Kupferkessel Co.

Čarodějnický kotlík

Hra pro 2 hráče od 6 let na 20 až 30 minut. Zařazení: taktika 7/10, náhoda 4/10, paměť 6/10.

Autor: Günter Burkhardt

Překlad z němčiny: Daniel Zeman, Paluba

Vydavatel: Goldsieber Spiele (Simba Toys), 90765 Fürth, Německo, 2001.

Vítejte ve „Společnosti Měděný kotel — Kupferkessel Compagnie“, obchodě pro všechny kvality dbalé kouzelníky a čarodějnice. U nás najdete vše, co potřebujete, abyste svým kouzelným lektvarům a magickým elixírům dodali tu nejvyšší sílu!

Kdo jako první vyfoukne tomu druhému žádané čarodějné přísady? A kdy se pak podaří uvařit opravdu speciální lektvar? Vždy je třeba dávat pozor, aby do kotle přišly jen ty správné ingredience, jinak to špatně dopadne!

Hrací potřeby

·         56 karet s přísadami (14 různých přísad, od každé 4 karty v hodnotách 1 až 4)

·         4 rohové karty

·         2 karty s přehledem bodování

·         13 karet s recepty

·         2 hrací figurky (černá a bílá)

·         1 pravidla

Před první hrou opatrně vystřihněte ostrými nůžkami rohové karty na nakreslených liniích.

Příprava hry

56 přísad se otočí lícem dolů a pořádně zamíchá. Jedna za druhou se pak karty otočí a vyskládají do čtverce 6 × 6. Vynechají se všechny 4 rohy, takže celkem bude otočeno 32 přísad. Zbývající karty s přísadami se nechají skryté a postaví se do balíku vedle.

Do volných rohů se položí rohové karty, čímž vznikne úplný čtverec. Na dvou z rohových karet je nakresleno po jedné hrací figurce. Tyto karty musí ležet v protilehlých rozích.

Každý hráč obdrží jednu kartu s přehledem bodování a jednu figurku. Hráči postaví své figurky vedle rohových karet, na kterých je figurka jejich barvy zobrazena.

Nyní si každý hráč vytáhne z balíku s přísadami jednu kartu a vyloží ji před sebe lícem nahoru. Pokud tato karta ukazuje přísadu s černou nebo bílou nálepkou, zasune se opět lícem dolů dospod balíku a vytáhne se místo ní další v pořadí. To se v případě potřeby opakuje tak dlouho, až hráč získá přísadu v jiné než černé nebo bílé barvě. Pokud karta ukazuje v levém dolním rohu nějaký symbol, nemá to zatím žádný význam.

Na kartu, kterou si hráč na začátku vytáhl, odkládá všechny další přísady, které během hry získá. Takto vznikající odkládací balík tvoří jeho „kouzelný kotlík“.

Začíná hráč s bílou figurkou.

13 karet s recepty se použije pouze v rozšířených pravidlech, takže se nyní schovají do krabice.

Cíl hry

Hráči střídavě sbírají přísady a pokládají je do svého kouzelného kotle.

Každý hráč se snaží získat co nejvíce karet od jednotlivých přísad. Ze svého i z protivníkova kotlíku vidí vždy jen horní kartu, takže si musí pamatovat, které přísady už nasbíral. Jinak by na konci hry mohlo dojít k nemilým překvapením, protože osamělé přísady se počítají do mínusu. Je velmi doporučeníhodné, aby se hráči před první hrou dobře seznámili se způsobem bodování, popsaným na konci pravidel. S pomocí přehledových karet si mohou jednotlivosti bodování připomenout během hry.

Hru vyhraje hráč, který má na konci nejvíce bodů.

Průběh hry

Posunutí figurky

Hráč, který je na tahu, nejdříve posouvá svou figurku vně pole karet kolem něj. Udělá svou figurkou právě tolik kroků, kolik v tu chvíli ukazuje číslo na vrchní přísadě v jeho kotlíku (tedy 1 až 4 kroky). Přitom každá řada karet se počítá za jeden krok, rohová karta je dohromady (i pokud jste si ji neostříhli podle výše uvedeného návodu a má dvě vnější hrany) také za jediný krok.

Vedle každé karty může stát jen jedna figurka. Pokud něčí figurka při pohybu narazí na protivníkovu, přeskočí ji, aniž by se to počítalo za další krok. (Ještě přesněji, jak plyne z obrázku v originálních pravidlech: přeskakování cizí figurky, a tedy prodlužování tahu, nastane vždy když jedna figurka doběhne nebo předběhne druhou, nesmí tedy ani jeden krok tahu skončit na místě, kde stojí protivník.)

