Gruftmeister

Autor: Kemal Yun, Hanau, Německo

Vydavatel: Die Wuselmäuse, Německo

Překlad z němčiny: Dan Zeman, Paluba
V překladu zatím chybí obrázky z originálních pravidel. Texty, které odkazují na obrázky, jsou zvýrazněny žlutě.

Vstupte do tajemné hrobky. Zvládněte slepé uličky a zavřené dveře. Bojujte proti příšerám. Staňte se novým pánem hrobky!

Cíl hry

V rakvích se skrývají poklady. Najděte 5 pokladů a doneste je na své startovní políčko. Navíc musí Pán hrobky a Sluha hrobky stát opět na startovním poli. Potom jste vyhráli.

Průběh hry

Nejmladší hráč začíná. Hraje se po směru hodinových ručiček.

Hráč, který je na řadě, táhne o 5 polí svým pánem a o 5 polí svým sluhou. Je na něm, kterou z obou figur táhne jako první.

Během tahu může ujít několik polí, provést akci, ujít další kus, provést další akce atd. Příklad: jde o 2 pole, otevře dveře, jde o další pole, otevře bednu atd., až než spotřebuje 5 kroků.

Kroky pána a sluhy se nemohou míchat. Je zakázáno jít např. 2 pole pánem, 5 polí sluhou, pak zase 3 pole pánem.

Tah není povinný. Pro hráče může být výhodné táhnout některou figurou o méně než 5 polí.

Vždy, když se pán a sluha potkají, mohou si vyměňovat předměty, a to i když se jen minou při chůzi.

Lze kráčet vpřed a vzad, zcela podle libosti.

Na jednom poli může stát více figur, i různých hráčů.

Když hráč táhl oběma figurami, je na řadě další hráč.

Jde se na to

Obě vaše figury prohledávají hrobku a hledají předměty — zbraně, výstroj a cenné poklady. K tomu musíte otvírat dveře, bedny, zámky a rakve.

Důležité: Pán hrobky může otevírat dveře, bedny, zámky i rakve. Může zvedat předměty a bojovat proti příšerám. Sluha může pouze nést předměty nebo je upustit. Nemůže nic zvedat, nic otevírat, ani bojovat proti příšerám.

Otevření bedny

Chcete-li otevřít bednu, táhněte pánem na pole s bednou a otočte hrací kámen. Na spodní straně najdete předmět. Chcete-li si ho vzít s sebou, položte ho na odpovídající pole vaší hrací karty. Necháte-li ho ležet, může ho kterýkoli hráč zvednout a odnést.

Přehled jednotlivých předmětů najdete níže.

Bedna, která je jednou otočena, zůstane otevřená až do konce hry, předmětem nahoru. Všichni sluhové mohou přes tyto předměty běhat, ne je zvedat. Zavřené bedny jsou však překážky, které sluhovi blokují cestu!

Otevření dveří

Chcete-li otevřít dveře, táhněte pánem na pole přede dveřmi. Vezměte kámen a podívejte se nejdřív tajně pod něj. Při otevřených dveřích vkročte na pole, tím spotřebujete jeden krok. Jestliže jsou dveře zavřené a vy je nemůžete otevřít, žádný tah jste nespotřebovali.

Tento symbol představuje otevřené dveře. Dotyčný kámen odeberte z desky. Dveře jsou už do konce hry otevřené pro všechny.

Dveře označené 4 symboly nalevo mohou být otevřeny pouze zobrazeným nástrojem nebo zobrazeným barevným klíčem. Pán hrobky, který se pokouší dveře otevřít, musí dotyčný nástroj nebo klíč mít u sebe. Pokud ho právě nese sluha, nemůžete dveře otevřít.

Máte-li odpovídající nástroj, dveře se odeberou ze hry — i když máte také klíč! Dveře jsou pak otevřené pro všechny. Pokud máte klíč a žádný nástroj, mohou pán a sluha procházet dveřmi jen tak dlouho, než je na řadě další hráč. Po vašem tahu jsou dveře opět zavřené. Kámen se symbolem dveří zůstane ležet, aniž by ostatní viděli, co je na něm nakresleno.

Upozornění: Pán hrobky nejdřív dokončí svých 5 polí. Nemusí čekat u dveří, než projde sluha. Pokud pán nebo sluha zůstane stát na symbolu dveří, jsou dveře pro všechny ostatní hráče otevřené, až než se dotyčná figura pohne dál.

Pozor: Ve zcela řídkých případech se může stát, že hráč kolem sebe najde jen samé zavřené dveře. V tom případě je všechny odkryje, ukáže protihráčům, že je zablokován, a odstraní jedny dveře dle vlastního výběru.

Otevření zámku

Máte-li klíč odpovídající barvy, táhněte pánem na pole se zámkem a odeberte přitom kámen ze hry. Zámek je do konce hry otevřen pro všechny.

I tady platí: Pokud váš klíč právě nese sluha, nemůžete zámek otevřít!

Otevření rakve

Každou rakev hlídá jedna příšera. Než budete moci otevřít rakev, potřebujete tedy alespoň jednu z obou zbraní, abyste mohli příšeru přemoci. Pokud máte navíc části brnění, můžete odvrátit zranění, ke kterým by při boji došlo.

Pokud jste příšeru přemohli, táhněte na pole s rakví, otočte ji a najdete poklad nebo předmět, který si podle obvyklých pravidel můžete odnést.

Boj s příšerou

Vezměte si vaše zbraně a části brnění (viz výše) spolu s kamenem příšery do jedné ruky. Pak na ni položte vaši druhou ruku a vytvořte dutinu. Dobře všechny kameny protřepejte a „hoďte“ je na stůl. Kameny jsou dvoustranné, od každého teď leží jedna strana nahoru.

