Knížata florentská

Hra o mecenáších, kumštýřích a učencích

Itálie, začátek 16. století. Prožijte dobu vrcholné renesance. Vklouzněte do role florentských knížat, staňte se hlavou známé šlechtické rodiny, jako jsou Medicejští nebo Borgiové. Zvyšujte svou vážnost, pečujte o čest a slávu. Jak? Tím, že budete na svém panství stavět velkolepé budovy, působivě přetvářet krajinu a zejména zvát slavné umělce a učence na svůj dvůr.

Pro 3 až 5 hráčů od 12 let. Hra trvá 75 až 100 minut.

Vydavatel: alea (dnes součást Ravensburger Spieleverlag), Bernau am Chiemsee, Německo, 2000

Ocenění: 3. místo Deutsche Spielepreis 2000

Autoři: Richard Ulrich, Wolfgang Kramer, 1999

Překlad z německého originálu Die Fürsten von Florenz: Daniel Zeman, Klub deskových her Paluba (www.hrejsi.cz), 16.8.2003.

Hrací potřeby

Karty a kartičky používané ve hře jsou popsané německy. V pravidlech používáme jejich česká pojmenování, německý ekvivalent se objevuje v závorce na důležitých místech. Přehledný překlad všech popisků uvádíme na konci pravidel.

·         Tabulka se stupnicí úspěchu (prestižní body) a ukazatelem kol.

·         5 panství - hracích tabulek jednotlivých hráčů, obsahujících také pravidla hry ve zkratce. Barvě hráče odpovídá orámování mapy panství a dalších políček. Vlastní panství na tabulce představuje rastr 7×7 čtverců, z toho 3×2 v levém dolním rohu zabírá palác (Palazzo). Na tabulce (ale mimo rastr) jsou dále vyznačená místa pro odkládání tří vyhlášených svobod a tří stavitelů.

·         30 budov (po 3 univerzitách (Universität), laboratořích (Laboratorium), dílnách (Werkstatt), knihovnách (Bibliothek), operách (Oper), ateliérech (Atelier), špitálech (Hospital), divadlech (Theater), věžích (Turm) a kaplích (Kapelle)) (Gebäude)

·         18 krajin (po 6 lesech (Wald), jezerech (See) a parcích (Park)) (Landschaften)

·         12 svobod (obdélníkové kartičky; po čtyřech svobodách pohybu (Reise), vyznání (Religion) a slova (Meinung)) (Freiheiten)

·         6 stavitelů (čtvercové kartičky) (Baumeister)

·         7 kejklířů (kulaté kartičky) (Gaukler)

·         60 karet (21 osobností (Personenkarte), 14 prestižních karet (Prestigekarte), 20 prémiových karet (Bonuskarte) a 5 "lákadel" (Anwerbekarte))

·         Peníze (27×100 florinů, 12×500 a 14×1000)

·         6 figurek v barvách hráčů (kromě černé, která slouží jako ukazatel začínajícího hráče)

·         6 kulatých kamenů v barvách hráčů (kromě černé, která slouží jako ukazatel kola)


Cíl hry

3 až 5 hráčů v průběhu celkem sedmi kol zřizuje ve svém knížectví budovy, zakládá krajiny, zve na svůj dvůr umělce a vědce a snaží se vytvořit podmínky, které pozvané osobnosti inspirují k významným dílům. To vše hráčům přináší prestižní body, které se zaznamenávají na stupnici úspěchu.

Čím působivěji dílo vypadá, tj. čím vyšší je hodnota díla, tím více peněz či prestiže toto dílo přinese hráči, na jehož panství vzniklo. Peníze jsou potřeba ke stavbě budov, přetváření krajiny a dalším počinům. Také stavitelé a kejklíři, poskytující dvoru cenné služby, chtějí dostat zaplaceno. To platí i o prestižních a prémiových kartách, které rovněž pomáhají na cestě k nejvyšší vážnosti.

Ten, kdo má po sedmi kolech nejvíce prestižních bodů, je vítěz.

Přehled hry

Ve hře vystupují trojí jednotky: peníze (floriny), hodnota díla (WZ) a prestižní body (PP). Při splnění dalších podmínek se mění: 1 WZ Ž 100 florinů, 200 florinů Ž 1 PP, 1 PP Ž 100 florinů. O vítězi rozhodují PP, při rovnosti peníze.

Prestižní body získáte:

·         za dokončené dílo (1 prestižní bod za 2 body hodnoty díla; za dílo lze získat i peníze)

·         jako prémii za nejhodnotnější dílo kola

·         za každou budovu

·         za druhou a další krajinu stejného druhu (např. za druhý les)

·         za druhého a třetího stavitele

·         na konci hry za prestižní karty, splňujete-li podmínky na nich uvedené

Co k čemu potřebujete a jak to získáte

Kolo má fáze A a B. Něco se dá získat v dražbě ve fázi A, něco za pevnou cenu ve fázi B. Navíc dostanete 3 osobnosti a 3500 florinů (peníze) do začátku (viz Příprava hry).

Osobnosti (Personenkarten) tvoří na vašem dvoře díla a přinášejí vám tak peníze nebo prestiž. Po získání je máte v ruce - dokud jsou v ruce, tak tvoří. Když je vyložíte, dílo je dokončeno. Osobnosti navíc zvyšují hodnotu děl ostatních osobností, protože každá osobnost se na dvoře cítí lépe a má větší inspiraci, když tam najde společnost sobě rovných. Hodnota díla se zvyšuje o počet karet osobností, ať už vyložených nebo teprve tvořících, včetně tvůrce právě hodnoceného díla. Osobnosti se získávají ve fázi B za 300 florinů, nejvýše 1 osobnost v 1 tahu!

Budovy, kromě toho že vždy zvyšují prestiž, jsou důležité jako pracoviště pro osobnosti. Každá osobnost požaduje konkrétní druh budovy a dostane-li ji, její dílo je hodnotnější o 4 body. Kupují se ve fázi B za 700, 300 nebo 0 florinů (závisí na počtu stavitelů u dvora, ne na velikosti budovy!).

Stavitelé usnadňují stavbu budov. 1. stavitel snižuje cenu budovy ze 700 na 300, 2. stavitel umožňuje, aby se budovy na vašem panství dotýkaly stěnou (normálně smějí jen rohem), 3. stavitel snižuje cenu budovy na 0. 2. a 3. stavitel navíc přinášejí po 3 prestižních bodech. Získávají se v dražbě.

Krajiny (lesy, jezera, parky) zvyšují hodnotu díla o 3 body, protože poskytují odpočinek osobnostem. Každá osobnost požaduje konkrétní druh krajiny. Stačí mít jednu krajinu požadovaného druhu, druhá slouží jen ke zvýšení prestiže o 3 body. Kupují se v dražbě.

