Giganten

 

Pro 3 – 4 hledače ropy od 10 let

Autor: Wilko Manz

Vydavatel: Kosmos, 1999

Ocenění: nominace na Spiel des Jahres 1999

Překlad z němčiny: Daniel Zeman, Paluba (http://hrejsi.cz/)

Ropa v Texasu! Velké dobrodružství začíná. Jste u toho a vydáváte se na lov černého zlata.

Hraje se na kola. V každém kole dostane každý hráč akční kartu, na které je napsáno, co má v tomto kole podniknout. Má vlastní náklaďák, ale ten potřebuje pohybové body, aby mohl vyjet na ropná pole a prozkoumat, jak vydatné prameny tam jsou. Pokud auto zůstane stát vedle ropného ložiska (pole s těžní kartičkou), může zde hráč později za mnoho dolarů vybudovat vrtnou věž. Pohybové body budou potřeba i pro vlastní lokomotivu, která slouží k odvozu vytěžené ropy. Jestliže se lokomotiva pohybuje příliš pomalu, ropa z pramenů ležících daleko vpředu je ztracena. Vytěžená ropa se uskladní a prodá v dražbě. Prodávat smí ale jen ten, kdo nabídne nejvíce prodejních licencí. Kolik prodejních licencí na kolo dostanete, stojí rovněž na vaší akční kartě. Na některých akčních kartách najdete ještě zvláštní akce, které vám usnadní (a ostatním ztíží) život.Hra končí, když neutrální černá lokomotiva dojede do svého cíle v ropném přístavu.

Hrací potřeby

1 hrací plán

4 náklaďáky ve 4 barvách (červená, šedá, modrá a zelená)

20 vrtných věží (po 5 od každé barvy)

5 lokomotiv (po 1 od každé barvy hráče a 1 černá neutrální)

3 černé ropné barely jako ukazatele kurzu

36 těžních kartiček: 12 s jednou vrtnou věží (množství ropy 2, 3 nebo 4 jednotky; vždy ve 4 exemplářích); 12 se dvěma červenými věžemi (množství ropy 2 nebo 5 jednotek; vždy po 6 exemplářích); 12 se třemi věžemi (množství ropy 4, 5 nebo 6 jednotek; vždy po 4 exemplářích)

60 černých ropných kamenů

42 akčních karet (30 s béžovým rubem, 12 s červeným rubem)

78 karet s prodejními licencemi (zelený rub; 39× v hodnotě 1 a 39× v hodnotě 2)

4 informační tabulky s přehledem hry na zadní straně

1 kurzovní kostka

1 pravidla hry

Hrací peníze (dolary) v hodnotách 500, 1000, 2000, 10000 a 50000

Popis obrázku

(po směru hodinových ručiček)

Ropná společnost Hudson Oil se sklady pro 4 hráče a kurzovní tabulkou

Pole pro akční karty

Pole pro prodejní licence

Pole ropných ložisek

Pole s kopci = 2 pohybové body

Pole s horami = 3 pohybové body

Ropný přístav

Pole konce hry

Náklady na pohyb lokomotiv hráčů

Dráha pro černou lokomotivu

Startovní pole pro lokomotivy hráčů

Startovní pole pro černou lokomotivu

Startovní pole pro náklaďáky hráčů

Příprava hry

Hrací plán se položí doprostřed stolu. Obsahuje tři různé akční oblasti:

·        Uprostřed se nachází krajina, ve které byla nalezena ropa. Po ní se pohybují náklaďáky a staví se tu vrtné věže.

·        Na spodním okraji hracího pole leží koleje, po kterých jezdí lokomotivy a odvážejí vytěženou ropu.

·        Na levém okraji hracího pole se nacházejí základny tří ropných společností s příslušnými kurzovními tabulkami, na kterých jsou zobrazeny aktuální nákupní ceny za uskladněnou ropu.

·        Nad krajinou jsou pole pro různé druhy karet.

Před první hrou musíte vyražené dílky vylámat z rámu. Potom roztrušte 36 těžních kartiček po stole, rubem (vrtnými věžemi) nahoru. Kartičky s jednou věží umístěte na pole s jednou věží. Kartičky se třemi věžemi rozmístěte na pole se třemi věžemi. Při hře ve třech se pole s označenými vrtnými věžemi (3) vynechají! Zbude vám šest kartiček, které vraťte do krabice, aniž byste se dívali na jejich hodnoty.