Výsledek hodu se určí následovně:

Příšera – Wusellogo nahoru – žádný účinek

Příšera – příšera nahoru – utržíte zranění v hodnotě 1 bodu

Vaše kameny – brnění nahoru – uchrání vás zranění v hodnotě 1 bodu

Vaše kameny – zbraň nahoru – příšera je mrtvá, můžete otevřít rakev

Vaše kameny – rub nahoru – žádný účinek

Výpočet vážnosti zranění (body)

Za každý bod zranění příšerou ztratíte jedno srdce. Pokud na svém startovním poli nemáte už žádné srdce, jste mrtví. Body zranění příšerou se počítají nejdříve, tj. v případě vaší smrti přežije příšera vždy! Všechny předměty, které váš pán nese (včetně pokladů) se v tomto případě položí pod rakev, s jehož příšerou jste právě bojovali. Dostane je hráč, který příště obludu přemůže. Vy dostanete klíč vaší barvy ve startovní výbavě. Vaše figura se vrátí na startovní pole a dostanete znova 3 srdce. Tah pánem v tu chvíli končí. Sluhou můžete pokračovat normálně, pokud jste s ním ještě netáhli.

Po každém hodu a spočítání zranění můžete boj přerušit a nechat rakev zavřenou. Pokud si např. chcete raději ještě obstarat pár dalších zbraní nebo brnění, protože čím více jich máte, tím lepší bude výsledek vašeho hodu. Jinak házejte znova a znova, až než jeden z vás padne mrtev.

Upozornění: Svá srdce můžete kdykoli doplnit zpět na 3, když se vrátíte svým pánem na startovní pole.

Po úspěšném boji položte své zbraně a brnění zpět na svou hrací kartu a otočte rakev. Najdete předmět nebo poklad a můžete ho obvyklým způsobem odnést, čili vkročíte na pole (1 krok). Přirozeně pouze tehdy, když je obluda přemožena.

Hrací karta

Na hrací kartě jsou 3 oblasti pro předměty:

·         pro pána (levá polovina)

·         pro sluhu (vpravo nahoře)

·         pro počáteční výbavu (vpravo dole)

Pán unese 5 předmětů, sluha jen 2. Počáteční výbava se nepočítá.

Když najdete předmět nebo poklad, položte ho na odpovídající pole vaší karty. Přitom dodržujte:

·         Poklady se mohou vyskytnout dvakrát.

·         Srdce se mohou vyskytnout dvakrát.

·         Od ostatních předmětů smíte vlastnit vždy jen jeden, bez ohledu na to, zda ho nese sluha, nebo pán.

·         Různobarevné klíče jsou různé předměty a smíte mít od každé barvy jeden. Můžete mít tedy klíče čtyř barev.

·         Také různé zbraně a brnění jsou různé předměty. Můžete mít 2 různé zbraně a 2 různá brnění.

·         Můžete kdykoli nějaký předmět upustit a vzít si jiný, např. když váš pán už nese 5 předmětů.

Výměna

Všechny předměty, které pán nebo sluha mají na svých částech hrací karty, si mohou libovolně předávat tam a zpátky, když se obě figury nacházejí na stejném poli hracího plánu — i když jedna jen prochází kolem druhé!

Příklad: sluhovi zbývají ještě 4 kroky, pán stojí 2 pole daleko. Sluha jde 2 pole, předměty se vymění, sluha jde pak 2 další pole.

Cíl měnění předmětů: Dejte sluhovi nejdříve přídavnou výstroj, kterou by pán jinak neunesl. Když později najdete poklady, dejte je sluhovi, protože on je může nést zpět na start, zatímco pán může hledat další. Zjistíte, že předávání předmětů mezi pánem a sluhou je jeden z hlavních momentů hry, který může zcela rozhodnout o vítězství či porážce, když je využit šikovně a ve správný čas. Z tohoto důvodu je dobré si vždy dobře rozmyslet, zda má táhnout nejdříve pán, nebo sluha.

Pamatujte si: Bez ohledu na to, jaký předmět sluha má, může ho pouze nést! Nemůže s jeho pomocí otevřít žádné dveře, zámky nebo bedny. Může předmět vždy upustit a nechat ležet, nemůže ho ale zvednout.

Konec hry

Jakmile některý hráč dopravil na své startovní pole 5 pokladů a vrátil se na toto pole oběma figurami, vyhrál.

Pokud ostatní hráči chtějí, mohou pokračovat ve hře o 2. a 3. místo.

Zbývá přeložit:
Varianty
Malý přehled
Rozšiřující sada

Příprava hry

Díly hracího plánu sestavit libovolně do obdélníku 3×4. Pro první hry se doporučuje dát startovní pole doprostřed. Upozornění: hrací plán je možné na jedné straně opustit a na protilehlé straně se vynořit (bílé šipky).

Figury dát na startovní pole odpovídající barvy. Velká je pán, malá sluha.

Všechny kameny na stůl černým pozadím nahoru. Kameny, které mají černé pozadí na obou stranách, stejně jako kameny s příšerami, jsou startovní kameny a oddělí se od ostatních.

Kameny se zamíchají, aniž by se hráči dále koukali dospod, a rozloží na odpovídající symboly hracího plánu.

Ze zbylých kamenů dostane každý hráč 3 srdce a 1 klíč své barvy. Ty si dá do startovní výbavy na svou hrací kartu.

Každý hráč dále dostane příšeru, kterou si položí před sebe na stůl.