Svobody (pohybu, slova, vyznání) zvyšují hodnotu díla o 3 body, protože poskytují osobnostem větší tvůrčí volnost. Pro každou osobnost je důležitý jiný druh svobody. Je jich nedostatek, získávají se ve fázi B za 300 florinů, jeden hráč v jednom tahu nejvýše jednu svobodu!

Kejklíři zvyšují hodnotu díla (za každého kejklíře 2 body), protože zpříjemňují osobnostem jejich pobyt u dvora. Kupují se v dražbě.

Prémiové karty (Bonuskarten) mohou výrazně zvednout hodnotu díla v závislosti na tom, co máte na svém panství. Můžete např. získat po 1 bodu za každou krajinu. Získávají se ve fázi B za 300 florinů. Jsou na jedno použití pro jedno konkrétní dílo.

Lákadla (Anwerbekarten) vám umožňují přetáhnout osobnost od dvora vašich soupeřů, ale jen pokud už dokončila své dílo (leží vyložená na stole). Lákadlo dáte soupeři místo karty osobnosti, při všech sčítáních osobností se mu bude počítat jako osobnost. Protivníka tedy nijak nepoškodíte, ale pro vás může získaná osobnost své dílo zopakovat. Lákadla se získávají v dražbě.

Prestižní karty (Prestigekarten) si schováte do konce hry. Pokud pak budete splňovat podmínku na nich uvedenou (např. že máte alespoň 2 krajiny, 1 stavitele a 1 kejklíře), dostanete prestižní body na nich uvedené. Karty se získávají v dražbě.

Všechny karty si vybíráte

S výjimkou lákadel, která jsou všechna stejná, je postup získání nové karty (prestižní, prémiovou nebo osobnosti) vždy stejný: Prohlédnete si horních 5 karet v balíčku, jednu z nich si vyberete, ostatní vrátíte v libovolném pořadí dospod balíčku.

Peníze

Získáváte je za dokončené dílo. Za každý bod hodnoty díla dostanete 100 florinů. V nouzi můžete také získat peníze zpětným prodejem své prestiže: 100 florinů za jeden prestižní bod, tj. polovina původní hodnoty prestiže.

Potřebujete je ve fázi A v dražbě (vyvolávací cena 200 florinů, přihazuje se po 100) a ve fázi B (vše, co chcete získat, stojí po 300 florinech, akorát u staveb je to složitější: základní cena 700, s prvním stavitelem 300, se třetím 0; cena nezávisí na velikosti stavby). Na konci hry mohou peníze rozhodnout o pořadí mezi hráči se stejně vysokou prestiží.


Příprava hry

Hrací plán (stupnice úspěchu) se položí doprostřed stolu. Upozornění: Pokud některý hráč během hry dosáhne úspěchu v hodnotě 50 prestižních bodů, pokračuje v dalším kole od nuly a na konci hry si 50 bodů přičte.

Každý hráč obdrží:

·         Své panství (hrací tabulku s obrysy panství ve své barvě), které si položí před sebe.

·         Hrací kámen ve své barvě si položí před sebe.

·         Figurku ve své barvě, kterou položí na nulu na stupnici úspěchu.

·         3 osobnosti, vybrané následovně: Po zamíchání všech 21 karet osobností se po řadě rozdává každému hráči skrytě 1 karta, až než mají všichni hráči po 4 kartách. Ti si je prohlédnou a vyberou si 3 karty, které si nechají. Čtvrtou kartu každý hráč skrytě vrátí do balíčku nerozdaných karet. Ten se pak ještě jednou zamíchá a nachystá jako doplňovací balíček, lícem dolů.

·         3500 florinů do začátku (2×1000, 2×500, 5×100).

Zbytek peněz se položí vedle plánu a bude představovat banku.

Další materiál se rovněž rozloží vedle plánu, rozdělený do dvou skupin. Jednu skupinu tvoří objekty, které hráč bude získávat v dražbě ve fázi A každého kola. Druhou skupinu tvoří objekty, které si hráč bude kupovat za pevné ceny ve fázi B svého tahu. Objekty skupiny A se rozloží z jedné strany plánu, skupina B z té druhé.

Fáze A: lesy, jezera, parky, kejklíři, stavitelé, prestižní karty (Prestigekarten) a lákadla (Anwerbekarten).

Fáze B: budovy, svobody, osobnosti (Personenkarten) a prémiové karty (Bonuskarten).

Všechny karty se chystají do balíčků lícem dolů, pouze u lákadel je to jedno, tam jsou všechny karty stejné a líc obsahuje připomenutí, k čemu karta slouží.[1]

Pozor! Od každé svobody je k dispozici o jednu méně, než je hráčů. Přebytečné kartičky vraťte do krabice.

Černý kámen slouží jako ukazatel probíhajícího kola na stupnici uprostřed hracího plánu. Stupnice má dva řádky, bílý ukazuje číslo kola, růžový minimální požadovanou hodnotu díla dokončeného v tomto kole. Na začátku hry se černý kámen položí na pole 1 v bílém řádku.

Černá figurka slouží jako ukazatel začínajícího hráče, který si ji postaví před sebe. V prvním kole bude začínat nejstarší hráč.

Průběh hry

Hra probíhá v sedmi kolech. Začínající hráč se po každém kole mění, v prvním kole je to nejstarší hráč, v dalších kolech následují ostatní hráči, po směru hodinových ručiček. Po sedmém kole hra končí.

Každé kolo má 2 fáze:

·         Fáze A Ž dražba: každý hráč může vydražit 1 objekt

·         Fáze B Ž akce: každý hráč může provést 2 akce

Nejdříve všichni hráči společně projdou fází A, potom popořadě fází B, počínaje začínajícím hráčem kola.

Fáze A

Pro fázi A je důležitých 7 hromádek různých "objektů", které leží nalevo od hracího plánu: les, jezero, park, kejklíř, stavitel, prestižní karta a lákadlo. Všechny objekty přinášejí výhody.

Základní pravidla

·         Každý hráč může vydražit nejvýše jeden (1) objekt, poté z probíhající fáze vypadne.

·         Z každé hromádky lze vydražit nejvýše jeden (1) objekt, poté je tato hromádka pro probíhající fázi uzavřena.

·         Pokud je zásoba objektů některého druhu vyčerpána, není už možné takový objekt vydražit.

Průběh

Začínající hráč oznámí, o který objekt má zájem za základní cenu 200 florinů.