Ropné barely, které budou udávat nákupní cenu ropy, položte na tři kurzovní tabulky — vždy na prostřední pole ($ 5000).

Všech 60 černých ropných kamenů (každý představuje jednu jednotku vytěžené ropy) vytvoří zásobu vedle hracího plánu.

Každý druh karet se zvlášť zamíchá — ve hře jsou tři druhy karet:

·        Akční karty se roztřídí podle barvy rubové strany (12 červených, 30 béžových), každý balíček se zamíchá a položí lícem dolů na příslušná pole hracího plánu.

·        60 prodejních licencí (zelená rubová strana) se také zamíchá a položí lícem dolů na příslušné pole hracího plánu.

Jeden hráč se stane bankéřem. Roztřídí peníze a každému hráči dá 15000 dolarů. Protože se bankéř také účastní hry, musejí být jeho peníze vždy dobře oddělené od peněz v bance.

Každý hráč si zvolí barvu a obdrží:

·        1 náklaďák

·        5 vrtných věží

·        1 lokomotivu

Své vrtné věže a auto si každý nejdřív položí před sebe. Lokomotivu si hráči postaví na jedno ze 4 startovních polí na kolejích.

Černá lokomotiva se postaví na startovní pole na své trati.

Každý hráč dostane ještě jednu informační tabulku s přehledem hry, na druhé straně pak s vysvětlivkami k symbolům a nákladům.

Nyní se určí začínající hráč. Ten dostane kostku a začne hru.

Průběh hry

Začínající hráč provede spolu se svými spoluhráči devět akcí. Jako poznávací znamení má aktuální začínající hráč před sebou kostku. Poté se stane novým začínajícím hráčem soused po jeho levici, také provede devět akcí atd.

Akce se musí provádět v níže uvedeném pořadí. Začínající hráč je vždycky první na řadě, ostatní hráči po něm následují po směru hodinových ručiček (u akcí 2c, 4, 5, 6, 7).

1.     Změna cen na trhu

Začínající hráč pomocí hodů kostkou určí nové tržní ceny pro každou ze tří ropných společností. Začne u „Hudson Oil Industries“, následuje „Jet Oil Inc.“ a nakonec „US Standard Oil Trust“. Pro každou společnost se jednou hodí kostkou a pak se posune ropný barel (ukazatel kurzu) na kurzovní tabulce.

o       Padlo modré číslo? Ukazatel se posune o hozenou hodnotu nahoru.

o       Padlo červené číslo? Ukazatel se posune o hozenou hodnotu dolů.

2.     Odkrytí a přijetí akčních karet

a)      Začínající hráč nejdříve odkryje červenou akční kartu: posune černou lokomotivu o tolik polí, kolik karta udává. Potom položí tuto akční kartu lícem nahoru vedle hracího plánu.

b)      Začínající hráč teď odkryje tolik karet z béžových akčních karet, kolik hráčů se účastní hry (při třech hráčích 3 karty, při čtyřech hráčích 4 karty). Karty se vyloží do řady vedle červené akční karty tak, aby je všichni viděli.

c)      Poté si každý hráč vezme jednu z vyložených akčních karet (může to být i ta červená) a vyloží ji před sebe lícem nahoru — začínající hráč jako první, po něm ostatní po směru hodinových ručiček. Zbývající akční karta se položí na příslušný odkládací balíček.

Na akčních kartách se nacházejí symboly s různými významy. Hráč, který kartu vlastní, může provést následující standardní akce:

(obrázek)

·        Vzít si uvedený počet karet prodejních licencí.

·        Uvedený počet pohybových bodů může být využit pro vlastní náklaďák a lokomotivu.

Čas od času jsou na kartě uvedeny i zvláštní akce:

·        Změnit libovolný nákupní kurz.

·        Vzít si jeden ropný kámen ze zásoby.

·        Posunout lokomotivy všech protivníků zpět.

Podrobnosti jsou uvedeny u akce 4 (zvláštní akce).

