Kathai

© 2000 Adlung Spiele

Autor: Michael Andersch

Překlad z němčiny: Daniel Zeman

Karetní hra pro 3 až 5 hráčů od 10 let.

Myšlenka hry

Kathai – provincie ve staré Číně – byla v dobách Marka Pola překladištěm množství rozličného zboží. Kupci sem putovali buď obtížnou pozemní cestou, nebo podstupovali nebezpečí na moři. Každý se staral, aby získané zboží prodal ve své vlasti za nejlepší možnou cenu.

Cíl hry

Hráči se snaží se svým zbožím docílit nejlepší zboží na trhu. Musejí být ve střehu, protože kurzy se neustále mění. Jakmile se nějaké zboží prodá, je pro nejbližší dobu nezajímavé. Pak už pomůže jen směnný obchod nebo úplatek, abyste si vylepšili situaci na trhu ve svůj prospěch.

Příprava

Potřebujete papír a tužku. Karty roztřiďte podle náčrtku 1. 55 obchodních karet zamíchejte, každému hráči dejte 3, zbytek otočte lícem dolů jako dobírací balík. 5 kurzovních karet uspořádejte uprostřed podle počtu bodů (náčrtek 1; zleva doprava: +4, +2, +1, +0, X). 5 karet zboží zamíchejte a vyložte každou vedle jedné kurzovní karty.

Karty

Obchodní karty ukazují až 3 kusy zboží, které může sestávat nejvýše ze dvou různých druhů.

Náčrtek 2: Zboží: 2 soli, 1 zlato

Kurzovní karta udává pro zboží, které se pod kurzovní kartou nachází (náčrtek 3), minimální množství, které je potřeba pro prodej tohoto druhu zboží. Horní půlka karty ukazuje body, které lze za prodej docílit. Body se zjistí z počtu vyložených karet + bonusu.

Náčrtek 3: Počet vyložených karet + bonus = body

         Minimální množství příslušného druhu zboží

         Kurzovní karta „Neprodejné“ — příslušné zboží nelze prodat

Karty zboží ukazují svým umístěním pod kurzovními kartami, jak si dotyčné zboží stojí na trhu. Příklad: na náčrtku 1 je nejhodnotnější hedvábí, koření je neprodejné.

Začátek hry

Nejmladší hráč začíná, hraje se po směru hodinových ručiček.

Hráč, který je na tahu, si nejprve vezme horní kartu z dobíracího balíku a pak se rozhodne pro jednu z následujících 5 akcí (viz kartu s přehledem pravidel).

Výjimka: Hráč nesmí mít nikdy v ruce více než 7 karet. Pokud už má 7 karet, dobírání odpadá a hráč se ihned rozhodne pro jednu z akcí.

A)   Výměnný obchod

Hráč může vyměnit s jedním nebo více spoluhráči libovolné množství zboží v libovolné kombinaci. Přitom může dostat za jednu kartu i dvě či více, a naopak (nezapomeňte ale na omezení 7 karet!). Příklad: Hráč na tahu se zeptá: „Má pro mě někdo sůl? Nabízím za ni 2 zlata.“

V zásadě lze měnit pouze s hráčem, který je právě na tahu. Ten také rozhoduje, kdy je výměnná fáze u konce.

Pokud hráč nechce s nikým měnit, nebo se není schopen na žádné výměně dohodnout, může položit jednu kartu ze své ruky lícem dolů dospod dobíracího balíku a vytáhnout si místo ní novou. Poté je na řadě jeho levý soused.

B)   Prodej zboží

Hráč si vybere druh zboží a položí odpovídající obchodní karty lícem nahoru před sebe. Přitom musí dodržet povinné minimum, může ale přidat více karet daného druhu. Pokud jsou na kartách ještě jiné druhy zboží kromě toho zvoleného, toto jiné zboží propadá.

Nyní se poznamenají body, které hráč za zboží dostane. Jejich počet se zjistí z kurzovní karty ležící na daném druhu zboží: počet vyložených karet + bonus uvedený na kurzovní kartě.

Trh je nyní tímto druhem zboží nasycen a karta se propadne ke kurzovní kartě „Neprodejné“ (náčrtek 3). Do vzniklé díry se posunou za ní následující karty o jednu pozici nahoru (náčrtek 4).

Jednu z právě prodaných karet si hráč může skrytě uchovat před sebou (množství a druh na ní zobrazeného zboží nehraje pro další průběh hry žádnou roli). Ostatní obchodní karty se položí na odkládací balík a jsou venku ze hry. Karta, kterou si hráč podržel, se nazývá výměnná karta. Může být použita později k úplatkům nebo k získávání obchodních karet navíc.

Příklad: (náčrtek 1) Hráč si vybere sůl. Odpovídající kurzovní karta požaduje nejméně 5 jednotek soli. Hráč položí 4 karty se 7 jednotkami soli a dostane za ně 4 (počet karet) + 2 (bonus podle kurzovní karty) = 6 bodů.

Důležité: Vždy lze prodávat pouze jeden druh zboží. To znamená, že u karet s více druhy zboží musí hráč při prodeji jasně říct, který druh zboží platí. Ostatní propadnou. Když se prodá určitý druh zboží, nemusí hráč odevzdat všechny karty s tímto druhem zboží, které má v ruce. Podstatné je pouze minimální množství požadované kurzovní kartou.

C)    Úplatek

Hráč položí libovolnou obchodní kartu ze své ruky nebo výměnnou kartu (viz Prodej zboží) pod 2 sousední karty zboží a změní tak kurz (náčrtek 5). Obě karty zboží si vymění místa, čímž se jeden druh zboží stane hodnotnějším, druhý na hodnotě ztratí.

Aby se ukázalo, že naposled provedený úplatek protihráče se nedá provést v protisměru, zůstane úplatná karta ležet na místě, dokud nedojde k jinému úplatku nebo k prodeji zboží. Druh ani množství zboží vyobrazeného na kartě, s jejíž pomocí byl úplatek proveden, nehrají roli.

D)   Získání obchodních karet navíc

Hráč položí na odkládací balík výměnnou kartu (viz Prodej zboží) a dostane za ni horní kartu z dobíracího balíku. Tato akce je dovolena pouze pokud má hráč v ruce 6 nebo méně karet (omezení na 7 karet celkem!).

E)    Vzdání se akce

Hráč neprovede žádnou akci.

Po provedení jedné z výše uvedených 5 akcí končí tah a na řadě je další hráč.

Konec hry

Jestliže se spotřeboval dobírací balík a každý hráč byl poté ještě dvakrát na řadě, hra končí tím hráčem, který si vytáhl poslední obchodní kartu.

Výjimka: Jestliže si poslední kartu vzal některý hráč při akci „Získání obchodních karet navíc“, hra končí už když byl poté podruhé na řadě jeho soused po pravé ruce. On sám už přijde na řadu jen jednou.

Vyhrál hráč, který má nejvíce bodů. Při rovnosti bodů vyhraje hráč, který má před sebou vyloženo nejvíce výměnných karet.