Nyní jsou tázáni ostatní hráči po směru hodinových ručiček. Každý, kdo má o tento objekt také zájem, musí nabídnout přesně o 100 florinů více, než byla předcházející nabídka. Kdo nemůže nebo nechce zvýšit nabídku, musí pasovat a vypadne z dalšího boje o tento objekt. To se opakuje do té doby, než nějaká nabídka zůstane nepřebita. Hráč, který učinil nejvyšší nabídku, zaplatí odpovídající obnos do banky (ostatní hráči, kteří se účastnili dražby, nic platit nemusejí), vezme si vydražený objekt a položí svůj hrací kámen na odpovídající balíček objektů. To je znamení, že a) tento hráč už se v právě probíhající fázi nemůže účastnit dalších dražeb (základní pravidlo 1) a že b) tento druh objektu už v dané fázi není k dispozici (základní pravidlo 2).

Jestliže hráč, který dražbu otvíral, dostal daný objekt přiklepnut, je teď na dalším hráči v pořadí, aby oznámil objekt svých tužeb a otevřel tím novou dražbu. Pokud ale hráč na tahu nebyl úspěšný, je opět na řadě on a otvírá dražbu o nový objekt.

Dražby se vždy účastní všichni hráči, kteří v této fázi ještě nevydražili žádný objekt. Pokud už zbývá jen jediný hráč, nemá žádnou konkurenci a může si vzít bez dražby objekt z balíčku dosud neoznačeného kamenem některého soupeře, za základní cenu 200 florinů, kterou zaplatí do banky.

Po ukončení fáze A si všichni hráči vezmou svůj kámen zpět.

Příklad:

(1)   Hrají čtyři hráči. Hráč A začíná. Chce park a dostane ho za základní cenu 200 florinů, protože všichni ostatní hráči pasují. Položí svůj kámen na balíček parků, čímž dá najevo, že tento balíček už není k dispozici a že hráč A už se v této fázi nemůže zúčastnit dalších dražeb.

(2)   Nyní další hráč na řadě, hráč B, vybere k dražbě balíček kejklířů. C má také zájem a nabídne 300. D právě tak, jde na 400. Nyní je na řadě znova B (A je přece "venku") a zvýší na 500, C jde na 600, D nabídne 700. Teď pasuje B, po něm i C. D zaplatí 700 florinů do banky, obdrží kejklíře a položí svůj kámen na zbytek kejklířů.

(3)   B znova volí balíček, protože je nadále na řadě. Kromě něj už se může zúčastnit jen C. B vybere balíček lesů. C zvýší na 300, B kontruje se 400. C jde na 500, B na 600. C pasuje. B obdrží les, zaplatí 600 florinů do banky a položí svůj kámen na balíček zbylých lesů.

(4)   Teď už je ve hře jen hráč C. Má na výběr mezi 4 zbývajícími balíčky: jezera, stavitelé, prestižní karty a lákadla. Vezme si stavitele a zaplatí základní cenu 200 florinů. Pak si všichni hráči vezmou zpět své kameny.

Význam 7 objektů dražby

Obecně...

·         ... každý objekt přinese odpovídající výhodu pouze tomu knížectví, ve kterém se nachází!

·         ... jeden hráč může během hry od každého druhu získat libovolné množství objektů. S jedinou výjimkou: jeden hráč může mít maximálně 3 stavitele.

Les (Wald)

Hráč, který vydraží les, ho musí ihned umístit do svého panství, tak aby lícoval s rastrem na plánku. Les lze položit i těsně vedle budovy nebo jiné krajiny. Les má následující využití:

·         Z celkem 21 umělců a učenců si 9 přeje mít k dispozici les pro odpočinek. Když ve fázi B některá z těchto 9 osob dokončí dílo, a v odpovídajícím knížectví se nachází nejméně jeden les, zvyšuje se hodnota díla o 3.

·         Hráč, který ve svém knížectví založí druhý les (nemusí ležet těsně vedle prvního), dostane ihned 3 prestižní body (zkratka PP - Prestigepunkte), tj. posune svou figurku na stupnici úspěchu o 3 pole vpřed. Pokud založí ještě třetí les (opět nemusí být těsně vedle prvního nebo druhého), obdrží opět 3 PP atd.[2]

Jezero (See)

Pro jezero platí stejná pravidla jako pro les; rozdíl je pouze ve velikosti a tvaru jezer (menší velikost je výhodou). Zato požaduje jezero ke svému odpočinku jen 7 osobností.

Park (Park)

Pro park platí stejná pravidla jako pro les; rozdíl je pouze ve velikosti a tvaru parků. Zato požaduje park ke svému odpočinku jen 5 osobností.

Kejklíř (Gaukler)

Kejklíř se svými hrátkami stará o zábavu i kumštýřům a učencům. Kdo získá kejklíře, položí ho do svého paláce (Palazzo). Každý kejklíř zvyšuje hodnotu každého díla, které je v daném knížectví dokončeno, o 2.

Stavitel (Baumeister)

1.      Když hráč získá prvního stavitele, položí ho na levé stavitelské pole na tabulce svého panství. Od toho okamžiku ho každá nová budova stojí jen 300 florinů, místo 700.

2.      Když hráč získá druhého stavitele, položí ho na prostřední pole. Od toho okamžiku může stavět budovy i těsně vedle sebe, což normálně nejde.

3.      Když hráč získá třetího stavitele, položí ho na pravé pole. Od toho okamžiku může stavět budovy zadarmo.

Získání druhého i třetího stavitele přinese hráči ihned 3 prestižní body.

Prestižní karty (Prestigekarten)

Hráč, který získá nárok na prestižní kartu, si vezme pět horních karet z balíku, podívá se na ně, vybere si jednu z nich a položí ji lícem dolů vedle svého panství. Zbývající čtyři karty vrátí v libovolném pořadí dospod balíku.

Prestižní karta může svému majiteli přinést až 8 bodů (různé karty jsou různě cenné). K tomu je potřeba, aby na konci hry (!) byla v daném knížectví splněna podmínka na kartě uvedená. Navíc platí - ne pro všechny, ale pro většinu karet - že jejich majitel musí být jediný, který danou podmínku splňuje, aby dané PP získal (např. když karta slibuje 6 (3) PP za to, že hráč bude mít nejvíce budov). Pokud má více hráčů stejný nejvyšší počet budov, dostane majitel prestižní karty pouze nižší počet bodů, který je na kartě uveden v závorkách. Pokud tuto podmínku splňují pouze jeho protivníci, nedostane nic.