Výběr přísady

Poté si hráč musí vzít jednu libovolnou kartu z řady, vedle níž jeho figurka nyní stojí.

Tuto kartu vyloží lícem nahoru na ostatní karty ve svém kotlíku tak, aby níže ležící karty byly zcela zakryté.

Pokud figurka skončí svůj pohyb u rohové karty, hráč nebere žádnou přísadu a jeho tah končí.

Příklad (viz obrázek v německých pravidlech na straně 3 dole):

Černý má jako horní přísadu ve svém kotli dýni v hodnotě 4. Udělá tedy svou figurkou 4 kroky. Přitom přeskočí bílou figurku, aniž by si tento krok započítal. Potom si vezme z řady karet, u které nyní stojí, kartu označenou křížkem a položí ji jako nejvyšší přísadu do svého kotlíku.

Poznámka: Šipky v obrázku u tohoto příkladu v originálních pravidlech jsou namalované tak, jako by se figurky měly pohybovat proti směru hodinových ručiček. Šipky na rohových kartách (i na zmíněném obrázku) jsou naproti tomu po směru hodinových ručiček. Ve vlastních pravidlech není řečeno, kterým směrem se figurky mají pohybovat.

Zvláštní symboly na kartách

Některé přísady mají v levém dolním rohu symbol, buď „explodující kotlík“, nebo „kouzelnou hůlku a klobouk“. Tyto symboly dovolují hráči, který si kartu bere, provést zvláštní akci. Musí však svého protivníka upozornit na to, že si takovou kartu vzal. Pokud na to zapomene, nebo se akce úmyslně vzdá, akce odpadne.

Explodující kotlík

Druhý hráč musí ze svého kotle odebrat horní přísadu a vložit ji lícem dolů dospod balíku s přísadami. Přitom nesmí své nasbírané přísady posouvat tak, aby viděl, co už v kotlíku má.

Pokud už je balík přísad rozebrán, karta se odebere ze hry.

Pozor: Pokud už má druhý hráč v kotlíku jen jedinou kartu, nemůže mu být odebrána!

Kouzelná hůlka a kouzelný klobouk

Hráč dokončí svůj tah a je ihned znova na řadě.

Pozor: Žádný hráč nemůže být na řadě více než dvakrát po sobě. Pokud si tedy hráč vezme dvakrát po sobě kartu s kloboukem, podruhé už kouzelný klobouk ztrácí svou kouzelnou moc a na řadu se dostane druhý hráč.

Odkrytí nové přísady

Nyní hráč vezme vrchní kartu z balíku přísad a položí ji lícem nahoru na uvolněné místo. Tím jeho tah končí a na řadu se dostane protivník.

Pokud je už balík přísad rozebrán, místo zůstane prázdné.

Konec hry

Jakmile je balík přísad rozebrán, není už možné na volná místa pokládat nové karty. Tak vzniká stále více děr.

Hra končí, když některý hráč odebere poslední kartu nějaké řady.

Tento hráč se výjimečně může rozhodnout, zda si tuto kartu chce ponechat a položit do svého kotlíku, nebo zda ji nechce a prostě ji položí stranou.

Pokud tato karta obsahuje zvláštní symbol, akce už se neprovede, bez ohledu na to, zda si hráč kartu ponechá nebo ne.

Bodování

Nyní dostanou hráči za nasbírané přísady kladné a záporné body. Vyhraje hráč s nejvyšším počtem bodů.

Dohromady je k dispozici 14 různých přísad. Od každé jsou ve hře čtyři karty s hodnotami 1 až 4. Hodnota každé přísady je uvedena na štítku v pravém dolním rohu.

Aby bylo vyhodnocení o něco přehlednější, hráči uspořádají karty ze svého kotlíku podle přísad a karty od každé přísady podle hodnoty.

Pokud se hraje bez receptů, symboly a barvy — s výjimkou černé a bílé — nehrají roli.

·         Hráč s nejvíce přísadami o hodnotě 1 dostane 5 kladných bodů. Pokud mají oba hráči stejný počet karet o hodnotě 1, nedostane tuto prémii žádný z nich.

·         Všechny bodové hodnoty karet ve vlastní barvě (černé nebo bílé) se zdvojnásobují.

