Sagaland

čti [zágaland]

Honba za pokladem pro celou rodinu v zemi mýtů a legend

Věk od 8 let.

Pro 2-6 hráčů

Obsah

1 hrací plán

13 karet legend

13 stromů

6 figurek

2 kostky

Autoři: Alex Randolph, Michel Matschoss

Překlad: Jiří Bauma, Paluba

Vyrobil: Ravensburger

Úvod

Kdysi v dávných časech žil král, který sídlil v čarokrásném hradu tyčícím se vysoko nad začarovaným lesem. Jeho poddaní si nemohli přát lepšího krále, tak moudrá a laskavá byla jeho vláda.

Uběhlo mnoho let  a král, který cítil, že stárne, začal mít starosti, kdo by měl vládnout po něm, neboť sám neměl žádné děti.

Král často slýchával zvěsti o podivuhodných a překrásných pokladech, které byly skryty v začarovaném lese. Postupem doby tyto zvěsti natolik probudily jeho zájem, že prakticky už  ani nedokázal myslet na nic jiného. Rozhodnul se proto dát tyto úžasné poklady hledat, aby je shromáždil ve svém hradu, kde by je mohl každý vidět a obdivovat se jim.

Proto se rozhodl, že pošle trubače po celé zemi, aby rozhlásili, že ten, kdo ho dovede k  místům, kde jsou 3 z těchto úžasných pokladů ukryty, stane se jeho nástupcem na trůnu.

Cíl hry

Hráči dohrají zbylou část pohádky.

Hráči jsou vysazeni do začarovaného lesa, aby zde hledali poklady.  Jejich úkolem je nalézt poklady, a potom ohlásit jejich místa úkrytu královi v hradu. Přitom musí odrážet útoky ostatních hráčů. Navíc mohou používat i kouzla. První hráč, který správně označí 3 místa úkrytu, se stává vítězem.

Příprava

Vytlačte 13 karet a 13 koleček z desky. Nalepte kolečka obrázkem ven zespod na stromy tak, jak je ukázáno na desce.

Zahájení

1. Zamíchejte stromy a umístěte je náhodně do 13 míst označených modrými plamínky u lesních cest.

2. Každý hráč si vybere jednu figurku a umístí ji na jeden dům ve vesnici.

3. Karty se zamíchají a umístí lícem dolů na hradní nádvoří. Svrchní karta se otočí.

4. Rozhodněte pomocí kostky, kdo začne.

Hra

Start hry je ve vesnické bráně. Pole s hvězdou nacházející se před touto branou je bere jako první pole.

Hráči se střídají v tazích ve směru hodinových ručiček. V každém tahu nejprve hodí oběma kostkama.

Tah

Ačkoliv obě kostky se hází najednou, každá se počítá zvlášť. Můžete začít buď menším nebo větším číslem a můžete se pohybovat v libovolném směru, dopředu nebo dozadu, za předpokladu, že se posunute o počet polí na jedné kostce pouze v jednom směru. (Např. jestliže jste hodili 5 a 3, můžete se posunout o 8 polí v jednom směru nebo o 5 v jednom a o 3 ve druhém.) Tzn. každá figurka vykoná během kola 2 samostatné tahy.

Sebrání figurky

Jestliže figurka táhne přesně na pole, které je obsazeno soupeřovou figurkou, je soupeřova figurka sebrána. Následkem toho se vrací zpátky do vesnice, kde musí začít znova od začátku.

Nalezení pokladu

Jestliže figurka táhne přesně na modré pole, může hráč nadzvednout vedle se nalézající strom, aby zjistil, co je pod ním ukryto (tak aby to ostatní hráči neviděli).

Přesun do hradu

Pokud objevíte místo úkrytu pokladu, který je právě z hradu vyvoláván (je zobrazen na vrchní otočené kartě), měli byste se ihned vydat do hradu, abyste jej ohlásili. Nicméně je obvykle moudřejší nenechat ostatní hráče lehce poznat, že tam směřujete, protože by se na vás sesypali a pokusili by se vás vrátit zpátky na start. 

Ve hradu musíte přesně táhnout na pole s klíčem. Jestliže se vám to nepovede, hrad míjíte a musíte se zkoušet dostat do hradu v dalším tahu.

Ohlášení nálezu

Jestliže zahrajete na pole s klíčem, můžete odkrýt místo s pokladem. To se provede tak, že vyvoláte příslušnou kartu (např. můžete říct "pod tímto stromem je vřeteno Šípkové Růženky"), a poté tento strom nadzvedněte a podívejte se, jestli jste měli pravdu.