Hráč nemůže inkasovat z prestižní karty na většinu něčeho, co vůbec nevlastní, ani pokud dotyčnou věc nevlastní nikdo! Jinými slovy, nula se nepovažuje za nejvyšší počet, ani když nikdo vyššího počtu nedosáhl. (Pozn. překl.: tahle informace v hlavní části originálních pravidel jaksi chybí, ale dá se vyčíst z přehledu prestižních karet na konci.)

Lákadla (Lákací karty, Přetahovací karty, Abwerbekarten)

Hráč má dvě možnosti, jak na svůj dvůr přivést nové osobnosti: 1. Jejich odlákáním ze dvora protivníka pomocí karty lákadla. 2. Nabytím karty osobnosti ve fázi B.

Hráč, který získá lákadlo, jím může ihned nebo později přebrat protivníkovi osobnost, jejíž kartu už má protivník vyloženou na stole.[3] Pokud se rozhodne využít lákadlo později, až bude na tahu ve fázi B, nebude se mu odlákání osobnosti počítat za jednu ze dvou akcí, které ve fázi B bude mít k dispozici. Naopak, pokud má k dispozici více lákadel, bude moci použít tolik z nich, kolik bude chtít. Přilákanou osobnost si hráč vezme do ruky a na její místo před protivníka položí lákadlo.

Pozor: Lákadlo se počítá za kartu osobnosti, což má vliv jednak při zjišťování hodnoty díla (každá osobnost nebo lákadlo u dvora zvyšuje hodnotu o 1), jednak u některých prémiových a prestižních karet, které se zmiňují o počtu osobností nebo děl.

Fáze B

Ve fázi B může každý hráč - popořadě, počínaje začínajícím hráčem - vykonat dvě akce podle své volby.[5] Ten, kdo je na řadě, vykoná nejdřív úplně jednu akci a pak tu druhou.[6] Potom přijde na řadu další hráč atd.

Na výběr jsou tyto akce:

·         vytvořit dílo                                 (lze provést 2×)

·         postavit budovu                           (lze provést 2×)

·         přivést na dvůr osobnost              (lze provést 1×, nemíní se tím odlákání)

·         zavést svobodu                           (lze provést 1×)

·         získat prémiovou kartu                 (lze provést 2×)

Vytvořit dílo, postavit budovu nebo získat prémiovou kartu může hráč během svého tahu jednou nebo dvakrát (jako 1. a 2. akci). Zavést svobodu a pozvat na svůj dvůr osobnost ("ze světa", tj. z balíku dosud neangažovaných osobností, nikoli odlákáním z cizího dvora) může každý hráč provést nejvýše jednou v jedné fázi B. Odlákání osoby z cizího dvora se za akci nepočítá a lze ho provést libovolněkrát, kdykoli když je hráč na tahu.

Vytvoření díla

Hráč může nechat na svém panství vytvořit dílo jen tu osobnost, jejíž kartu drží v ruce. Osobnosti v ruce tvoří, dokončení díla se projeví jejich vyložením na stůl.

Dílo může být vytvořeno (a karta osobnosti vyložena) pouze tehdy, když dosáhne minimální požadované hodnoty. Ta je kolo od kola vyšší a udává ji stupnice na hracím plánu (uprostřed okruhu tvořeného stupnicí úspěchu; černý kámen ukazuje, které kolo běží a jaká je současná minimální požadovaná hodnota).[7]

Hráč, který chce některého kumštýře nebo učence nechat dokončit dílo, postupuje následovně:

1.      Vyloží odpovídající osobnost ze své ruky na stůl vedle svého panství lícem nahoru; tato osobnost nyní dokončila své dílo.

Upozornění: Karta osobnosti poté zůstane ležet odkrytá před hráčem. Na tomto panství už dotyčná osobnost nemůže vytvořit žádné další dílo;[8] může ale být odlákána jiným hráčem a ve svém novém působišti opět začít tvořit.

2.      Poté se zjistí hodnota díla. Na kartě osobnosti jsou uvedené podmínky, které tvůrce pro svou práci stanovil (jde o druh budovy, krajiny a svobody; ostatní podmínky jsou pro všechny osobnosti stejné). Za každou takovou podmínku, která je v daném okamžiku v příslušném knížectví splněna, se zvyšuje hodnota díla o body uvedené na kartě:

·         Stojí-li na panství budova, která podporuje činnost této osobnost, zvyšuje se hodnota díla o 4.

·         Nachází-li se na panství krajina, která této osobnosti slouží k odpočinku, zvyšuje se hodnota díla o 3.

·         Těší-li se poddaní knížete svobodě, která je pro tuto osobnost zvlášť důležitá, zvyšuje se hodnota díla o 3.

·         Za každého kejklíře v paláci se zvyšuje hodnota díla o 2.

·         Za každou vlastní osobnost, bez ohledu na to, zda se nachází v ruce nebo vyložená na stole, se zvyšuje hodnota díla o 1. Pokud jsou vyložené na stole, počítají se k osobnostem i lákadla.

·         Za každou prémiovou kartu (Bonuskarte), kterou hráč vyloží současně s tvůrcem díla, se zvyšuje hodnota díla o prémii uvedenou na prémiové kartě.

Součet dosažených bodů udává hodnotu díla (Werkzahl, WZ). Tuto hodnotu hráč označí na stupnici úspěchu svým kamenem a přihlásí tak dílo do soutěže o nejhodnotnější dílo kola. Např. je-li hodnota díla 15, postaví hráč svůj kámen na pole 15 stupnice úspěchu; to nemá nic společného s jeho figurkou, která na téže stupnici ukazuje jeho prestiž.

Ještě jednou zdůrazňujeme: Hodnota díla musí dosáhnout alespoň minima požadovaného pro dané kolo! Jinak nesmí být dílo vytvořeno a karta osobnosti nesmí být vyložena!

3.      Hráč nyní dostane z banky proplacenou hodnotu díla: za jeden bod hodnoty dostane 100 florinů (WZ 15 = 1500 florinů). Pokud hráč chce, může teď (později už ne!) právě získaný obnos (a pouze ten!) celý nebo jeho část proměnit za prestižní body v kurzu 200 florinů = 1 PP (jinými slovy, za 2 WZ lze získat 1 PP). To znamená, že hráč zaplatí zvolenou částku - mezi 0 a celkovým výtěžkem díla - zpět do banky a posune svou figurku na stupnici úspěchu vpřed o "nakoupené" prestižní body.[9]

K vyjasnění: Pouze peníze právě získané za dokončení díla mohou být ihned poté proměněna na prestižní body; se zbytkem hráčových peněz to nelze provést! Proto je nutné si po dokončení díla dobře rozmyslet, kolik peněz či prestiže potřebujete!