3.     Rozdělení prodejních licencí

Začínající hráč rozdělí prodejní licence: po řadě dostane každý hráč tolik karet „Prodejní licence“ z balíčku, kolik je uvedeno na jeho akční kartě. Ve hře jsou karty s hodnotami „1“ nebo „2“.

Každý hráč si své prodejní licence udržuje v tajnosti. Může si je například položit pod bankovky.

4.     Rozdělení pohybových bodů mezi lokomotivu a náklaďák, pohyb a provedení zvláštní akce

Všichni hráči nyní přidělí pohybové body, které jsou uvedené na jejich akční kartě, svému náklaďáku a / nebo své lokomotivě.

Začínající hráč začne a provede jednak své pohyby, jednak případné zvláštní akce.

Po něm následují ostatní hráči po směru hodinových ručiček: rozdělit body a táhnout.

Tah náklaďákem

Náklaďáky začínají svou cestu v první řadě polí.

Hráč, který je na řadě poprvé, postaví svůj náklaďák nejdříve na libovolné pole první řady.

Odsud táhne svým autem vodorovně nebo svisle po plánu. Odbočování a couvání je dovoleno, pohyb po úhlopříčce je zakázán.

Pohyb na normální pole (rovinu) stojí 1 pohybový bod, pohyb do kopců stojí 2 pohybové body, pohyb do hor stojí 3 pohybové body. Platí to i v případě, že na dotyčných polích leží těžební kartičky.

Je možné přejet přes pole s těžebními kartičkami nebo cizími auty, ale není možné na těchto polích zastavit.

Přes pole, na kterých stojí vrtná věž, není možné přejet.

Jízdu lze přerušit za účelem prozkoumání vydatnosti ložiska. Viz následující odstavec.

Hráč nemusí svým autem pohybovat vůbec, popř. může nechat pohybové body propadnout.

Prozkoumání vydatnosti ložiska

Pokud auto hráče během svého pohybu projede kolem jednoho nebo více polí s (zatím skrytou) těžební kartičkou, může hráč zastavit a podívat se na skrytou stranu těžební kartičky.

Hráč se může podívat jen na kartičku, vedle které stojí jeho auto na vodorovně nebo svisle sousedícím poli.

Zvláštní případ jsou červené těžební kartičky se dvěma vrtnými věžemi. Tato ložiska se nedají zkoumat při průjezdu kolem, jejich vydatnost se zjistí teprve poté, co zde někdo postaví opravdovou vrtnou věž (akce 5)!

Každá kartička, na kterou se někdo podívá, se musí vrátit na své místo lícem dolů.

Hráč pak může v pohybu svým autem pokračovat.

Pokud auto hráče zastaví na poli sousedícím s těžební kartičkou, může hráč později (při akci 5) na poli s těžební kartičkou postavit vrtnou věž.

Pohyb lokomotivy

Každý hráč může libovolnou část svých pohybových bodů použít pro pohyb své lokomotivy po kolejích směrem k ropnému přístavu. To je nezbytné kvůli odvozu vytěžené ropy (akce 6).

Pokud už hráč pohyboval náklaďákem, má lokomotiva k dispozici pouze pohybové body, které mu zbyly.

Napravo od dráhy je uveden počet bodů, které hráč potřebuje, aby se dostal na další pole kolejí.

V první půlce tratě stojí každé pole 1 pohybový bod, potom každé pole 2 a na konci dokonce 3 pohybové body.

Pohybové body se mohou nechat propadnout.

Zvláštní akce

Pokud je na akční kartě uvedena zvláštní akce, provede ji hráč teď.

Změna kurzu: Hráč posune ropný barel na kurzovní tabulce, kterou si vybere, nejvýše o uvedený počet polí nahoru nebo dolů. Barvy na kurzovní tabulce přitom nehrají roli.

Plus 1 ropný kámen: Hráč si vezme ze společné zásoby 1 ropný kámen a položí ho do libovolného skladu na pole své barvy.

