Zpět nahoru: [ seznam her | Jenga ].

Jenga
pravidla

Sepsal Pavel Staněk

Počet hráčů: 1 až ? ( doporučujeme maximální počet hráčů okolo 12 )
Sada Jenga obsahuje: 18 černých, 18 červených a 18 světlých hracích kamenů ( tvaru kvádru ) a jednu osmi stěnou kostku.
Délka hry: 5-20 minut

Na začátku každé hry je potřeba z hracích kamenů postavit věž. Stavíme ji takto: Po připravení věže ještě upravíme stěny, aby byly co nejrovnější.

Nyní již můžeme přistoupit ke hře samotné:
Jednotlivý hráči se střídají v přesném pořadí, které je nutno určit před začátkem hry. Hráč, když na něj přijde řada vezme kostku, hodí a vytáhne kámen té barvy, která mu padla na kosce. Symbol hvězdička znamená, že si hráč může vybrat jakou barvu chce.
Vytahovat kameny smí z skoro celé věže, nesmí brát pouze z toho úplně nejhořejšího dostavěného patra a toho nedostavěného. Pokud se vám během vyndávání kamenů posunou i jiné, nevadí to, pouze je musíte vrátit na původní místo.
Po vytažení kamene jen opět položí na vrchol věže, a to tak jako kdyby stavěl další patro ( tady již samozřejmě na barvě nezáleží ! ). Hráč nesmí začít stavět další patro předtím, než je spodní patro dostavěno.
Po položení kamene počká 10 vteřin a pokud věž ještě stojí smí pokračovat další hráč. Pokud věž spadne vyhrává hráč jemuž jako poslednímu věž nespadla.
Při všech operacích s kameny si musí počínat značně opatrně a vždy musí používat najednou pouze jednu ruku! Smí si je samozřejmě prohazovat, ale nesmí se oběma rukama dotýkat kamenů.


Vytvořil tým Klubu deskových her Paluba.
Obsah webových stránek je chráněn autorskými právy. Jeho reprodukce za komerčními účely je zakázána.
The contents of these web pages is copyrighted. Any reproduction for commercial use is prohibited.

[PALUBA]