4.      Hráčův kámen zůstane na stupnici úspěchu až do konce fáze, dokud neodehrají všichni hráči své akce. Hráč s nejhodnotnějším dílem pak dostane ihned 3 prestižní body.

Upozornění: Hráč, který v jedné fázi dokončil dvě díla, označí svým kamenem pouze vyšší z obou hodnot, ne jejich součet!

Příklad díla:

Hráč A nechá ve 3. kole (požadovaná minimální hodnota 12) dokončit dílo svého básníka. Vyloží kartu této osobnosti z ruky na stůl, lícem nahoru. Již ve svém knížectví zřídil divadlo a zavedl svobodu pohybu, kromě toho má na dvoře 2 kejklíře a 4 osobnosti (včetně dotyčného básníka a jedné karty-lákadla). Na panství však chybí jezero a hráč také nenasadil žádnou prémiovou kartu.

Z toho dostane:

Budova:

4

 

Krajina:

0

 

 

Svoboda:

3

 

Kejklíři:

4

 

 

Osobnosti a lákadla:

4

   

 

Prémiové karty:

0

 

 

Celkem:

15

 

Hodnotu 15 si teď označí svým hracím kamenem na stupnici úspěchu. Z banky dostane 1500 florinů. Protože momentálně nepotřebuje žádné další peníze, vytěží z díla nejvyšší možný počet prestižních bodů: zaplatí 1400 florinů zpět do banky a posune svou figurku na stupnici úspěchu o 7 polí vpřed.

Stavba budovy

Stavěním budov ve svém knížectví hráči zvyšují svou prestiž a současně vytvářejí svým osobnostem podmínky pro tvorbu hodnotnějších děl. Ve hře jsou:

·         3 velké budovy, které pokrývají každá 7 polí rastru: laboratoř (Labor), dílna (Werkstatt) a univerzita (Universität).

  

·         5 středních budov, které pokrývají každá 5 polí rastru: ateliér (Atelier), špitál (Hospital), knihovna (Bibliothek), divadlo (Theater) a opera (Oper).

    

·         2 malé budovy, které pokrývají každá 3 pole rastru: věž (Turm) a kaple (Kapelle).

 

Zřízení budovy má dvojí pozitivní účinek:

·         Přinese stavebníkovi ihned 3 prestižní body.

·         Podporuje zdar díla, zvyšuje o 4 hodnoty děl osob, které ke své tvorbě tuto budovu potřebují.

Náklady na jednu budovu obnášejí 700 florinů bez ohledu na velikost budovy. Má-li však hráč ve svých službách stavitele, platí za budovu pouze 300 florinů. Pokud má 3 stavitele, nestojí ho budovy už vůbec nic.

Hráč, který staví budovu, zaplatí stavební náklady do banky, vezme si budovu ze společné zásoby a ihned ji umístí na své panství. Pokud je společná zásoba určitého druhu budov spotřebována, nemůžou další hráči už takové budovy stavět.

Hráč může budovu postavit na libovolné místo svého panství, pokud dodrží následujících 6 stavebních pravidel:

1)     Stejně jako krajiny se musejí i budovy vždy zcela vejít do rastru. Mohou být však libovolně natočeny (i překlopeny, jsou oboustranné).

2)     Budovy, krajiny ani budovy s krajinami se nesmějí navzájem ani částečně překrývat.

3)     Na rozdíl od krajin se budovy nesmějí dotýkat jinak než rohem. Toto pravidlo platí i ve vztahu k paláci. Pravidlo však neplatí pro knížata, která mají ve svých službách alespoň 2 stavitele!

4)     Budovy s krajinami se mohou dotýkat libovolně, i stěnou.

5)     Budova jednoho druhu může být na jednom panství postavena nejvýše jednou.

6)     Jednou postavená budova zůstane do konce hry na svém místě. Nemůže být ani stržena, ani přemístěna.

1. Porušení 1. stavebního pravidla (nevejde se do rastru). 2. Porušení 2. stavebního pravidla (překrývá se budova s krajinou). 3. Porušení 3. stavebního pravidla (budovy (včetně paláce) se dotýkají stranou). 5. Porušení 5. stavebního pravidla (dvě stejné budovy - později postavená věž by byla proti pravidlům).

Pozvání nové osobnosti ke dvoru

Hráč, který chce na svůj dvůr přivést novou osobnost, zaplatí bance 300 florinů, vezme si horních pět karet z balíčku osobností (popř. všechny karty, pokud už jich zbývá méně než 5), podívá se na ně, jednu si vybere a vezme do ruky. Ostatní karty vrátí v libovolném pořadí lícem dolů dospod balíku.

S nově přizvanou osobností může nyní kdykoli vytvořit dílo. Pokud chce, může to být ještě v tomtéž kole, pokud mu na to ještě zbývá nevyužitá akce.

Jestliže je balík osobností spotřebován, nemohou už hráči žádnou další získat tímto způsobem (mohou však přebírat osobnosti svým protivníkům, pokud mají lákadla).

Zavedení svobody

Umělci i učenci se cítí zvláště dobře a mají vyšší motivaci pro tvorbu, jestliže na panství, kde působí, platí právo, které je pro ně zvláště důležité - buď svobody pohybu (Reise), nebo slova (Meinung), nebo vyznání (Religion). Kterou svobodu která osobnost upřednostňuje, je napsáno na kartě příslušné osobnosti.

Hráč, který chce ve svém knížectví zavést některou svobodu, zaplatí bance 300 florinů, vezme si kartičku z odpovídající hromádky a postaví ji na odpovídající políčko své tabulky. Od této chvíle zvyšuje tato svoboda v tomto knížectví o 3 body hodnotu každého díla, pro jehož tvůrce je důležitá.

V jednom knížectví může být jeden druh svobody zaveden nejvýše jednou. Navíc ani dva různé druhy svobody nemůže jeden hráč zavést ve stejném kole. Jestliže kartičky s danou svobodou dojdou, nemůže už nikdo tuto svobodu zavést.

Získání prémiové karty (Bonuskarte)

Prémiové karty mohou podstatně zvýšit hodnotu díla. Hráč, který chce získat prémiovou kartu, si počíná stejně, jako když získává novou osobnost: zaplatí 300 florinů, vezme si vrchních 5 karet z balíku, vybere si jednu z nich atd.

V okamžiku dokončení díla může hráč podle chuti vyložit žádnou, jednu nebo několik prémiových karet (i takovou kterou teprve v tomto kole získal). Nasazení prémiové karty se nepočítá za samostatnou akci, je to součást akce "dokončení díla".