Couvání lokomotiv: Hráč posune lokomotivy všech protivníků o uvedený počet polí zpět. Černá lokomotiva nikdy necouvá. Pozor: Při posouvání cizích lokomotiv zpět udává karta počet polí, o který se má lokomotiva vrátit, bez ohledu na číslo, které je na plánu vedle těchto polí napsáno. Tím se couvání liší od pohybu vpřed, kdy může být potřeba několik pohybových bodů na posun o jediné pole.

Jakmile jsou akce udané kartou vyřízené, karta se položí na odkládací balíček lícem nahoru. Pokud se během hry některý akční balíček spotřebuje, odkládací balíček se zamíchá a slouží pak jako nový balíček pro dobírání akčních karet.

5.     Stavba vrtné věže

Jestliže hráčův náklaďák stojí těsně vedle těžní kartičky (vodorovně nebo svisle), může hráč postavit jednu vrtnou věž. Pokud s autem sousedí dvě těžní kartičky, musí se hráč rozhodnout pro jednu z nich.

Začínající hráč začne, po něm následují ostatní po směru hodinových ručiček.

Zřízení vrtné věže stojí:

·        na polích s obrázkem jedné věže: $ 4000 (ropná zásoba 2, 3 nebo 4 jednotky)

·        na polích s obrázkem dvou věží (červených): $ 6000 (ropná zásoba 2 nebo 5 jednotek)

·        na polích s obrázkem tří věží: $ 8000 (ropná zásoba 4, 5 nebo 6 jednotek)

Hráč zaplatí do banky příslušnou částku a odkryje těžní kartičku. Ze zásoby obdrží počet ropných kamenů uvedený na spodní straně kartičky, vezme si jednu vrtnou věž ze své zásoby, kameny zastrčí pod ni a postaví ji na místo kartičky (kameny se dají secvaknout). Kartička se vrátí do krabice.

Zatímco u kartiček s jednou nebo třemi věžemi víte, o jak vydatné ložisko se jedná, u kartiček se dvěma (červenými) věžemi zjistíte až teď, jestli ropa teče proudem (5 kamenů), nebo brzy vyschne (2 kameny)!

Důležité: Pokud hráč nemá dost peněz, nemůže postavit žádnou věž. Úvěry se neposkytují!

6.     Těžba a odvoz ropy

Teď je potřeba ropu vytěžit a dopravit do skladů. Začínající hráč začne, ostatní přijdou na řadu po směru hodinových ručiček.

Ten, kdo je na řadě, musíkaždé své vrtné věže, která mu stojí na plánu, vytěžit jeden ropný kámen. Hráč odebere zpod každé věže jeden kámen. Pokud je to poslední kámen pod danou věží, věž se vrátí zpátky do hráčovy zásoby.

Co se s vytěženým kamenem stane, závisí na tom, jak daleko postoupila hráčova lokomotiva na své cestě do přístavu (viz níže).

Lze-li vytěženou ropu (tj. odebraný kámen) odvézt, položí se do skladu v barvě hráče. Každý hráč má u každé ze tří společností jeden svůj sklad. Vytěžené kameny lze položit všechny do jednoho skladu nebo je rozdělit do různých skladů. V tuto chvíli může ještě v jednom skladu ležet libovolný počet kamenů (omezení přijde u akce 8).

Jestliže hráčova lokomotiva stojí na stejné úrovni (nebo ještě dále vpředu) jako vrtná věž, ze které kámen pochází, odveze lokomotiva tento kámen hned a zdarma do hráčova skladu. To znamená, že hráč položí kámen ihned do jednoho ze svých skladů.

Jestliže hráčova lokomotiva stojí blíže k levému okraji než věž, jsou následující možnosti:

1.      Černá lokomotiva se o dopravu postará; hráč musí zaplatit do banky $ 3000 za každý takto dopravený kámen. Lze to udělat pouze když černá lokomotiva stojí alespoň na úrovni věže, ze které kámen pochází.

2.      Pokud černá lokomotiva není dost daleko, ale lokomotiva jiného hráče ano, musí tento hráč dopravu převzít. Cena $ 3000 se pak zaplatí jemu. Pokud je více hráčů se svými lokomotivami dost daleko, dostane poplatek ten hráč, jehož lokomotiva stojí nejdál. Pokud více lokomotiv stojí stejně daleko (a nejdál), jejich majitelé si příjmy z dopravy rozdělí.

