Pueblo

Hra pro 2 – 4 chytré stavební mistry od 10 let.

Autoři: Michael Kiesling a Wolfgang Kramer

Vydavatel: Ravensburger, 2002.

Překlad z němčiny: Daniel Zeman.

Hrací potřeby

1 hrací plán

1 bodovací tabulka s bodovací stupnicí

27 barevných stavebních kamenů (8 modrých, 8 červených, 6 zelených, 5 fialových)

16 neutrálních (béžových) stavebních kamenů

1 náčelník

4 bodovací kameny (modrý, červený, zelený a fialový)

1 bílý značkovací kámen

Pouze pro profiverzi

4 karty pro stanovení pořadí na tahu

4 obřadní místa

Úvod

Pueblo je španělské slovo, které v překladu znamená lid, osadu, vesnici. V Arizoně, Novém Mexiku a přilehlých oblastech má však zvláštní, přenesený význam. Označuje několikapatrové terasové stavby kmenů Hopi a Zuni, které tam žijí. Jednotlivá obydlí takového puebla vypadají jak veliké krabice z nepálených cihel vyskládaných na sebe.

V této hře dá náčelník kmene za úkol svým stavitelům vystavět nové, mohutné pueblo dle jeho představ. Žádný ze stavitelů se nesmí tlačit do popředí, aby kameny jeho barvy byly zvenčí vidět. Náčelník nedůvěřivě obchází stavbu, sleduje pokrok a trestá každého stavitele, který se tohoto nařízení nedrží.

Cíl hry

Každý hráč hraje roli jednoho stavitele. K dispozici má neutrální kameny upřednostňované náčelníkem, ale také kameny ve své vlastní barvě. Musí je umísťovat do hry šikovně. Použití vlastních kamenů by mělo zůstat náčelníkem pokud možno nezpozorováno. Protože po každém umístění kamenu se náčelník pohne až o 4 pole vpřed. Pokud z pole, na kterém se zastaví, spatří barevné kameny, dostanou jejich majitelé trestné body na bodovací stupnici. Po spotřebování všech kamenů hra končí a vítězem je hráč s nejmenším počtem trestných bodů.

Hrací plán a bodovací tabulka

Vprostřed hracího plánu je zobrazena čtvercová hrací plocha sestávající z 8 × 8 polí. Na této ploše vzniká během hry pueblo. Hrací plocha je obkroužena cestičkou, po které staveniště obchází náčelník. Stav trestných bodů se uchovává na bodovací stupnici. Jestliže hráč během hry získá více než 99 trestných bodů, začne znova na 0 a na konci si přičte 100 bodů.

Příprava

Hrací plán a bodovací tabulka se položí vedle sebe doprostřed stolu. Náčelník se postaví na libovolné rohové pole cestičky kolem staveniště. Každý hráč si vybere barvu a postaví svůj bodovací kámen na pole 0 bodovací stupnice.

Podle počtu hráčů dostane každý následující stavební kameny:

Počet hráčů

Barvy stavebních kamenů

Počet barevných stavebních kamenů

Počet neutrálních stavebních kamenů

2

červená, modrá

8

7

3

červená, modrá, zelená

6

5

4

červená, modrá, zelená, fialová

5

4

 

Každý hráč si postaví před sebe své barevné a neutrální kameny do krychlových bloků. Jeden blok se skládá vždy ze dvou kamenů – jednoho barevného a jednoho neutrálního kamene. Jeden barevný kámen zůstane každému hráči osamocen.


Příklad: Stavební kameny jednoho hráče při hře ve čtyřech

Bílý značkovací žeton se zatím položí na stranu. Použije se až na poslední okruh náčelníka na konci hry. Papírové značky pořadí na tahu a obřadní místa se nechají v krabici. Jsou potřeba pouze v profiverzi.

Průběh hry

Nejmladší hráč začíná. Ostatní hráči následují po směru hodinových ručiček. Hráč, který je na tahu, musí provést obě následující akce v uvedeném pořadí:

1)     Postavit jeden svůj barevný nebo neutrální kámen.