Výše prémie odpovídá počtu prvků, které se na daném panství nacházejí a jsou druhu, který dotyčná prémiová karta požaduje. Hodnoty všech nasazených prémiových karet se přičtou k hodnotě díla.[10]

Každá prémiová karta může být použita jen jednou za hru. Poté se položí stranou lícem nahoru a do hry už se nedostane. Pokud se zásoba prémiových karet jednou spotřebuje, nemohou už hráči žádné prémiové karty získat.

Nejhodnotnější dílo

Poté, co všichni hráči vykonali obě své akce ve fázi B (popřípadě se jedné nebo obou vzdali), obdrží hráč, na jehož panství v tomto kole vzniklo dílo nejvyšší hodnoty, 3 prestižní body. Jestliže několik hráčů dosáhlo stejné nejvyšší hodnoty díla, dostanou všichni tito hráči po 3 prestižních bodech. Pokud v tomto kole jen jediný hráč dokončil nějaké dílo, má automaticky nejlepší dílo a dostane 3 prestižní body. Pokud na žádném panství v tomto kole žádné dílo nevzniklo, cena v tomto kole propadá.

Poté si všichni hráči vezmou zpět své kameny ze stupnice úspěchu.

Nové kolo

Po ukončení fáze B začíná nové kolo. Černý kámen ukazující kola se posune na další pole, čímž vstupuje v platnost nové (vyšší) minimum pro hodnoty děl. Levý soused dosud začínajícího hráče převezme černou figurku a začíná nové kolo.

Získávání peněz

Během hry může hráč přijít k penězům dvěma způsoby:

·         Po vytvoření díla si nechá část nebo celou jeho hodnotu vyplatit ve florinech.

·         Posune svou figurku na stupnici úspěchu zpět. To může udělat kdykoli během hry. Za každé pole, o které se posune zpět, dostane z banky 100 florinů.

Konec hry

Hra končí po 7. kole. Nyní se vyhodnotí prestižní karty: každý hráč, který splňuje podmínku uvedenou na své prestižní kartě, obdrží odpovídající počet prestižních bodů.

Vítězem je hráč, který na stupnici úspěchu stojí nejdále. Při rovnosti bodů vyhraje hráč, který má nejvíce peněz.

 

Autoři a vydavatelství děkují nesčetným testovacím hráčům za jejich velké nasazení a užitečné připomínky, zvláště:

Frank Biller, Hans-Jürgen Blechinger, Christine a Peter Dürdoth, Andreas Eggert, Andrea Engel, Walburga Freudenstein, Ulrike a Veit Froer, Dieter Habelitz, Sebastian Herrmann, Markus Huber, Steffen Klotz, Ursula Kramer, Reinhard, Regina a Matthias Kramer, Elke Kraus, Gerhard a Christel Kühnle, Marcel Ott, Robert Plückebaum, Rainer Rösner, Rebecca Stümper, Anke Timmering, Natalie a Jens Christopher Ulrich, Dominik Wagner, Rüdiger Wollny a herní kluby a skupiny v Bödefeldu, Bonnu, Gerlingenu, Hannoveru, Kleinwalsertalu, Ludwigsburgu, Rosenheimu, Stuttgartu a Winterbergu.

Hra pro dva hráče

Oficiálně je hra pro 3 až 5 hráčů. Tato část pravidel vznikla v Praze, když jsme hru chtěli vyzkoušet a byli jsme jenom dva. Ukázalo se, že technicky pravidla hře dvou hráčů nijak nebrání, pouze se asi předpokládá, že to ve dvou nebude moc zajímavé. Pokusili jsme se tedy poněkud upravit pravidla, aby hra byla zajímavá i ve dvou.

Dan a Klára Zemanovi
paluba@hrejsi.cz

Fáze A (dražba)

Každý hráč vydraží 2 objekty, ale jen jeden z nich si bude smět ponechat.

Kvůli dražbě potřebuje každý hráč 2 hrací kameny, vybere si tedy ještě jednu nepoužitou barvu. Začínající hráč (ten, u kterého stojí černá figura) určí 1. objekt, který se bude dražit. Objekt se vydraží podle základních pravidel, vítěz si ho vezme, ale položí ho zatím někam stranou. Každou další dražbu otvírá hráč, který toho dosud vydražil méně; pokud oba vydražili po jednom objektu, otvírá ji začínající hráč. Pokud tedy začínající hráč v 1. dražbě uspěl, otvírá 2. dražbu jeho protivník. Pokud neuspěl, otvírá i druhou dražbu on. Atd.

Po uzavření všech 4 dražeb mají oba hráči stranou nachystáno po 2 vydražených objektech. Nyní začínající hráč vybere z obou objektů ten, který si chce ponechat. Druhý objekt musí dát do krabice, tento objekt už se do hry nedostane. Hráč poté zaplatí do banky vyšší z obou nabídek, které učinil. Pokud se rozhodl ponechat si objekt, za který nabídl méně, musí zaplatit cenu za objekt, který zahodil!

Hráč není povinen mít při 2. dražbě k dispozici peníze na součet obou nabídek, které učinil. Musí však mít peníze, které by při přiklepnutí nabídky skutečně musel zaplatit. Např. pokud má k dispozici 800 florinů a za 1. objekt nabídl 700, není při 2. dražbě omezen 100 floriny, může jich klidně nabídnout 800.

Pokud hráč nemá k dispozici peníze, které chce nabídnout v dražbě, může je získat zpětným proměněním svých prestižních bodů na stupnici úspěchu (100 florinů za 1 PP). Musí tak ale učinit nejpozději v okamžiku, kdy činí nabídku, na kterou už nemá hotovost. Nemůže s tím čekat, jestli se mu podaří dražbu opravdu vyhrát.

Svobody

Ve hře je pouze 1 exemplář od každé svobody. V okamžiku, kdy oba hráči získají po 1 svobodě, se třetí svoboda odstraní ze hry. Pokud by však dříve jeden hráč získal 2 svobody pro sebe, ta třetí ve hře zůstává a usilovat o ni mohou oba hráči!


Přehled a překlad prémiových karet (Bonuskarten)

V příkladech uvedených u karet se předpokládá, že hráč je v okamžiku nasazení karty vybaven následovně:

·         2 lesy, 1 jezero, 0 parků

·         0 kejklířů, 2 stavitelé, 1 prestižní karta, 2 svobody

·         3 osobnosti na stole, 1 osobnost a 1 lákadlo v ruce

·         univerzita, dílna, opera, věž a kaple (připomínáme: palác se za budovu nepočítá!)