3.      Pokud černá lokomotiva stojí na úrovni věže, může hráč svěřit dopravu jí, i kdyby lokomotiva jiného hráče stála ještě dále.

4.      Pokud ani černá lokomotiva ani lokomotiva žádného jiného hráče nestojí dost daleko, je vytěžená ropa ztracena a musí se vrátit do zásoby.

5.      Chce-li hráč ušetřit peníze, může dopravu ropy cizí nebo černou lokomotivou zcela vzdát. I v tomto případě ropa propadne a vrátí se do zásoby.

Může se stát, že hráčova lokomotiva může u některých hráčových vrtných věží dopravu bez problémů převzít, zatímco u jiných (které stojí dále vepředu) ne. Proto jsou tu uvedené možnosti.

7.     Prodej ropy

Uskladněná ropa se prodává ve třech dražbách. V každé rafinérii se koná jedna.

Právo prodat své ropné kameny v daném skladu získá vždy ten, kdo nabídne nejvíce prodejních licencí. Prodává se za aktuální kurz dané společnosti. V jednom kole může tedy v jedné rafinérii prodávat jen jeden hráč.

Dražba

První aukce se koná v „Hudson Oil Industries“, potom v „Jet Oil Inc.“ a nakonec v „US Standard Oil Trust“.

Začínající hráč začne. Učiní svou první nabídku. Protože dražby se mohou účastnit jen hráči, kteří mají u dané společnosti uskladněnou ropu, může první nabídka přijít i od jiných hráčů (levý soused začínajícího hráče atd.).

Ten, kdo činí nabídku, udá nahlas součet prodejních licencí (ne karet – některé karty zastupují 2 licence, některé jen 1), které chce nabídnout.

Po řadě následují další hráči. Každá další nabídka musí být vyšší než ta předcházející. Kdo nechce nebo nemůže učinit nabídku, pasuje a další dražby už se neúčastní.

Až zbude poslední hráč, který nepasoval, prodejní právo se přiklepne tomuto hráči s nejvyšší nabídkou. Hráč odevzdá prodejní licence, které nabídl (tj. odpovídající součet hodnot, ne počet karet). Ostatní hráči si své licence ponechají.

Pokud se stane, že někdo nabídne více licencí, než kolik může zaplatit, bude potrestán. Musí odevzdat polovinu (zaokrouhlenou) svých karet s prodejními licencemi, aniž za ně něco dostane. Karty, které má odevzdat, mu vytáhne jeho levý soused náhodně z ruky a položí je na odkládací balíček. Potom se dražba opakuje.

Pokud má někdo jen licenční karty v hodnotě 2 licencí a má zaplatit lichý počet licencí, nedostane nic zpátky. Prostě zaplatí o jednu licenci víc!

Může se stát, že všichni hráči hned na začátku pasují. V tom případě se v tomto kole v dané společnosti nic neprodává!

Prodej

Vítěz dražby může nyní ze svého skladu prodat tolik ropných kamenů, kolik chce. Pokud se mu to zdá taktické, nemusí dokonce prodat nic. Za každý prodaný kámen dostane z banky vyplacenou jeho hodnotu, kterou udává kurzovní tabulka.

Pak se koná další dražba.

Všechny odevzdané prodejní licence se sbírají na odkrytém odkládacím balíčku. Když se balíček se zásobou prodejních licencí spotřebuje, odkládací balíček se zamíchá a stane se z něj nový dobírací balíček pro přidělování licencí.

8.     Přeplnění

Po dražbách se všechny sklady přezkoumají na případné přeplnění. Jestliže má některý hráč v některém svém skladu více než dva ropné kameny, musí všechny přespočetné kameny vrátit do společné zásoby. Za každý takto odevzdaný kámen dostane odškodnění $ 1000.

9.     Předání kostky

Začínající hráč předá kostku svému levému sousedovi. Ten zahájí nové kolo s jeho devíti akcemi.

Konec hry

Jakmile černá lokomotiva dojede na poslední pole své trati, je navázáno spojení mezi ropnými poli a zámořským přístavem a hra ihned končí. Další akce už se neprovádějí.

