Ra

Autor: Reiner Knizia

Vydavatel: Alea, © 1999 Ravensburger Spieleverlag, Postfach 1860, D-88188 Ravensburg

Počet hráčů: 3 – 5

Délka hry: 45 – 60 minut

Obsahuje: 1 hrací plán, 150 hracích karet (8 bohů, 25 faraónů, 25 Nilů, 12 záplav, 5×5 civilizací, 5 zlat, 5×8 monumentů, 2 pohřby, 2 sucha, 4 nepokoje, 2 zemětřesení), 30 karet Ra, 48 stél, 1 figurka Ra, 16 sluncí, 1 pravidla hry.

Překlad z němčiny: Dan Zeman, Paluba

Napínavá hra o bozích, lidech a monumentech

Proveďte vaši dynastii 2000 lety historie starého Egypta. Získejte si tolik vážnosti a věhlasu, kolik je možné. Dodejte nejvíce faraónů. Postavte jedinečné monumenty a využívejte úrodnost Nilu. Ale nezapomínejte ani na svůj lid a jeho kulturu. A uctívejte bohy – především slunečního boha Ra – jinak bude sláva vaší dynastie rychle pryč.

Přehled a cíl hry

Navzdory motivačním řečem o egyptských dynastiích je Ra vlastně jednoduchá hra, jejímž cílem je posbírat karty v co možná nejhodnotnějších kombinacích. Několikrát za hru se vám aktuálně nasbírané karty obodují. Některé se obodují jen jednou, některé vám zůstanou do následujících bodování, něco se boduje pouze na konci hry. Podrobněji viz kapitolu Bodování.

Čtvercové karty se dělí na hrací karty (o ty bojujete) a karty Ra (ty jen určují, jak je hra daleko). Pak jsou tu žlutá dřevěná slunce (každé má jinou číselnou hodnotu; určují pořadí hráčů na tahu, na konci se i bodují) a stély (vlastně jen odměna pro hráče, vyjadřující počet bodů, které už hráč získal).

Průběh hry

Na hracím plánu jsou dvě řady políček pro odkládání čtvercových karet. Horní řada se jmenuje „řada Ra“ a kladou se do ní výhradně karty Ra (to jsou ty s červeným pozadím a obrázkem boha Ra s ptačí hlavou). Spodní řada se jmenuje hrací řada a kladou se do ní ostatní čtvercové karty, o které bojujete.

Karty jsou na začátku hry roztroušené kolem hracího plánu lícem dolů a hráči si je postupně losují. Běžný tah vypadá tak, že hráč vylosuje kartu, otočí ji lícem nahoru a položí ji do hrací řady. Pokud je to karta Ra, musí ji však položit do řady Ra a začne soutěž s ostatními hráči o karty, které se do této chvíle nashromáždily v hrací řadě.

Dražba obsahu hrací řady

Bojuje se o všechny karty v hrací řadě najednou. Začíná hráč po levici držitele figurky Ra (tato figurka tedy označuje hráče, jenž ukončuje dražbu). Hráč nabídne jedno své odkryté slunce, nebo pasuje. Další hráč po směru hodinových ručiček musí nabídnout slunce s vyšší hodnotou nebo pasovat. Poslední je na řadě hráč s figurkou Ra.

Hráč, který nabídl nejvíce, si vezme a vyloží před sebe všechny karty z hrací řady. Dále si vezme slunce, které doteď leželo na hracím plánu, a položí ho před sebe lícem dolů. Toto slunce nelze až do nejbližšího bodování využít v dražbách. Na jeho místo položí na hrací plán slunce, které nabídl v dražbě, lícem nahoru.

Kdy dojde k dražbě

·         Když hráč odkryl kartu Ra.

·         Když se hráč vzdal odkrývání karty a místo toho vyhlásil dražbu.

·         Když je hrací řada plná karet (je jich tam 8), takže by hráč neměl kam položit nově odkrytou kartu (výjimka: hráč se rozhodne použít kartu boha (viz níže), v tom případě se dražba odkládá na tah hráče, který kartu boha nepoužije).

Pokud hráč vyvolal dražbu sám a všichni jeho protihráči v dražbě pasují, on pasovat nesmí a obsah hrací řady si musí vzít!

Pokud k dražbě došlo odkrytím Ra kartičky, může pasovat i hráč, který ji odkryl. Nevydražené karty zůstanou ležet v hrací řadě.

Pokud k dražbě došlo zaplněním hrací řady a všichni hráči pasovali, hrací řada se vyprázdní a karty jdou ze hry.

Pohromy

Karty pohřbů, sucha, nepokojů a zemětřesení představují neštěstí. Hráč, který je vydraží, přijde ihned o dvě karty určitého druhu, pokud je vlastní (ať už je vydražil spolu s neštěstím, nebo je měl už před dražbou). Pokud má jen jednu kartu příslušného druhu, přijde jen o ni. Pokud nemá žádnou takovou kartu, nic se mu nestane.