Jedes
Gebäude
in Ihrem Fürstentum
erhöht die WZ um 1

Každá
budova
na vašem panství
zvyšuje WZ o 1

Příklad:
WZ se zvýší o 5

Jedes
große Gebäude
in Ihrem Fürstentum
erhöht die WZ um 2

Každá
velká budova
na vašem panství
zvyšuje WZ o 2

Příklad:
WZ se zvýší o 4

Jedes
mittlere Gebäude
und jeder Wald
in Ihrem Fürstentum
erhöht die WZ um 1

Každá
střední budova
a každý les
na vašem panství
zvyšuje WZ o 1

Příklad:
WZ se zvýší o 3

Jedes
kleine Gebäude
und jede Landschaft
in Ihrem Fürstentum
erhöht die WZ um 1

Každá
malá budova
a každá krajina
na vašem panství
zvyšuje WZ o 1

Příklad:
WZ se zvýší o 5

Jede
Gebäudegröße
(groß, mittel, klein)
in Ihrem Fürstentum
erhöht die WZ um 2

Každá
velikost budovy
(velká, střední, malá)
od které na vašem panství stojí alespoň jedna budova
zvyšuje WZ o 2

Příklad:
WZ se zvýší o 6

Jede
Landschaft
in Ihrem Fürstentum
erhöht die WZ um 1

Každá
krajina
na vašem panství
zvyšuje WZ o 1

Příklad:
WZ se zvýší o 3

Jeder
Wald
in Ihrem Fürstentum
erhöht die WZ um 2

Každý
les
na vašem panství
zvyšuje WZ o 2

Příklad:
WZ se zvýší o 4

Jeder
See
in Ihrem Fürstentum
erhöht die WZ um 2

Každé
jezero
na vašem panství
zvyšuje WZ o 2

Příklad:
WZ se zvýší o 2

Jeder
Park
in Ihrem Fürstentum
erhöht die WZ um 2

Každý
park
na vašem panství
zvyšuje WZ o 2

Příklad:
WZ se zvýší o 0

Jede
Freiheit
in Ihrem Fürstentum
erhöht die WZ um 2

Každá
svoboda
na vašem panství
zvyšuje WZ o 2

Příklad:
WZ se zvýší o 4

Jeder
Gaukler
in Ihrem Fürstentum
erhöht die WZ um 2

Každý
kejklíř
na vašem panství
zvyšuje WZ o 2

Příklad:
WZ se zvýší o 0

Jeder
Gaukler
und jede Freiheit
in Ihrem Fürstentum
erhöht die WZ um 1

Každý
kejklíř
a každá svoboda
na vašem panství
zvyšuje WZ o 1

Příklad:
WZ se zvýší o 2

Jeder
Baumeister
in Ihrem Fürstentum
erhöht die WZ um 2

Každý
stavitel
na vašem panství
zvyšuje WZ o 2

Příklad:
WZ se zvýší o 4

Jeder
Baumeister
und jeder See
in Ihrem Fürstentum
erhöht die WZ um 1

Každý
stavitel
a každé jezero
na vašem panství
zvyšuje WZ o 1

Příklad:
WZ se zvýší o 3

Jede
Prestigekarte,
die Sie besitzen,
erhöht die WZ um 2

Každá
prestižní karta,
kterou vlastníte,
zvyšuje WZ o 2

Příklad:
WZ se zvýší o 2

Jede
Prestigekarte,
die Sie besitzen, und jede
Freiheit
in Ihrem Fürstentum
erhöht die WZ um 1

Každá
prestižní karta,
kterou vlastníte, a každá
svoboda
na vašem panství
zvyšuje WZ o 1

Příklad:
WZ se zvýší o 3

Jede
Landschaftsart
(Wald, See, Park)
in Ihrem Fürstentum
erhöht die WZ um 2

Každý
druh krajiny
(les, jezero, park)
na vašem panství
zvyšuje WZ o 2

Příklad:
WZ se zvýší o 4
Upozornění: Každý druh krajiny se počítá jen jednou, i když je na panství více objektů toho druhu!

Jede der folgenden
Kategorien
(Wald, See, Park,
Gaukler, Baumeister,
Prestigekarte, Freiheit)
in Ihrem Fürstentum
erhöht die WZ um 1

Každá z následujících
kategorií
(les, jezero, park,
kejklíř, stavitel,
prestižní karta, svoboda)
na vašem panství
zvyšuje WZ o 1

Příklad:
WZ se zvýší o 5
Upozornění: Každá kategorie se počítá jen jednou, i když je na panství více objektů této kategorie!

Jede
Personenkarte
in Ihrer Hand
(ohne die gerade gespielte)
erhöht die WZ um 1

Každá
osobnost
ve vaší ruce
(kromě té právě vyložené)
zvyšuje WZ o 1

Příklad:
WZ se zvýší o 2
Osobnost, ke které se tato prémiová karta přikládá, leží už na stole a nepočítá se! Počítá se však lákací karta, kterou má hráč v ruce.

Jede eigene
Personenkarte
auf dem Tisch
(inkl. der gerade gespielten)
erhöht die WZ um 1

Každá vlastní
osobnost
na stole
(včetně té právě vyložené)
zvyšuje WZ o 1

Příklad:
WZ se zvýší o 3
Právě vyložená osobnost už leží na stole.

 


Přehled a překlad prestižních karet (Prestigekarten)

V příkladech uvedených u karet se předpokládá, že hráč je na konci hry vybaven následovně:

·         2 lesy, 1 jezero, 0 parků

·         0 kejklířů, 2 stavitelé, 1 prestižní karta, 2 svobody

·         3 osobnosti a 1 lákadlo na stole, 1 osobnost v ruce

·         univerzita, dílna, opera, věž a kaple (připomínáme: palác se za budovu nepočítá!)

Für
die meisten Gebäude
erhalten Sie 6 (3) PP

Za
největší počet budov
obdržíte 6 (3) PP

Pokud nikdo jiný nemá 5 nebo více budov, náš hráč dostane 6 PP. Pokud má některý protivník 5 budov, ale ne více, dostane 3 PP.

Für
zwei große Gebäude
erhalten Sie 5 PP

Za
dvě velké budovy
obdržíte 5 PP

Hráč dostane 5 PP. Nehraje roli, zda má ještě někdo jiný aspoň dvě velké budovy.

Für
die wenigsten
leeren Felder

erhalten Sie 8 (4) PP

Za
nejmenší počet
prázdných polí

obdržíte 8 (4) PP

Pokud má někdo jiný méně prázdných polí na plánku svého panství, náš hráč nedostane žádné PP.

Für
alle drei
Landschaftsarten
 
(Wald, See, Park)
erhalten Sie 8 PP

Za
všechny tři
druhy krajiny
(les, jezero, park)
obdržíte 8 PP

Hráč nedostane žádné PP, protože nemá park.

