Zpět nahoru: [ seznam her | pačísí ].

pačísí
pravidla


Pačísí je hra závodivá. Každý hráč se snaží co nejrychleji objet svými čtyřmi kameny (figurkami) hrací plán a vrátit se "domů".

Hrát mohou 2 nebo 4 hráči. Každý z nich má k sobě nasměrované jedno rameno kříže, který tvoří hrací plán. Ramena jsou rozdělena na tři řady polí. Středová řada slouží dotyčnému hráči jako startovní i cílová rovinka, obvodová pole jsou pak závodní drahou pro všechny. Dva naproti sobě sedící hráči tvoří tým, který vyhrává ve chvíli, kdy všech jejich osm kamenů objelo hrací plán a vrátilo se domů. Ve dvou hraje jeden hráč za celý tým.

Šest najednou hozených mušlí určuje rychlost pohybu tím, kolik z nich dopadlo otvorem nahoru: 2, 3, 4, 5 a 6 mušlí otvorem vzhůru znamená, že hráč může posunout jeden svůj kámen o 2, 3, 4, 5, resp. 6 polí vpřed. Pokud však dopadla pouze jedna mušle otvorem vzhůru, může táhnout o 10. Padly-li všechny mušle otvorem dolů, hráč může táhnout o 25. Tento tah se jmenuje pačísí ("dvacet pět") a dal jméno celé hře. Mušličky lze v našich podmínkách nahradit třeba mincemi, ale poruší se tím pravděpodobnost výsledků hodů. Lepší je proto vzít tři kulaté větvičky a podélně je rozříznout na šest krátkých "půlválečků".

Všechny kameny začínají uprostřed hracího plánu ve velkém poli zvaném čarkóní. Kameny, které jsou nasazeny do hry, pak odtud putují středem ramene na okraj plánu a dále proti směru hodinových ručiček po obvodu kříže. Hráč smí nasadit kámen do hry, pokud hodí 6, 10 nebo 25; výjimkou je jeho první kámen, který je ve hře automaticky. Pokud hráč nechce nasazovat, vybere jeden ze svých kamenů, které již ve hře jsou, a táhne s ním o příslušný počet polí. Může se také tahu vzdát. Vždy, když hodí 6, 10 nebo 25, má právo hod opakovat a táhnout třeba i jiným kamenem. Kámen, který úspěšně objede hrací plán, zajede opět středem ramene do čarkóní. Hráč musí přitom hodit přesně tolik polí, kolik mu zbývá do cíle.

Na rozdíl od našeho Člověče, v Pačísí může stát několik kamenů z téhož týmu současně na jednom poli. Hráč (nikoli tým), který má dva nebo více kamenů na jednom poli, může s těmito kameny táhnout najednou jako s jedním. Na jednom poli však nesmí nikdy skončit kameny ze soupeřících týmů. Protivník smí na obsazené pole vstoupit pouze v případě, že jeho jednotka obsahuje stejný nebo vyšší počet kamenů. V takovém případě jsou kameny, které na poli stály dříve, zajaty. Závod musí opakovat od začátku, ale až poté, co jejich majitel opět hodí 6, 10 nebo 25, aby je mohl nasadit do hry. Existuje ovšem možnost, jak se zajetí bránit. Na každém rameni hracího kříže jsou tři pevnosti (přeškrtnutá pole). Nikdo na nich nesmí být zajat, takže obsazená pevnost je pro tým protihráčů tabu.


Vytvořil tým Klubu deskových her Paluba.
Obsah webových stránek je chráněn autorskými právy. Jeho reprodukce za komerčními účely je zakázána.
The contents of these web pages is copyrighted. Any reproduction forcommercial use is prohibited.

[PALUBA]