Zpět nahoru: [ seznam her | pylos ].

Pylos
pravidla

Hrací potřeby

Hrací deska obsahuje 16 důlků uspořádaných do tvaru čtverce a obvodový žlábek. Hracími kameny je 15 bílých a 15 černých koulí.

Základní pravidla

  1. Na začátku hry jsou všechny koule v obvodovém žlábku.
  2. Hra začíná tím, že černý položí jednu svoji kouli do kteréhokoli důlku. Po něm totéž udělá bílý a tak se hráči střídají.
  3. Jakmile na desce vznikne čtverec ze čtyř koulí, lze položit kouli nejen do důlku na desce, ale i na tyto čtyři koule do vyššího patra, takže vzniká pyramida.
  4. Hráč, kterému se podaří sestavit čtverec ze čtyř koulí své barvy, může ještě v tomtéž tahu odebrat až dvě své koule a vrátit je zpět do zásobníku. Sám se rozhodne, zda chce odebrat dvě, jednu, nebo žádnou kouli. Mezi odebranými koulemi může být i ta, kterou naposledy vložil do hry. Nemůže však odebrat kouli, na které již stojí jiná koule.
  5. V případě, že se hráči podaří jednou koulí dotvořit současně více čtverců své barvy, smí stejně odebrat nejvýše dvě koule.
  6. Hráč se může rozhodnout, že místo položení nové koule ze zásobníku vezme jednu z hracího pole a položí ji alespoň o jednu úroveň výše. Podmínkou je, že na dotyčné kouli dosud nestojí jiná koule. I tímto způsobem může vzniknout jednobarevný čtverec, který hráče opravňuje k odebrání koulí.
  7. Kdo položí svoji kouli na vrchol pyramidy, vyhrál. Protože počet koulí přesně odpovídá počtu potřebnému pro sestavení pyramidy, vyhraje ten hráč, který podle předcházejících pravidel ušetří více svých koulí během hry.

Alternativní pravidla

  1. Pravidlo o odebírání koulí při jednobarevném čtverci není nezbytné. Při hře dětí ho lze pro jednoduchost vynechat. Jako jediná možnost šetření koulí pak zbývá pravidlo o posunutí koule do vyšších pater.
  2. Naopak při hře pokročilých hráčů lze právo odebrat koule rozšířit i na případ, kdy hráč dotvoří řadu koulí své barvy. Taková řada musí být buď na první úrovni (ze 4 koulí), nebo na druhé (ze 3 koulí) a nesmí ležet úhlopříčně. Nadále platí, že v jednom tahu lze odebrat nejvýše dvě koule.

Pro Klub deskových her Paluba vytvořil Dan Zeman.

[PALUBA]