2)     Posunout náčelníka o 1 až 4 pole a rozdělit trestné body.

Stavba

Při stavbě platí následující pravidla:

t        Stavební kámen může být umístěn kdekoli uvnitř staveniště, tj. mřížky 8 × 8 na hracím plánu. Kameny libovolných barev se mohou dotýkat.

t        V každém tahu musí být nasazen právě jeden kámen ze zásoby příslušného hráče.

t        Na začátku hry musí každý hráč použít svůj osamocený barevný kámen.

t        Když hráč načíná nový blok, rozhodne se, jestli chce nejdřív použít barevný, nebo neutrální kámen. Příště však musí zpracovat zbývající kámen, dříve než načne další blok.

t        Výška a tvar puebla nejsou ničím omezeny. Pokud jsou dodržena ostatní pravidla, stavební kameny se mohou pokládat do libovolného patra.

t        Při pokládání se kameny mohou libovolně otáčet.

t        Kámen musí vždy ležet všemi třemi čtvercovými plochami jedné své strany na čtvercích hracího plánu a / nebo na jiných kamenech.

Všechny kameny mají stejný tvar. Každá strana má 3 čtvercové „plochy“. Na obrázku jsou vidět 3 plochy stupňovitě rozdělené na horních stranách, totéž zepředu, a tři plochy v jedné rovině zprava.

 

Posun náčelníka a trestné body

Poté, co hráč zpracoval kámen, táhne náčelníkem po pěšince kolem staveniště ve směru hodinových ručiček o 1, 2, 3 nebo 4 pole. Na poli, na kterém náčelník po tomto pohybu zůstane stát, se zjistí, zda náčelník „vidí“ barevné kameny.

Přitom se náčelník kouká vždy přímo na řadu ležící před ním. Všichni hráči, jejichž kameny přitom vidí, dostanou trestné body – bez ohledu na to, jak daleko jsou a v jaké výšce.

Trestné body se rozdělují následovně: Za jeden čtvereček plochy viditelný v prvním patře dostane hráč jeden trestný bod, ve druhé vrstvě dostane dva trestné body, ve třetí tři trestné body atd.

Hrací plán je rozdělen dělícími čárami do čtyř čtvrtin. Jestliže náčelník skončí na rohovém poli, prohlédne si příslušnou čtvrtinu shora. Všichni hráči, jejichž barevné kameny přitom shora vidí, dostanou jeden trestný bod za každý čtvereček plochy (bez ohledu na patro).

Jestliže náčelník zastaví na poli, ze kterého žádný barevný kámen nevidí, nic se neděje a další hráč je na řadě.

Příklady na obrázku

Příklad 1: Náčelník se přesune o dvě pole z A na B. V prvním patře vidí neutrální čtverec a ve druhém patře zelený čtverec. Zelený dostane 2 trestné body.

Příklad 2: Náčelník se posune o čtyři pole z B na C. V prvním a ve druhém patře vidí po jednom modrém čtverci. Za to dostane modrý 1 + 2 = 3 trestné body.

Příklad 3: Náčelník se posune o dvě pole z C na D. V prvním, ve třetím a ve čtvrtém patře vidí po jednom červeném čtverci. Ve druhém patře vidí zelený čtverec. Červený dostane 1 + 3 + 4 = 8 trestných bodů, zelený dostane 2 trestné body.

Příklad: Náčelník stojí na pravém dolním rohovém poli. Prohlédne si shora pravou dolní čtvrtinu staveniště: modrý dostane 3 trestné body, zelený a červený po 1.

 

Poslední okruh a konec hry

Poté, co poslední hráč dokončil svůj poslední tah (položil poslední kámen, pohnul náčelníkem a započítal případné trestné body), je pueblo dokončeno. Nyní zahájí náčelník svou závěrečnou obhlídku stavby, která současně slouží jako závěrečné hodnocení stavitelů. Bílá značka se položí na místo, na kterém náčelník skončil po posledním tahu. Figurka náčelníka se pak posouvá krok za krokem po směru hodinových ručiček a na každém poli zjišťuje, které barevné kameny jsou z něj vidět. Příslušné trestné body se ihned přidělí hráčům a zaznamenají na bodovací stupnici. Hra končí, když náčelník dojde zpět na označené pole. Také na něm se ještě jednou vyhodnotí trestné body.

