Zpět nahoru: [ seznam her | kostkové hry ].

Hry se šesti kostkami


Na zakázaná čísla

Jeden z hráčů hodí dvěma kostkama. V případě, že na obou kostkách padne stejné číslo hod se opakuje. Čísla která padnou se považují za zakázaná. Hráč, který je na tahu, hodí všema kostkama. Kostky na kterých padne zakázané číslo dá stranou a spočte si kolik oček má na ostatních kostkách. Pak těmito kostkami hází znovu. Pokračuje tak dlouho dokud nevyřadí poslední kostku jelikož i na ní padne zakázané číslo. Všechny ostatní naházené body si přičítá ke svému skóre. Po té co odhází své hody všichni hráči zjistí se kdo vyhrál. No a je to kupodivu ten kdo naházel nejvíce bodů. A jako odměnu dostane dohodnutou sázku od hráče s nejnižším součtem.

Sekvence

Hráči se pravidelně střídají v házení šesti kostek. Oběvíli se na vržených kostkách sekvence po sobě jdoucích čísel která začíná jedničkou, získá hráč podle její délky příslušný počet bodů.
Jednička s dvojkou 5 bodů
Jednička, dvojka a trojka 10 bodů
Jednička, dvojka, trojka a čtyřka 15 bodů
Jednička, dvojka, trojka, čtyřka a pětka 20 bodů
Jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka a šestka 25 bodů
Hráči si počítají body získané v jednotlivých kolech. Hráč který jako první dosáhne sta bodů, vítězí.

Napětí ve hře můžeme zvýšit zavedením pravidla, že hráč, který hodí současně tři jedničky, přichází o všechny body které dosud nasbíral.


Vrhcáby

Kromě šesti kostek potřebujete ke hře tabulku na zaznamenávání výsledků jednotlivých hráčů.
Kombinace Hráč č.1 Hráč č.2 Hráč č.X
Jedničky   
Dvojky   
Trojky   
Čtyřky   
Pětky   
Šestky   
Řada   
Páry   
Pyramida   
Vrchcáb   
Poker   
Generál   
Body k dobru   
Hráč hází šesti kostkama a má možnost dvou opravných hodů. Po prvním hodu se hráč může rozhodnout, že některé z kostek odloží stranou. Opravný hod pak provede se zbývajícíma kostkama. Pak se opět podle výsledku druhého hodu rozhodne zda provede třetí hod, případně kolik kostek odloží před tímto hodem stranou. Kostky, které hráč odložil po prvním hodu může s ohledem na výsledek druhého hodu vzít zpět do ruky a též je házet znovu. Po třetím hodu se rozhodne jestli a jakou naházenou kombinaci si zapíše do výsledkové listiny. Samozřejmě není možné si zapsat body za kombinaci, kterou hráč nenaházel, ale v případě možnosti výběru záleží čistě na jeho rozhodnutí. Hráč se může rozhodnou i po prvním či druhém hodu. Jestliže si hráč připsal za některou kombinaci body, nesmí si již tuto položku opravit. Počet bodů je dán součtem oček na kostkách, které se uplatňují v dané kombinaci. Nevyužité opravné hody si zapíše do kolonky Body k dobru a smí je využít v následujících kolech k zvýšení počtu opravných hodů (v tom případě si je samozřejmě odečte :-).
A jak je to s jednotlivýma kombinacema ?
Jedničky cílem hráče je naházet co největší počet jedniček
Dvojky cílem hráče je naházet co největší počet dvojek
Trojky cílem hráče je naházet co největší počet trojek
Čtyřky cílem hráče je naházet co největší počet čtyřek
Pětky cílem hráče je naházet co největší počet pětek
Šestky cílem hráče je naházet co největší počet šestek
Řada cílem hráče je naházet řadu čísel od jedné po šestku (1,2,3,4,5,6)
Páry cílem hráče je naházet tři dvojice stejných hodnot (2,2,5,5,6,6 / 1,1,4,4,5,5)
Pyramida cílem hráče je naházet tři stejná (nejvyšší), dvě stejná a jedno číslo (nejnižší) (4,4,4,3,3,1 / 6,6,6,3,3,2)
Vrchcáb cílem hráče je naházet tři stejná (nejnižší), dvě stejná a jedno číslo (nejvyšší) (1,1,1,5,5,6 / 4,4,4,5,5,6)
Poker cílem hráče je naházet čtyři stejná a dvě stejná čísla (4,4,4,4,1,1 / 2,2,2,2,5,5)
Generál cílem hráče je naházet šest stejných čísel (2,2,2,2,2,2 / 6,6,6,6,6,6)
Hra končí v momentě, kdy jeden z hráčů hodí a zapíše poslední kombinaci. Zvítězí hráč s nejvyšším bodovým součtem. Do celkového skóre se počítají i nevyužité body k dobru.

No a nazávěr ještě trochu drsnější, na druhou stranu ale kratší, varianta. Hraje se podle výše uvedených pravidel, až na dvě vyjímky. Hráč po prvním hodu oznámí, kterou kombinaci bude házet a za ní si také nejpozději po dvou opravných hodech zapíše body. Nepodaří-li se mu tedy ani třetím hodem doházet všechny potřebné hodnoty pro zvolenou kombinaci zapíše si 0 bodů. Body k dobru se v této variantě nepoužívají ( a ani nezapisují).


Pro Klub deskových her Paluba vytvořil Matěj Baťha, Dědek.
Obsah webových stránek je chráněn autorskými právy. Jeho reprodukce za komerčními účely je zakázána.
The contents of these web pages is copyrighted. Any reproduction for commercial use is prohibited.

[PALUBA]