Für
die meisten
Landschaften
erhalten Sie 7 (4) PP

Za
největší počet
krajin
obdržíte 7 (4) PP

Pokud nikdo jiný nemá 3 nebo více krajin, náš hráč dostane 7 PP. Pokud má některý protivník 3 krajiny, ale ne více, dostane 4 PP.

Für
die meisten
Wälder
erhalten Sie 7 (4) PP

Za
největší počet
lesů
obdržíte 7 (4) PP

Za předpokladu, že náš hráč je jediný, který má 2 lesy, dostane 7 PP.

Für
die meisten
Seen
erhalten Sie 6 (3) PP

Za
největší počet
jezer
obdržíte 6 (3) PP

Za předpokladu, že dva protivníci mají také po 1 jezeru a že nikdo nemá více, dostane náš hráč 3 PP.

Für
die meisten Parks
erhalten Sie 5 (3) PP

Za
největší počet parků
obdržíte 5 (3) PP

Hráč nedostane žádné PP, ani pokud ani nikdo jiný nemá parky.

Für
alle drei
Freiheiten
erhalten Sie 8 PP

Za
všechny tři
svobody
obdržíte 8 PP

Hráč nedostane žádné PP, protože má pouze 2 svobody.

Für mindestens
4 Gebäude und
2 Freiheiten
und 4 Werke
erhalten Sie 6 PP

Za nejméně
4 budovy a
2 svobody
a 4 díla
obdržíte 6 PP

Za díla se považují vyložené karty osobností a vyložené lákací karty. Hráč dostane 6 bodů.

Für
die meisten Gaukler
erhalten Sie 6 (3) PP

Za
největší počet kejklířů
obdržíte 6 (3) PP

Hráč nedostane žádné PP, protože nemá žádného kejklíře. Nic nedostane dokonce ani v případě, že ani ostatní hráči nemají kejklíře.

Für
die meisten Baumeister
erhalten Sie 6 (3) PP

Za
největší počet stavitelů
obdržíte 6 (3) PP

Za předpokladu, že hráč je jediný, kdo má 2 stavitele, dostane 6 PP.

Für mindestens
1 Baumeister und
1 Gaukler und
2 Landschaften
erhalten Sie 7 PP

Za nejméně
1 stavitele a
1 kejklíře a
2 krajiny
obdržíte 7 PP

Hráč nedostane žádné PP, protože nemá kejklíře.

Für
die meisten Werke
erhalten Sie 7 (4) PP

Za
největší počet děl
obdržíte 7 (4) PP

Za předpokladu, že některý protivník má na stole vyloženo více karet osobností + lákadel, nedostane náš hráč nic.

 


Přehled osobností

Mathematiker

matematik

univerzita

jezero

svoboda vyznání

Theologe

teolog

univerzita

park

svoboda pohybu

Philosoph

filozof

univerzita

les

svoboda slova

Botaniker

botanik

laboratoř

park

svoboda vyznání

Alchemist

alchymista

laboratoř

jezero

svoboda slova

Physiker

fyzik

laboratoř

les

svoboda pohybu

Uhrmacher

hodinář

dílna

jezero

svoboda pohybu

Goldschmied

zlatník

dílna

park

svoboda slova

Glockengießer

zvonař

dílna

les

svoboda vyznání

Kartograph

kartograf

knihovna

jezero

svoboda vyznání

Rechtsgelehrter

právník

knihovna

les

svoboda slova

Choreograph

choreograf

opera

les

svoboda pohybu

Komponist

skladatel

opera

jezero

svoboda slova

Bildhauer

sochař

ateliér

les

svoboda vyznání

Maler

malíř

ateliér

jezero

svoboda pohybu

Apotheker

lékárník

špitál

park

svoboda slova

Mediziner

medik

špitál

les

svoboda pohybu

Dramatiker

dramatik

divadlo

park

svoboda vyznání

Dichter

básník

divadlo

jezero

svoboda pohybu

Astronom

hvězdář

věž

les

svoboda vyznání

Orgelbauer

stavitel varhan

kaple

les

svoboda slova

 


Slovníček ostatních prvků


Anwerbekarte

lákací karta, lákadlo

Atelier

ateliér

Baumeister

stavitel

Bibliothek

knihovna

Bonuskarte

prémiová karta

Freiheit

svoboda

Gaukler

kejklíř

Gebäude

budova

Geld (Florin)

peníze (floriny)

Hospital

špitál, nemocnice

Kapelle

kaple

Laboratorium, Labor

laboratoř

Landschaft

krajina

Landschaftsart

druh krajiny

Meinung

názor (zde svoboda slova)

Oper

opera

Palazzo

palác

Park

park

Personenkarte

karta osobnosti

Prestigekarte

prestižní karta

Reise

cesta (zde svoboda pohybu)

Religion

náboženství (zde svoboda vyznání)

See

jezero

Theater

divadlo

Turm

věž, observatoř

Universität

univerzita

Wald

les

Werk

dílo

Werkstatt

dílna

 [1] Například při hře ve třech jsou k dispozici pouze 2 svobody vyznání, 2 svobody slova a 2 svobody pohybu.

[2] Pro vyjasnění: Ne každá další krajina na vašem panství přinese 3 PP, pouze každá další stejná krajina! Například pokud má hráč jen jedno jezero a vydraží park nebo les, nezíská za to žádné PP! Pokud ale vydraží další jezero, dostane 3 PP.

[3] Přirozeně lze odlákávat osobnosti až poté, co nejméně jedna leží odkrytá na stole. Osobnosti v ruce nelze protivníkovi přebrat!

[4] Nasazení lákadla ve fázi B se nepočítá jako jedna ze dvou akcí, které má hráč v této fázi k dispozici - lze ho provést navíc, a to i vícekrát.

[5] Jedné nebo obou akcí se hráč může vzdát.

[6] Je na jeho volbě, kterou akci provede jako první a kterou jako druhou.

[7] Např. ve 2. kole musí hodnota díla dosáhnout nejméně 10, v 6. kole nejméně 16, jinak nemůže být dílo vytvořeno.

[8] Leda v případě, že po dokončení díla osobu odlákal jiný kníže, na jeho dvoře vytvořila nové dílo a původní mecenáš ji pak přilákal zpět k sobě, může osobnost ve svém starém působišti vytvořit další dílo.

[9] Hráč, který za dílo získal např. 1500 florinů, může zvýšit svou prestiž o 1 až 7 bodů a musí za to zaplatit zpět do banky 200 až 1400 florinů.

[10] Zapamatujte si: Prémiové karty zvyšují hodnotu díla (WZ). Prestižní karty zvyšují prestiž (PP).