Zpět nahoru: [ seznam her | quixo ].

quixo
pravidla

Hrací deska je tvořena 5×5 poli. Ke hře je potřeba 25 kostek. Kostky (krychle) mají čtyři strany prázdné, na jedné mají křížek a na protilehlé straně kolečko. Tyto symboly jsou vždy doplněny tečkou u jedné z hran krychle. Tento symbol není při hře ve dvou podstatný. Má smysl až při hře ve čtyřech. Na počátku hry jsou všechny kostky na hrací desce položeny tak, že nahoře je vidět jejich prázdná strana.

Sehrávka pro dva hráče

Hráči si zvolí symbol, který bude reprezentovat jejich kostky, a vylosují, kdo bude začínat. Hráči se v tazích pravidelně střídají. Během tahu hráč vezme jednu kostku z okraje hrací desky (jednu ze šestnácti možných), která má buď horní stranu prázdnou, nebo je na ní umístěn jeho symbol. Pokud je prázdná, natočí ji tak, že jeho symbol bude od této chvíle nahoře. Potom kostku umístí na konec jedné neúplné řady nebo sloupce a touto kostkou zatlačí na zbývající kostky v této řadě nebo sloupci. Tím se zaplní dříve vytvořená mezera a hráč uloží vybranou kostku na uvolněné místo. Vítězí ten hráč, který jako první vytvoří řadu (svislou, vodorovnou nebo úhlopříčnou) z pěti kostek nesoucích jeho symbol.

Sehrávka pro čtyři hráče

Hráči vytvoří dva týmy. U stolu sedí hráči z týmu proti sobě a v průběhu hry si nesmí radit. Každý tým si zvolí svůj symbol. Během tahu hráč vybranou kostku pokládá na hrací desku se symbolem jeho týmu nahoře a tečkou k sobě. Vybírat pak smí pouze z kostek, které jsou prázdné nebo nesou symbol jeho týmu s tečkou směrem k němu. Umístění teček na kostkách vyhrávající řady nemá význam.


Vytvořil tým Klubu deskových her Paluba.
Obsah webových stránek je chráněn autorskými právy. Jeho reprodukce za komerčními účely je zakázána.
The contents of these web pages is copyrighted. Any reproduction for commercial use is prohibited.

[PALUBA]