Zpět nahoru: [ seznam her | gipf ].

gipf
pravidla

Zákadní pravidla

 1. Ke hře potřebujete
  1. Hrací desku: Na hrací desce ve tvaru hexagonu jsou čáry ve třech směrech. Každá z čar má na obou svých koncích černý bod, tyto body nazýváme vstupy. Je jich celkem 24 a nehraje se na nich, jsou používány pouze pro vstup kamenů do hry. Průsečíky čar nazýváme jednoduše průsečíky nebo pole. Je jich celkem 37 a na nich hra probíhá. Čáry určují směry v kterých se pohybují kameny.
  2. 18 černých a 18 bílých kamenů (žetony podobné dámovým kamenům)
 2. Začátek hry
  1. Hráči si vylosují kdo začne.
  2. Základní verze se hraje pouze s 15 kameny, další kameny mohou být eventuelně přidány slabšímu hráči jako zvýhodnění.
  3. Základní pozici tvoří šest kamenů (tři od každé barvy), které jsou nejdříve rozmístěny na rohové vstupní body (barvy se střídají) a potom posunuty směrem do centra plánu na nejbližší průsečík.
  4. Každému hráči tedy zbývá v ruce (nejméně) 12 kamenů. Tyto kameny nazýváme rezerva.
 3. Cíl - konec hry

  Poznámky:

 4. Tahy
  1. Hráči se střídají v tazích. V každém tahu musí hráč uvést jeden kámen (ze své rezervy) do hry. To učiní takto: Vezme jeden kámen ze své rezervy a položí ho na jeden ze vstupních bodů. Dále kámen posune po některé z linií na nejbližší průsečík (dovolí-li to pravidlo 44). Na vstupním bodě nesmí nikdy zůstat ležet žádný kámen.
  2. Jestliže na průsečíku kam je kámen podle 41 přesunut leží jiný kámen (libovolné barvy), je tento posunut ve stejném směru na další průsečík. Jestliže i zde leží nějaký kámen je opět přesunut, atd. až do nejbližšího volného průsečíku. Doporučuje se provádět na desce toto "posunutí" od posledního kamene.
  3. Každý z kamenů se přesune vždy pouze o jeden průsečík, nikdy ne o více.
  4. Nikdy nesmí být kámen vystrčen ven z hracího pole (tedy na vstupní bod na druhé straně čáry). Pokud jsou tedy všechny průsečíky linie obsazeny kameny, nelze posun po této linii uskutečnit.
 5. Poznámka: Všimněte si, že kameny které jsou již ve hře nejsou nikdy samostatně přesunovány, ale pouze popostrkovány tím jak další kameny vstupují do hry.

 6. Braní kamenů
  1. Kdykoli na desce nastane situace, že čtyři kameny stejné barvy jsou na jedné linii bezprostředně vedle sebe. Mimo těchto kamenů jsou též odstraněny všechny kameny, které tvoří bezprostřední prodloužení této čtveřice. Bezprostředním prodloužením rozumíme všechny kameny (jakékoli barvy) ležící na stejné čáře těsně vedle sebe. Jinými slovy - tato odebíraná skupina neobsahuje žádný volný průsečík. Všechny odebírané kameny stejné barvy jako kameny tvořící čtveřici, jsou vráceny do rezervy příslušného hráče, kdežto kameny opačné barvy jsou odstraněny navždy ze hry. (Nehledě na to který hráč braní způsobil).
  2. Braní je povinné a nezávisle na tom který z hráčů situaci způsobil, hráč jehož jsou ony čtyři kameny způsobující braní, musí toto braní provést. Braní se nepočítá jako tah a je vždy provedeno okamžitě.
  3. Jestliže jsou v jednom tahu vytvořeny více než dvě čtveřice jedné barvy opravňující k braní, pak si hráč hrající s touto barvou může vybrat, které braní provede dřív. Může se tak stát, že druhé braní se vůbec neprovede, protože prvním braním se poruší druhá čtveřice kamenů. (Pokud jsou skupiny rovnoběžné, nebo se přímá rozšíření čtveřic neprotínají, pak nezávisle na pořadí, jsou samozřejmě odebrány obě skupiny.
  4. Jestliže jsou v jednom tahu vytvořeny více než dvě čtveřice různých barev, opravňující k braní, pak nejdříve hráč, který situaci způsobil, provede všechna možná braní (pořadí volí on) a pak provede "svoje" braní druhý hráč (pokud jsou stále možná, samozřejmě).

