Zpět nahoru: [ seznam her | domino ].

Domino
strategie

Dominové vlaky

Všimněte si, že konec vlaku lze zablokovat. Například končí-li vlak vagónem 4/0, vy položíte 0/1, nelze k vlaku přiložit nic jiného než žolík 1/1. Pokud již tato kostka leží na stole jinde, máte jistotu že nikdo z vašich soupeřů (ale ani vy) už nebude moci tento vlak použít.

Uvědomte si všestranné výhody žolíků. Neukvapujte se zvláště s použitím žolíků vyšších hodnot. Dokud je máte v ruce, blokujete svým soupeřům vytváření dalších vlaků. Vám samotným se mohou hodit, pokud někdo použije sestupný kámen vysokých hodnot a žolík bude poslední možností, jak navázat. I potom se rozmyslete, zda chcete navázat, nebo vytvořit nový vlak. Druhá možnost umožňuje vám i vašim soupeřům vytvářet vlaky začínající stejnou hodnotou a uplatnit tak další kameny.


Pro Klub deskových her Paluba vytvořil Dan Zeman.

[PALUBA]