Set!

 

Vydavatel: Ravensburger Spieleverlag 1999/2001 v licenci od SET Enterprises, Inc.

81 karet – a každá je jiná. Ale každá je jedinečná, jako celá hra.

Vždy 12 karet se vyloží lícem nahoru. Všichni hrají najednou. Kdo je ten Nejrychlejší, kdo najde jako První SET, skládající se ze 3 karet? Když se to povede, dostane dotyčný tyto 3 karty jako svůj zisk. Vyložené karty se doplní opět na 12. Kdo najde další SET? Napětí až do konce!

Vítězem je ten, komu se podaří nasbírat nejvíce SETŮ.

Co je to SET?

Každá z 81 karet je jiná.

Liší se 4 vlastnostmi:

Množství (1, 2 nebo 3)

Barva (červená, fialová nebo tyrkysová)

Tvar (ovál, pruh nebo vlnka)

Výplň (prázdný, poloviční nebo plný)

SET se skládá vždy ze 3 karet. Ale pouze tehdy, když každá ze 4 vlastností je buď na všech kartách stejná, nebo na každé kartě jiná. Při hledání SETU je tedy třeba si vždy znova položit ty samé 4 otázky:

Je množství u všech tří karet stejné nebo u každé jiné?

Je barva u všech tří karet stejná nebo u každé jiná?

Je tvar u všech tří karet stejný nebo u každé jiný?

Je výplň u všech tří karet stejná nebo u každé jiná?

Pouze pokud je odpověď na všechny 4 otázky „Ano“, jde skutečně o SET.

Průběh hry

Všech 81 karet se dobře zamíchá a nachystá do balíku lícem dolů. 12 karet se odkryje a vyloží na stůl do obdélníku 3 × 4 karty. Mějte na paměti, že 3 karty SETU nemusejí na stole ležet v žádné předem známé vzájemné poloze, mohou být rozmístěny libovolně.

Všichni hrají současně! Každý se snaží co nejrychleji najít SET. Když si myslí, že ho našel, zvolá hlasitě a zřetelně „SET“ a bez odkladu ho ukáže.

Pokud je SET v pořádku, hráč odstraní odpovídající karty ze stolu, položí je lícem dolů před sebe jako svou kořist. Libovolný hráč doplní vyložené karty třemi novými z balíčku a jede se dál.

Pokud SET není v pořádku, hra pokračuje, ale „falešný hráč“ vypadne za trest ze hry až do té doby, než jiný hráč najde pravý SET.

Není mezi vyloženými kartami žádný SET? Může se stát, že mezi 12 kartami vyloženými na stole žádný SET není (nebo že ho hráči dlouhou dobu nejsou schopni najít). V tom případě se vyloží 3 další karty z balíku (krátkodobě tedy na stole leží 15 karet), za které se ale po nalezení SETU žádné nové nevykládají.

Konec hry

Hra končí, když je dobírací balík spotřebován a mezi vyloženými kartami není žádný další SET.

Vyhraje hráč, který nasbíral nejvíce karet.

Varianty

SET’s Easy

Snadnější rozjezd pro začátečníky a mladší děti získáte, když použijete pouze 27 karet jedné barvy. Tím zcela odpadne vlastnost barva a hra bude zřetelně snadnější a přehlednější. V tomto případě se vykládají 3 × 3 karty, všechna ostatní pravidla zůstávají v platnosti.

SET’s Forever

Turnajová hra (od 3 hráčů) se opakuje tolikrát, kolik hráčů se hry účastní. Střídavě vždy jeden hráč má roli SET-Mastera a má na starosti míchání karet, vykládání a zejména doplňování 3 karet po nalezení SETU. Sám ale nehraje.

Na konci kola se zaznamenají body všech hráčů (jedna získaná karta je za jeden bod) a další hráč se stane SET-Masterem atd.

Vítězem turnaje je ten, kdo má na konci nejvíce bodů.