Nyní dojde k závěrečnému vyúčtování. Každý hráč obdrží hodnotu svých věží a ropy, která se ještě nachází na plánu.

·        Hráč, jehož lokomotiva stojí na prvním místě, dostane $ 5000 za každou vrtnou věž.

·        Hráč, jehož lokomotiva stojí na druhém místě, dostane $ 4000 za každou vrtnou věž.

·        Hráč, jehož lokomotiva stojí na třetím místě, dostane $ 3000 za každou vrtnou věž.

·        Hráč, jehož lokomotiva stojí na čtvrtém místě, dostane $ 2000 za každou vrtnou věž.

Pokud stojí více lokomotiv na stejném místě, situace se rozhodne následovně: Hráč s více prodejními licencemi se považuje za lépe umístěného hráče. Pokud nerozhodný stav trvá, rozhodne pořadí v posledním kole (počínaje začínajícím hráčem), i když toto kolo už se neodehraje!

Každý ropný kámen, který ještě trčí pod vrtnou věží nebo ve skladě, přinese svému majiteli $ 1000.

Hráči si sečtou své peníze. Hráč s nejvyšším součtem vyhrává a stává se „gigantem“ této hry!

Taktické tipy

1.      Kdo má raději riziko, měl by se soustředit na kartičky se dvěma červenými věžemi. Tyto kartičky se nemohou prohlížet před postavením věže. Vždy je pak velké překvapení, zda dostanete dva nebo pět ropných kamenů!

2.      Kdo hraje víc na jistotu, soustředí se na kartičky s jednou nebo třemi věžemi. Při hledání vhodných ložisek můžete jet kolem kartičky, podívat se na ni, jet dál, podívat se na druhou a nakonec se vrátit k té první, protože byla vydatnější. Auto zůstane stát vedle ní, abyste zde mohli později postavit vrtnou věž.

3.      Posouvání své lokomotivy kupředu je enormně důležité. Pouze ten, kdo udržuje svou lokomotivu na úrovni nejvzdálenější věže, může ropu dopravovat do skladů zadarmo. Zvláštní akce „Zacouvání cizími lokomotivami“ je velmi silná akční karta, která by se neměla přenechávat protivníkům!

4.      I na konci hry má pozice lokomotivy značný význam, protože stanovuje výši závěrečné odměny za vrtné věže.

5.      Při prodeji ropy se snažte odhadnout, jak důležitý je pro ostatní hráče prodej u dané společnosti. Tuhý boj lze očekávat vždy, když jsou prodejní kurzy vysoké a/nebo sklady protivníků jsou přeplněné. V takovém případě byste neměli pustit protivníky ke slovu příliš lacino. Ale pozor při šroubování ceny nahoru: pokud by vám bylo prodejní právo přiklepnuto a nemohli byste ho zaplatit, čeká vás citelný trest.

6.      Hráč, který prodal ropu za vysokou cenu, potom mívá málo prodejních licencí. Může trvat několik kol, než se k nim zase dostane. Pak může dávat smysl, když se snažíte o nízké ceny ropy, čehož můžete dosáhnout některými akčními kartami. Platí to i obráceně: Hráč, který má hodně prodejních licencí, a bude tedy pravděpodobně prodávat, má zájem na co nejvyšších kurzech.

 

Autor

Wilko Manz, narozen 1972, žije se svou partnerkou v jižním Německu. Tento diplomovaný inženýr má rád společenské hry v každé formě, zvláště ty s mnoha taktickými finesami. Dává přednost hrám, které „mohou trvat i déle“, což platí i o jeho velkém herním dobrodružství „Giganten“, které je jeho první vydanou hrou.

Redakční zpracování

TM-Spiele

Ilustrace

Franz Vohwinkel

Foto

Dirk Hoffmann

Autor a vydavatelství děkují mnoha zkušebním hráčům a korektorům pravidel.

Autor zvlášť děkuje těmto lidem: Alexandre, Bernhard, Daniela, Joachim, Lisa a Steffi.

Art.-Nr. 681616

© 1999 KOSMOS Verlag
Pfizerstr. 5-7
D-70184 Stuttgart

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA
MADE IN GERMANY