Jestliže jste označili správný strom, ukažte jeho spodek ostatním hráčům, potom jej položte zpátky a kartu si ponechejte jako odměnu. Poté otočte následující kartu z balíčku, aby se tak určil další hledaný poklad. Tím váš tah končí a  hraje další hráč.

Vaše figurka ale zůstává ale v hradu, takže příští tah můžete zkusit odkrýt další poklad, pokud vás ale nějaký soupeř mezitím nesebere a vy se nemusíte vrátit zpátky na start.

Jestliže se spletete, tzn. označili jste špatný strom, položte strom zpátky bez toho, aby  někdo viděl, co pod ním je. Potom se vraťte zpátky na start.

Kouzla

Kdykoliv hodíte 2 stejná čísla, můžete použít kouzla. Tzn. můžete udělat jednu z následujících akcí:

- přesunout figurku na neobsazené modré pole a podívat se pod strom

- přesunout figurkou směrem k hradu, a to buď na první pole za kamenný most, nebo jestliže tam již jste, pak přímo na pole s klíčem

- změnit svrchní kartu v balíčku karet, tzn. zamíchejte karty a otočte svrchní kartu

Pokud použijete kouzlo, nemůžete ještě k tomu táhnout figurkou podle čísel na kostce.

Rady

Když hledáte poklad, nezapomeňte se dívat, co dělají ostatní hráči. Hlavně se jim snažte ztížit dosažení hradu.

Netrapte se příliš, jestliže nemůžete najít poklad, který je právě vyvoláván z hradu. Je důležitější si pamatovat umístění těch, které se vám již podařilo najít. Kouzly se dá velmi rychle vrchní karta změnit na kartu pokladu, který jste právě vy našli.

Během hry nesmí žádný hráč měnit rozestavení stromů.

Seznam pokladů:

vřeteno Šípkové Růženky

zrcadlo Sněhurččiny zlé macechy

Popelččiny skleněné střevíčky

holubi, kteří pomohli Popelce

korunka žabího krále

zlatý míč, který žabí král hodil princezně ze studně

sněhová peřina Sněhové královny

sedmimílové boty

odvážný krejčovský pásek

oslíček otřes se

stoleček prostři se

zlatý klíč, který otevírá kouzelnou truhlu

Aladínova kouzelná lampa

Konec hry

První hráč, který ohlásí správně 3 skrytá místa a tudíž nasbírá 3 karty, je vítěz.

Varianty

Maraton

Namísto toho, aby se poté, co jeden hráč sebere 3 karty, hra ukončila, pokračujte, dokud nejsou sesbírány všechny karty. Vyhrává ten hráč, který jich nasbírá nejvíc.

Pro malé děti

Umístí se 13 stromů. Během kola hráči hází kostkami. Jestliže hráč táhne na modré pole, získá strom. Hra pokračuje tak dlouho, dokud všechny stromy nejsou vysbírány. (Karty se nepoužívají.)

Další varianta pro malé děti. Vybert 5 karet a příslušné stromy. Zbytek odstraňte ze hry. Potom hrajte hru podle standardních pravidel, ale pouze s vybranými 5 stromy. Vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíce karet.

Zvířecí kouzla

2-4 hráči

V této verzi 5 karet s ptáky nebo zvířaty jsou kartami zvířecích kouzel. Vyberte je z balíčku a odděleně je zamíchejte. Každému hráči rozdejte jednu tuto kartu a zbytek umístěte lícem dolů do údolí pod vesnicí.

Dále hra pokračuje obvyklým způsobem. Hráč, který dosáhne pole s klíčem, ohlásí úkryt otočené karty nebo jakékoliv karty zvířecích kouzel, kterou vlastní. Pokud ohlašuje kartu zvířecích kouzel, musí jí nejprve vynést. Pokud hráč tuto kartu označí chybně, musí jí vrátit dospod balíčku karet zvířecích kouzel.

Jestliže hráč sebere figurku soupeře, sebere mu i jednu kartu zviřecích kouzel (Má-li jich víc, může si vybrat kterou.)

Když hráč hodí na obou kostkách stejné číslo, má možnost provést další kouzlo, a to vzít si vrchní kartu zvířecích kouzel z balíčku (namísto některého z ostatních kouzel).

Vítěz musí získat 3 karty, z toho ale aspoň jednu kartu zvířecích kouzel a jednu kartu ostatní.