Puerto Rico
strategie

Sepsal: Jirka Bauma

Vztah dublonů a vítězných bodů

Základní strategické pravidlo této hry popisuje vztah mezi dublony a vítěznými body. V 1. polovině hry jsou dublony cennější než vítězné body, protože se dají s dalším ziskem investovat, kdežto ve 2. polovině hry už jsou cennější vítězné body.

Můžeme nahlédnout, že na úplném konci hry lze peníze proměnit pouze na vítězné body za postavené budovy, to jde ale zhruba v poměru 2:1 a též to znamená, pokud si stavitele jiný hráč zájem vybrat nemá, obětovat tah na výběr role stavitele.

Na kolik dublonů se dá během hry zmnožit dublon vydělaný na začátku hry se dá jenom těžko odpovědět. Velmi přibližně se to dá odhadnout na 2 až 3 dublony. Kromě závěru hry má během hry hráč možnost kupovat budovy, které mu převedou dublony na body v poměru 1:1, u produkčních budov i v lepším poměru. Tzn. můžeme odhadovat, že na začátku může být poměr dublonů a vítězných bodů přinejmenším 1:2, možná dokonce 1:3.

Že se poměr láme zhruba v půlce hry, je heuristické pozorování, přičemž půlka hry bývá mezi 7.a 8. tahem.

 

Typy strategií

Strategie této hry nespočívá na jednom konkrétním strategickém plánu. Naopak dává možnost si vybrat z mnoha různých plánů.

Existují 3 základní typy strategií:

- peněžní, tj. hráč se soustředí na to, aby získával dublony, které pak převádí na vítězné body koupí budov

- obojetná, tj. to, co se naléza mezi peněžní a sklízecí strategií

- sklízecí, tj. hráč se soustředí na to, aby sklízel hodně surovin, sklizené suroviny pak převádí na vítězné body jejich naloděním ve fázi kapitána.

Mezi těmito 3 typy neexistují vyhraněné přechody. Navíc ke každému typu existuje několik různých základních plánů, které jej naplňují.

 

Počet hráčů

Je třeba si uvědomit, že hra se dá hrát ve 3, 4 nebo 5 hráčích, přičemž každá z těchto variant se z hlediska strategie odlišuje. Obecně se tato rozdílnost dá popsat tak, že jednak čím více hráčů, tím existuje větší nedostatek peněz, a potom, čím více hráčů, tím je obtížnější umístit zboží jak na trh, tak na loď. Existují ale i další rozdíly.

 

Výběr role

Z hlediska výběru role je třeba poznamenat, že PuertoRico se v lecčemž podobá šachu, je možno ho hrát taky naprosto intuitivně, aniž bychom cokoliv počítali, ale v případě pečlivého propočtu se naše hra stane kvalitnější.

V důsledku vztahu vítězných bodů a dublonům je třeba v první půlce hry si vybírat zejména ty role, na kterých jsou umístěny dublony.

Nenapomáhání soupeřům

Je třeba si dát pozor, abychom svým soupeřům nanahrávali. Musíme např. dávat pozor, aby se nestalo, abychom někdy v úvodních kolech nevhodně nesklidili, a nedali tak některému soupeři možnost výhodně prodat sklizené suroviny na trhu. Stejně tak v případě, kdy nemáme v úvodních kolech co prodat na trhu, ale některý ze soupeřů velmi výhodně ano, pak musíme hrát roli kapitána, aby musel místo toho zboží nalodit.

Poškozování soupeřů

Můžeme vysledovat, že často můžeme některé ze soupeřů výhodně poškodit. Můžeme např. zahrál roli osadníka, když vidíme, že na ně zbyde plantáž, kterou nepotřebují. Můžeme zahrát roli stavitele v momentě, kdy zrovna nemají ještě nastřádány peníze, aby mohli postavit to, co právě potřebují. Můžeme zahrát roli kapitána v momentě, kdy nemají ještě žádný sklad, a spoustu surovin se jim nemůže podařit nalodit. Můžeme zahrát roli dozorce, když vidíme, že na ně nezbydou suroviny, které by jinak měli právo sklidit.

