě.

Příklad pod obrázkem v originálních pravidlech: … červený zvolá „Protiútok“ a přiloží k lodi chybějící kartu s fazolemi. Na kostkách hodí 6 a odkryje svého čtyřkového piráta, čímž se dostane na 10 bodů. Tím přetrumfne žlutého a může si černou loď vzít pro sebe, protože žádný jiný hráč nemůže protiútok vyvolat. Bodování teď provede on…

Bodování

Hráč, který obsadil loď, ji vyloží odkrytou před sebe (spoluhráči se mohou kdykoli podívat na to, co má vyloženo). Všechny akční karty, nahromaděné kolem lodi, se dají do odkládacího balíku. Hráč posune svůj bodovací žeton o tolik polí bodovací tabulky, kolik byla bodová hodnota lodi. Kdo překročí 44 bodů, začne znova od jedničky.

Po uzavření všech pokusů o obsazení lodí se na uvolněné místo položí nová loď z přístavu. Jestliže byla v jednom tahu obsazena více než 1 loď, vypluje odpovídající počet nových lodí.

Příklad pod obrázkem v originálních pravidlech: … červený se posune na bodovací tabulce o 5 polí za obsazení černé lodi.

Dobrání karet

Pokud před sebe hráč ve fázi 1 otevřeně vyložil karty k výměně, vezme si je nyní do ruky. Poté doplní svou ruku opět na 6 karet.

Pokud je dobírací balík prázdný, odkládací balík se dobře zamíchá a pak ho nahradí. Nejasnost: má se to provést ihned po spotřebování poslední karty, nebo až v okamžiku, kdy někdo potřebuje dobrat další? Když se to totiž trefí přesně mezi 2 hráče, znamená jedna možnost, že má k výměně k dispozici všechny karty, zatímco při druhé nemá žádnou. Doporučuji řešení výhodnější pro dobírajícího hráče: odkládací balík se promění v nový dobírací balík až v okamžiku, kdy je z prázdného dobíracího balíku potřeba dobrat kartu.

Konec hry

Když se na moře vydá poslední loď z přístavu, je konec hry blízko. Partie nyní skončí, jakmile bude obsazena další loď a soused po pravici hráče, který začínal, dokončí svůj tah. Vítězem je hráč s nejvíce body na bodovací tabulce. Při rovnosti bodů vyhraje hráč, který obsadil nejvíce lodí.

Rozšířená pravidla

Platí základní pravidla s následujícími rozšířeními:

1.      Prémiové body

Jestliže hráč obsadil 3 nebo více stejnobarevných lodí, dostane prémii za barvu. Dostane tolik bodů, kolik ukazuje jeho nejhodnotnější loď této barvy. Prémie za barvu často rozhodne hru. To znamená, že je třeba dávat pozor, kteří hráči už nasbírali které barvy.

2.      Přístav

Počet předem odkrytých lodí čekajících na startu se zvýší na 3, které se vyloží do řady v pořadí, ve kterém se také dostanou do hry. Hráči tak mohou lépe plánovat prémiové body.

3.      Neúspěšným pokusem o obsazení lodi hráč ztrácí možnost pokoušet se v tomto tahu o dobytí jiných lodí.

4.      Právě tak končí možnost útočit na jiné lodě, pokud po úspěšném útoku následoval úspěšný protiútok některého soupeře.

5.      Hra ve dvou

Na moři jsou pouze 3 lodě najednou. Zvyšuje se tím konfrontace mezi hráči.

Příklad pod obrázkem v originálních pravidlech: Červený dostane za své lodě 39 bodů + prémii 9 bodů za žluté lodě.

 

Za nesčetné testy, připomínky a návrhy děkují autoři i vydavatelství těmto lidem: Frank Lepperhoff, Gerd Hebbinghaus, Marcel-Andre Casasola Merkle, Carmen Willeke, Silke Rottländer, Gudrun & Jörg Kortmann, Kerstin Löpmann, Reiner Kehrmann, Susanne Schmelz, Mario Wojciak, otevřené herní setkání Spielzeit v Bergisch-Gladbachu a všichni zkoušeči v Bödefeldu pod vedením Michaela Schramma.


Vytvořil tým Klubu deskových her Paluba. Z němčiny přeložil Daniel Zeman.
Obsah webových stránek je chráněn autorskými právy. Jeho reprodukceza komerčními účely je zakázána.
The contents of these web pages is copyrighted. Any reproduction forcommercial use is prohibited.

[PALUBA]