Poznámka: Jelikož je v každém tahu povinné uvést jeden kámen z rezervy do hry, může být výhodné pro "dopněná" rezervy brát vlastní kameny i když při tom nebudou zajaty žádné soupeřovy.

Standardní pravidla

Standardní pravidla přidávají do hry takzvané GIPFy. Na gipf se vztahují všechna pravidla jako na normální kameny s výjimkami uvedenými dále. Od této chvíle budeme jeden kámen nazývat obyčejný kámen a termín kámen bude označovat obyčejný kámen, nebo GIPF. GIPF je symbolizován dvěma obyčejnými kameny položenými na sobě. Slovo "gipf" znamená potenciál. Na gipf se vztahují všechna pravidla jako na normální kameny s výjimkami uvedenými dále. Standardní pravidla se liší od základních v těchto bodech:

 1. Začátek hry
  1. Každý hráč má všech 18 kamenů své barvy.
  2. Základní pozice je stejná jako v základních pravidlech, hráč však místo tří svých kamenů položí na plán tři své GIPFy (tj. dva kameny na sobě).
 2. 3. Cíl - konec hry
 3. Cílem hry je buď soupeři znemožnit táhnout (stejně jako v základních pravidlech vyčerpáním jeho zásoby), nebo odebrat soupeřovi všechny jeho GIPFy. Kterýkoli z hráčů, který dosáhl tohoto cíle vyhrává.

 4. Tahy
  1. Gipfy nemohou být uváděny do hry jako obyčejné kameny. Pravidlo 4.1 ze základních pravidel, se tedy vztahuje jen na obyčejné kameny.
 5. Braní
 6. Z hlediska braní se GIPFy chovají jako obyčejné kameny, až na to, že:

  1. Hráč který provádí braní (tj. hráč jehož jsou čtyři kameny, které způsobily braní) si může GIPFy které by podle základních pravidel být sebrány ponechat na místě (a to jak svoje tak soupeřovy). Pokud hráč odebere GIPF své barvy, vrací ho do rezervy jako dva obyčejné kameny (a ne jako jeden GIPF).

  Poznámky:

Turnajová pravidla

Standardní hra je sama o sobě dosti komplexní a poskytuje mnoho herních možností. Bezpochyby se najdou hráči, kterým se bude více líbit standardní hra (nebo dokonce základní hra) než hra podle turnajových pravidel. Dívejte se prosím na tuto verzi jako na další z možností, v žádném případě se nejedná o nějakou preferovanou verzi.

Turnajová pravidla se od standardních liší pouze v začátku hry a to v těchto pravidlech:

 1. Začátek hry
  1. Základní pozicí je prázdná deska.
  2. V prvním tahu musí každý z hráčů povinně uvést do hry svůj GIPF (viz dále).
  3. Počet GIPFů není stanoven. Každý hráč může na desku uvést tolik GIPFů své barvy kolik chce. Jakmile uvede v některém svém tahu do hry nějaký obyčejný kámen, nemůže už uvádět do hry žádné další GIPFy.
 1. Tahy
  1. Na rozdíl od standardních pravidel mohou tedy být podle 2.4 a 2.5 GIPFy uváděny do hry jako základní kameny, s omezením z pravidla 2.5

Vytvořil tým Klubu deskových her Paluba.
Obsah webových stránek je chráněn autorskými právy. Jeho reprodukce za komerčními účely je zakázána.
The contents of these web pages is copyrighted. Any reproduction for commercial use is prohibited.

[PALUBA]