Obrana vůči poškozování od soupeřů

Je třeba snižovat následky poškozování od ostatních soupeřů. To jednak můžeme dělat tak, že necháváme soupeřům relativně výhodně na výběr ty role, které nás nepoškozují, aby se oni mohli hrát na vlastní prospěch, a ne o to, jak nás poškodit. A potom také se snažíme hrát pokud možno trochu robustnější strategii, tzn. např. dáváme pozor, abychom měli vždy něco smysluplného k postavení, pokud někdo vybere roli stavitele. Nebo v momentě, když už se sklízí tolik surovin, že se zdaleka nevejdou na všechny lodě, snažíme se zablokovat některou loď surovinou, kterou máme jenom my. Nebo při výběru plantáže se díváme, kolik plantáží toho kterého typu si vybrali ostatní hráčí, aby se na nás ještě dostalo při její sklizni. 

Nepravidelnost výběru role

Dále je třeba si uvědomit, že hráč si vybírá role nepravidelně, poté, co si vybere roli jako první v kole, nastane velmi dlouhá přestávka, protože v příštím kole si vybírá roli až jako poslední. Tzn. když si hráč vybírá roli jako první, bývá vhodné zvolit něco opatrnějšího, tzn. něco, co nedává spoustu nových možností všem hráčům.

Naopak když si volí jako druhý, ví, že bude příští kolo volit jako první a může to využít např. tak, že když si hráč před ním zvolil kapitána, může výhodně sklidit, protože ví, že si pak kapitána on sám bude moci zvolit jako první a event. sklizeň rovněž tak.

Sousední hráči

Potom je třeba, aby hráč zejména sledoval, co hraje hráč od něj napravo a hráč od něj nalevo. Jde o to, že vždy hráč nalevo nám může nejvíc škodit výběrem role a hráči napravo zase můžeme nejvíc škodit my. V důsledku toho je vhodné hrát podobnou strategii jako hráč napravo od nás a co nejvíc rozdílnou jako hráč nalevo od nás.

Postavení hráčů má též významný vliv na výběr plantáže. Platí pravidlo, že je třeba vybírat odlišné suroviny od hráče napravo, neboť ten mívá většinou před námi přednost při prodeji suroviny a při naloďování surovin, tudíž v případě shodných surovin nemusí na nás již zbýt volné místo.

 

Vztahy ostatních komodit

Kamenolomy

Co se týče kamenolomů, platí, že optimum je 1-2 kamenolomy získané v 1.polovině hry, přičemž hlavně ten první by měl být nejlépe získaný již v úvodních kolech, ale ten druhý kamenolom je třeba již zvažovat, pokud by hra měla více sklízecí charakter, znamenaly by 2 kamenolomy už nepříjemnou ztrátu v produkci surovin. 0 kamenolomů je extrém, který je přípustný pouze ve 3 hráčích při nějaké výrazně sklízecí strategii, naopak 3 kamenolomy jsou přípustné pouze v 5 hráčích v případě nějaké výrazně peněžní strategie.

Kolonisti

Co se týče kolonistů, kolonisty nelze posuzovat jako takové, ale pouze v kontextu, v jakém je můžeme využít. Roli purkmistr volí hráč zejména z důvodu, když jsou na ní umístěny dublony. Může se stát, že hráč si koupí budovu a potřebuje jí obsadit kolonisty. Pokud je to nějaká důležitá budova, nezbývá mu často, než aby purkmistra zahrál, ale je třeba, aby to pořádně zvážil, protože vybráním purkmistra hráč pomáhá i soupeřům, kteří též mají nějaké příležitosti, jak kolonisty uplatnit. Tzn. je třeba porovnat moje možnosti a možnosti soupeřů vůči sobě. Stává se, že hráč může získat zvolením purkmistra o 2 kolonisty víc než ostatní. V takovém případě bývá pochopitelně vybrání purkmistra výhodnější.

Produkce surovin

Na začátku hry sice platí pravidlo, že maximalizujeme zisk dublonů, ale z hlediska produkce plantáží je třeba tohle pravidlo upřesnit. Bývá totiž např lepší obsadit kolonisty plantáž než malou tržnici, protože to, že surovinu proměníme přinejmenším na vítězný bod máme jisté, kdežto to, že dokážeme v následujících 2 kolech využít tržiště jisté nebývá. Tzn. ačkoliv je to trochu paradox, potenciální schopnost o 1 více sklízet je ze začátku hry přinejmenším rovná hodnotě vítězného bodu. Potom to ale začne klesat, protože určité procento potenciální sklizně se nepodaří zrealizovat, neboť můžou dojít suroviny nebo můžeme mít nedostatečnou kapacita skladů, na konci hry hrozí i, že se suroviny již nestihnou odvézt.