·         Pohřeb zničí 2 faraóny.

·         Sucho zničí 2 záplavy nebo Nily. Záplavy se odstraňují přednostně!

·         Nepokoj zničí 2 civilizace.

·         Zemětřesení zničí 2 monumenty.

Karta pohromy a karty zničených výdobytků se ihned po dražbě odstraní ze hry.

Nasazení karty boha

Hráč, který vlastní (vydražil) kartu některého boha (má žluté pozadí), může místo svého normálního tahu vzít jednu nebo více takových karet, odstranit je ze hry a místo nich si vzít z hrací řady odpovídající počet karet dle svého výběru. Nesmí si vzít z hrací řady jiné karty bohů.

Přehled tahu

Provést jednu ze tří akcí:

·         Odkrýt kartu

·         Vyvolat dražbu

·         Použít karty bohů

Je-li plná hrací řada, první dvě možnosti odpadají, místo nich nucená dražba.

Při odkrytí karty Ra si vzít figurku Ra a začíná dražba.

Epochy

Hra se dělí na 3 epochy (Stará říše, Střední říše a Nová říše), po každé epoše následuje bodování.

Hráč, který už použil všechna svá odkrytá slunce, se až do konce epochy přeskakuje, tj. nedělá už nic. Takto ubývá hráčů, a když i poslední nasadí své poslední slunce, epocha končí.

Na konci epochy se z řady Ra odstraní všechny karty Ra a následuje bodování.

Epocha také skončí ihned, jakmile se zaplní řada Ra. V tom případě už se nekoná žádná dražba, obsah hrací řady jde ze hry spolu s obsahem řady Ra a na plánu zůstane pouze odkryté slunce. S nepoužitými odkrytými slunci před hráči už se v této epoše také nic dalšího nestane.

Na začátku další epochy si hráči odkryjí všechna svá slunce. Všechna je opět mohou využít v dražbách.

Bodování

Body se vypořádávají pomocí stél o příslušné hodnotě. Někdy hráč musí body i vracet, proto všichni dostanou nějaké stély do začátku (viz Příprava hry).

·         Za každou nenasazenou kartu boha dostane její majitel 2 body; karta se pak odebere ze hry.

·         Hráč s nejvíce kartami faraónů dostane 5 bodů a hráč s nejméně kartami přijde o 2 body. Při shodném počtu karet u několika hráčů dostanou, resp. přijdou o body všichni. Jestliže mají všichni hráči stejný počet faraónů, neudělují se žádné plusové ani mínusové body. Faraóni zůstanou po bodování vyloženi před hráčem.

·         Pokud má hráč alespoň jednu kartu záplav, dostane tolik bodů, kolik má dohromady karet Nilu a záplav. Karty záplav se pak odeberou ze hry, karty Nilu zůstanou ležet před hráčem.

·         Hráč, který nemá žádnou kartu civilizace, ztratí 5 bodů. Za tři různé karty civilizace dostane 5 bodů, za čtyři různé dostane 10 bodů a za všech pět různých dostane 15 bodů. Karty civilizace se pak odeberou ze hry.

·         Za každou kartu zlata dostane hráč 3 body. Karta se pak odebere ze hry.

Pouze závěrečné bodování (po třetí epoše)

·         1, 2, 3, 4, 5 a 6 různých památek přinese hráči odpovídající počet 1, 2, 3, 4, 5, resp. 6 bodů. 7 různých památek je za 10 bodů a všech 8 různých památek je za 15 bodů. Kromě toho tři stejné památky přinesou hráči navíc prémii 5 bodů, čtyři stejné přinesou 10 bodů a pět stejných přinese 15 bodů.

·         Každý hráč sečte hodnoty svých sluncí (odkrytých i skrytých). Hráč s nejvyšším součtem dostane 5 bodů, hráč s nejnižším součtem 5 bodů ztratí. Při rovnosti dostanou resp. přijdou o body všichni zúčastnění hráči. Jestliže mají všichni hráči stejný součet, neudělují se žádné plusové ani mínusové body.

Příprava hry

Při hře 3 nebo 4 hráčů se použijí slunce v hodnotě 1 – 13, v pěti hráčích 1 – 16. Slunce o hodnotě 1 se položí lícem nahoru na odpovídající místo na hracím plánu. Ostatní slunce, počínaje hodnotou 2, se rozdělí lícem dolů do sloupečků podle následující tabulky:

 

3 hráči

4 hráči

5 hráčů

Sloupec 1

13-8-5-2

13-6-2

16-7-2

Sloupec 2

12-9-6-3

12-7-3

15-8-3

Sloupec 3

11-10-7-4

11-8-4

14-9-4

Sloupec 4

 

10-9-5

13-10-5

Sloupec 5

 

 

12-11-6

 

Poté se náhodně rozhodne, který hráč obdrží který sloupec. Hráč si vyloží svá slunce před sebe lícem nahoru.

Každý hráč dostane na začátku dvě stély po 5 bodech a položí si je skrytě před sebe.