Vítězem je hráč, který má nejméně trestných bodů.

Varianta „bourání“

Bourací pravidlo lze použít jak v základní verzi hry, tak v profiverzi vysvětlené v příloze.

Náčelník stojí po posledním okruhu opět na označeném poli. Placička se nyní odebere ze hry. Začínající hráč začne s rozebíráním puebla. Během bourání se tah skládá z následujících dvou akcí:

t        Odebrat ze hry jeden stavební kámen. Smějí se odebírat pouze takové kameny, aby se přitom nemuselo hýbat s jinými. Hráč smí odebrat pouze kámen své barvy nebo neutrální. Upozornění: Jestliže hráč nemá ve hře už žádný svůj barevný kámen, nemůže už ve svém tahu odebrat ani neutrální kámen!

t        Posunout náčelníka o 1 až 4 pole. Tady platí stejná pravidla jako v základní verzi. Bez ohledu na to, zda hráč může nebo nemůže odebírat kameny z puebla, náčelníkem každopádně pohnout musí.

Konec hry

Hra končí, když z puebla zmizí poslední barevný kámen. Vítězem je hráč s nejmenším počtem trestných bodů.

Profiverze

Kdo hledá ještě větší výzvu, může si zahrát tuto rozšířenou verzi Puebla. Pravidla základní verze platí i zde, ovšem s následujícími doplňky:

Příprava

Bez ohledu na počet hráčů položí každý hráč na začátku 2 bloky (4 stavební kameny) stranou. Ty se použijí až ve druhé části hry. Potřeba budou nyní také karty s pořadím tahů a „vnitřní dvory“ (obřadní místa). Hráči se dohodnou, s kolika obětišti se bude hrát a kde mají být na plánu umístěna. Podle počtu a umístění obětišť se zvyšuje obtížnost hry. Na obětišti totiž nesmí stát žádný kámen!


Příklad použití obětišť

Průběh hry

Dražba pořadí

Použije se tolik žetonů pořadí, kolik hráčů se hry účastní. Například pokud se hraje ve třech, žeton „4“ zůstane mimo hru. Pořadí se během hry draží dvakrát:

t        na začátku hry a

t        poté, co všichni hráči spotřebovali všechny kameny první části hry.

Po druhé dražbě dostanou hráči oba odložené bloky pro druhou část.

Upozornění: Jestliže se hraje profiverze s bouráním, draží se před bouráním pořadí ještě jednou (potřetí).

Průběh dražby

Hráči činí své nabídky po směru hodinových ručiček. Největší hráč začne a řekne, kolik trestných bodů je ochoten si nechat připsat. Následující hráči mají nyní možnost buď jeho nabídku zvýšit, nebo pasovat (vzdát se). Hráč, který se jednou vzdal, už se do dražby nemůže vrátit. Nabídky se zvyšují tak dlouho, až než všichni hráči až na jednoho pasovali. Tento hráč si nyní vezme libovolný žeton pořadí a vyloží ho před sebe lícem nahoru. Svůj bodovací kámen posune na bodovací stupnici o tolik bodů, na kolik zněla jeho poslední nabídka.

Hráč po levici hráče, který právě vydražil žeton, začne s nabídkou za výběr dalšího žetonu. Hráč, který dostane poslední žeton, za něj neobdrží žádné trestné body.

Jestliže první hráč hned na začátku dražby pasuje a po něm se vzdají i všichni ostatní hráči, může si první hráč vybrat libovolný žeton, aniž by za to dostal trestné body.

V každém kole je pak první na řadě majitel žetonu s číslem „1“, po něm majitel dvojky atd.