Poměřovat vůči sobě, kolik nám vydělá zvýšení produkce o 1, a to celkem až do konce hry, vůči nákladům na toto zvýšení, je krajně nesnadné. Můžeme ale konstatovat, že to hlavně zásadně ovlivňuje, kolikrát si hráči vyberou roli dozorce. Jsou hry, kde hráči mají zájem sklízet, jsou hry, kde má zájem sklízet jenom jeden hráč, který to ale samotný nedokáže prosadit.

  

Koupě budov

Z hlediska strategie koupě budov můžeme mluvit o tom, že každá budova má během hry své okno, kdy je výhodné jí koupit.

 

1.polovina hry

Budovy kupujeme podle toho, jaký jsme se rozhodli hrát plán. Na začátku hry je třeba kupovat produkční budovy, a je-li, pak ještě malou tržnici. Poté, nicméně stále v první polovině hry, je třeba koupit buď tabákárnu, nebo kafárnu, nebo velkou tržnici, abychom měli možnost získávat dublony na trhu.

Existují 2 základní plány, jaké suroviny sklízet. Buď se hráč soustředí na to, aby měl co nejvíc druhů surovin, nebo se soustředí na to, aby měl co nejvíc surovin na počet (pak mívá od jednoho nebo od dvou druhů větší počet plantáží). Je třeba poznamenat, že ten první plán má o něco širší použití.

Z toho plyne, jaké druhy produkčních budov hráči v 1.polovině hry mají kupovat. Pokud se hráč soustředí na druhy surovin, kupuje malou indigárnu, malý cukrovar, a buď velkou tabákárnu nebo velkou kafárnu. Pokud hraje na počet surovin, kupuje hráč nějakou velkou produkční budovu, nejspíš velkou indigárnu nebo velký curkovar, v tom případě je třeba aby dokoupil i velkou tržnici, ale je možné uvažovat i o velké tabákárně místo velké tržnice.

Pokud hráč hraje první plán, má dále 2 základní možnosti. A to buď koupit, nebo nekoupit manufakturu. Pokud koupí manufakturu, měl by pak ve druhé polovině hry velmi mnoho sklízet. Nicméně není to úplně jediná jeho možnost, je možno připustit koupi manufaktury jako obranné budovy proti soupeřům, kteří se chystají hodně sklízet. To je ale dost atypické. Pokud se nechystá těžit žádný hráč, nemá smysl manufakturu kupovat.

Z tohoto výčtu plánu se vymyká pouze jediný plán, když hráč získá na začátku hodně kukuřice, tak to může zkusit využít, a na stavbě dalších produkčních budov tolik nelpět, pouze koupit malou tržnici a velkou tržnici, a pokusit se hned od začátku jít hodně do sklizně a odvozu surovin. Je třeba ale zdůraznit, že šance, že ve hře vznikne situace, kdy je tento plán výhodné použít, je velice malá..

Je třeba si uvědomit, že v prvních 8-9 kolech se stavitel zvolí 4-6 krát. Tzn. víc budov než 5 se určitě postavit nestačí, ale nejspíš se podaří postavit pouze 4 budovy. Když počítáme, že 2, ale spíše 3 z nich by měly být budovy produkční, a aspoň jedna další tržnice nebo manufaktura, pak je problém si koupit ještě nějakou další budovu. Spíš ve větším počtu hráčů tato šance někdy vyvstane. Vždy ale platí, že hráč může uvažovat pouze o koupi něčeho levného jako je hazienda nebo huť. Z těchto 2 budov se spíš někdy může hodit huť, zvlášť v 5 hráčích, kde je třeba se snažit získávat více peněz. Výhodnost haziendy je otázkou náhody. Pokud má člověk štěstí a vylosuje si něco šikovného, může být i hazienda přijatelná. Není ale přijatelné hrát hru, kdy chci ostatní pomocí haziendy porazit vyšší produkcí. Protože důsledkem toho je, že mám výrazně vyšší potřebu kolonistů, a pak vlastně pomáhám všem ostatním, protože si musím neustále volit roli purkmistra.