·         Osamělé karty jedné přísady přinesou tolik záporných bodů, kolik je jejich hodnota.

·         Přísady, od kterých má hráč po dvou kartách, se nepočítají.

·         Přísady, od kterých má hráč po třech kartách, přinesou tolik kladných bodů, kolik je součet hodnot na nich uvedených.

·         Přísady, od kterých má hráč všechny čtyři karty, mu přinesou kladné body odpovídající součtu svých hodnot, a navíc prémii 5 kladných bodů.

 

Příklad: Bílý má na konci hry ve svém kotlíku tyto karty (viz obrázek na straně 5 originálních pravidel dole): všechny 4 bílé krabice (2 × (1 + 2 + 3 + 4) + 5 = 25); trojkovou kartu bílých očí (2 × (-3) = -6); karty v hodnotě 1, 2 a 4 černé láhve (1 + 2 + 4 = 7); karty 1 a 3 od šedé pavučiny (0).

Protože krabice s chlupy a sklenice mločích očí je v jeho vlastní barvě, počítají se dvakrát. Prémie za všechny 4 karty s krabicemi se nezdvojuje. Bílý má tedy dohromady 26 kladných bodů.

Rozšířená pravidla

V rozšířené hře se hraje s karty s recepty. 5 prázdných receptů se nepoužije a vrátí se do krabice. Můžete je použít pro vlastní úkoly.

Zbývajících 13 receptů se skrytě zamíchá a pak se provede příprava hry jako v základní hře.

Poté dostane každý hráč skrytě dva recepty. Hráč si obě své karty prohlédne, aniž by je ukázal protivníkovi. Jsou to pro něj přídavné úkoly. Pokud dotyčný hráč na konci hry úkol splní dostane k normálnímu bodování navíc kladné body uvedené na receptu. Pokud hráč úlohu nesplní, nedostane za to žádné záporné body.

S recepty mohou získat na významu také barvy a druhy přísad.

Recepty

·         5 receptů, na každém po dvou druzích přísad téže barvy (od každé barvy jsou ve hře právě dva druhy přísad). Musíte od obou přísad dané barvy mít po nejméně třech kartách. Potom dostanete 15 bodů.

·         2 recepty s černou nebo bílou barvou a jedničkou namalovanou na kartě. Musíte od jedné přísady této barvy získat nejméně tři karty. Potom dostanete 5 bodů.

·         Recept s kartou, ze které vede šipka. Když vezmete poslední kartu z řady a tím ukončíte hru, dostanete 10 bodů. Přitom je jedno, zda si tuto kartu dáte do kotlíku nebo prostě na stranu.

·         Recept s explodujícím kotlíkem a menšítkem. Máte-li méně přísad se symbolem „explodujícího kotlíku“, dostanete 10 bodů. Pokud máte oba stejný počet karet s tímto symbolem, nebo pokud má protivník dokonce více (??? - asi chyba) takových karet než vy, přídavné body nedostanete.

·         Recept s trojkou obklopenou pěti barvami se symboly rostlinky. Pokud máte od nejméně tří přísad s rostlinami po nejméně třech kartách, dostanete 10 bodů. Okraje přísad, které se počítají za rostliny, nesou štítek s listem. Ve hře je celkem 5 různých rostlinných přísad: kořeny (šedé), mechy (modré), houby (hnědé), dýně (zelená) a popínavá rostlina (fialová).

·         Recept s kloboukem a menšítkem. Pokud máte méně přísad se symbolem „kouzelného klobouku a kouzelné hůlky“ než váš soupeř, dostanete 10 bodů. Pokud máte oba stejný počet karet s tímto symbolem, nebo pokud má protivník dokonce více (??? - asi chyba) takových karet než vy, přídavné body nedostanete.

·         Recept s kartou a menšítkem. Pokud máte na konci hry méně přísad než váš soupeř, dostanete 10 bodů. Zde je rozhodující počet karet s přísadami a ne jejich hodnota. Pokud máte oba stejný počet karet nebo pokud má váš soupeř dokonce méně karet než vy, přídavné body nedostanete.

·         Recept se štítkem v hodnotě 4 a menšítkem. Pokud máte na konci hry méně přísad v hodnotě 4 než váš soupeř, dostanete 10 bodů. Pokud máte oba stejný počet takových karet, nebo pokud jich má soupeř dokonce méně než vy, přídavné body nedostanete.