Zpět nahoru: [ seznam her | mlýn ].

mlýn
historie

Ve svém díle Ancient Ceylon jeho autor H. Parker uvádí, že se mlýn a jeho herní desky od dávných dob až do 19. století užíval na ostrově Srí Lanka jako ochranné kouzlo proti zlým duchům.

H. J. R. Murray ve svém díle o dějinách deskových her uvádí, že nejstarší herní plány mlýna pocházejí ze starověkého Egypta. Ve 14. stol. před n. l., za vlády faraónů Ramesse I. a Setiho I., byl vybudován v thébské Kúrně velký chrám. Na jeho střešní krytině se zachovalo několik herních plánů, které dělníci při stavbě vyryli do desek. Tyto plány nám poskytují důkaz, že už tehdy byl mlýn obecně známou a rozšířenou hrou.

O variantách mlýna je řada zpráv i z antického Řecka a Říma. Mlýn hrávali i Trójané v době, kdy je obléhalo řecké vojsko. Tato hra tam měla starou tradici, při vykopávkách byly nalezeny hrací desky i v hlubších, časově nejstarších vrstvách.


Vytvořil tým Klubu deskových her Paluba
Obsah webových stránek je chráněn autorskými právy. Jeho reprodukce za komerčními účely je zakázána.
The contents of these web pages is copyrighted. Any reproduction for commercial use is prohibited.

[PALUBA]