Protože vidíme, že brát si roli purkmistra je nevýhodné, může nás napadnout, zda by nebylo vhodné zahájit hru koupí hospicu. Je třeba si ale uvědomit, jak ohromně taková velká investice na začátku hráče zbrzdí ve vývinu. A proto to nelze doporučit.

Na koupi kontora prostě není čas. Využitelný by mohl být pouze ve 3 hráčích, kde se ale tak často stavitel, ani kupec nehraje, abychom z něho dostali návratnost včas.

Koupě university už naprosto nepřipadá z výše uvedených důvodů v úvahu.

 

2.polovina hry

Ve druhé polovině hry se kupují budovy, které získávají vítězné body. Pokud se hraje ve 3 hráčích, je velice výhodný přístav. I ve více hráčích je přístav poměrně výhodný. Přístav je typická budova pro obojetnou strategii. Pokud hrajeme výrazně sklízecí nebo výrazně peněžní strategii, můžeme si dovolit koupi přístavu vynechat, ale jinak by to byla chyba, pokud by byl k dispozici.

Pak vyjma naprosto extrémních peněžních strategií je třeba koupit nějaký typ skladiště. Malé skladiště je vhodné pro více penežní strategie, pokud je vyprodáno, koupíme velké skladiště. Pokud hrajeme více sklízecí strategie, měli bychom koupit loděnici nebo velké skladiště. Loděnice je vhodná ve 2 případech, když sklízíme hodně jeden druh suroviny, tak nám zajistí, aby nám při příští sklizni nechyběla, a pak je vhodný jako doplněk k přístavu. Problémem loděnice je její cena, když koupíme loděnici, nahráváme soupeřům, kterým se loděnice nehodí do strategie, že mají možnost koupit velkou budovu, kterou bychom jinak vykoupili mi místo loděnice. Velké skladiště je výhodné jako doplněk k manufaktuře. Toto kombo nám pak umožní hrát naprosto nekompromisní sklízecí strategii.

Co se týče velkých budov, jsou samozřejmě výhodné ke koupi zejména ke konci hry, protože převádí dublony na body ve výhodném poměru. Ale hráči, co hrají hodně peněžně orientované strategie, by je měli kupovat již od poloviny hry. Mezi velkými budovami vyniká svou výhodností sídlo cechu. Je třeba si uvědomit, že hráč může ve výhodném poměru převádět dublony na body i koupí produkčních budov a koupě sídla cechu toto výborně doplňuje. Často pak hráč nakoupí všechny produkční budovy, a za sídlo cechu pak má 10 bodovou premii. Navíc produkční budovy mohou být na konci hry i trochu užitečné, neboť mohou zvýšovat produkci. Ze zbylých budov, pokud hráč hraje sklízecí strategii, měl by koupit celnici zajišťující premii za vítězné body. Za ní může očekávat 7 až 10 bodů. Naopak, když hraje peněžní strategii, měl by si dát pozor, aby tuto budovu nekoupil. Získá za ní pouze 2 až 3 body. Ostatní budovy dávají stálý výnos. Za pevnost (body za kolonisty) a radnici (body za fialové budovy) bývá obyčejně výnos 6, za rezidenci (body za plantáže) 5 vítězných bodů.

 

Zahájení

Začíná se obvykle rolí osadníka, aby hráč si mohl vzít buď kamenolom nebo kukuřici a měl tak po zvolení role purkmistr získaného kolonistu nějak využít.

 

Koncovka

V koncovce je důležité správně zvážit, jak rychle hru ukončit a jak toho dosáhnout. Urychlit konec hry mají většinou hráči, kteří hrají peněžní strategii a provádí to tak, že častěji volí roli stavitele. Další možností, jak urychlit konec hry, je nakoupit produkční velké budovy a nechat je neobsazené, aby tak dříve došli kolonisti.

Při ukončování hry je třeba, aby si hráč dal pozor, aby se hra neukončila v pro něj zrovna nevhodný okamžik. Např. ve chvíli, kdy nemá obsazenu velkou budovu kolonistou.

 


Vytvořil tým Klubu deskových her Paluba.
Obsah webových stránek je chráněn autorskými právy. Jeho reprodukce za komerčními účely je zakázána.
The contents of these web pages is copyrighted. Any reproduction for commercial use is prohibited.

[PALUBA]