Zpět nahoru: [ seznam her | domino ].

Domino
pravidla

Hrací potřeby

Domino je sada obdélníkových kamenů (kostek), rozdělených na poloviny a označených v každé polovině určitým počtem puntíků, podobně jako na hrací kostce. Každá dvojice čísel se vyskytuje právě jednou. Klasické domino obsahuje čísla od 0 do 6, takže celkový počet kostek je 28. Existují ale též varianty s čísly 0 až 9 (těch je 54) a 0 až 12 (těch je 91).

Základní pravidla

 1. Hraje se po dvojicích. Hráči sedící naproti sobě hrají společně proti druhé dvojici sedící kolmo. Členové dvojice se ale mezi sebou nesmějí domlouvat.
 2. Hraje se tolik partií, až jedna z dvojic dosáhne předem stanoveného počtu bodů, obvykle 100.
 3. Začátek hry

 4. Všechny kostky se rozloží na stole lícem dolů a důkladně zamíchají.
 5. Každý hráč si vylosuje sedm kostek, takže celá sada bude před partií rozebrána. Vylosované kostky si hráč postaví před sebe na hranu tak, aby o nich měl dobrý přehled a ostatní mu do nich neviděli.
 6. Hráč, který má před první partií kostku se dvěma šestkami, začíná. Při dalších partiích se hráči v zahajování hry střídají, počínaje hráčem po levici toho, který začínal první partii.
 7. Začínající hráč vybere jednu ze svých kostek a položí ji doprostřed stolu. V první partii je to vždy kostka se dvěma šestkami. V dalších partiích to může být libovolná kostka.
 8. Průběh hry

 9. Hráč, který je na tahu, vybere ze svých kostek takovou, která má alespoň na jedné straně stejný počet ok, jako jeden konec řady kostek vyložených na stole. Tuto kostku přiloží na konec řady tak, aby se strany se stejným počtem ok dotýkaly.
 10. Podle tradice se kostky s rozdílnými polovinami kladou na délku, dubly (kostky s oběma polovinami stejnými) na výšku. Pro hru ovšem toto pravidlo nemá zvláštní význam, protože za dubl se tak jako tak musí položit kostka, která má na jedné straně stejný počet ok, jako mají strany dublu.
 11. Kostku lze přiložit pouze na jeden či druhý konec řady. Větvení uprostřed řady není dovoleno.
 12. Hráč, který nemá kostku, kterou je možné přiložit k řadě, řekne dál. Nesmí se vzdát tahu, pokud táhnout může.
 13. Konec hry

 14. Partie končí, když jeden hráč přiloží k řadě svou poslední kostku. Všem ostatním hráčům (včetně spoluhráče toho, kdo uzavřel partii) se sečte hodnota kostek, které jim zbývají v ruce. Partii vyhrála dvojice, jejíž součet je nižší, a získává za ni tolik bodů, kolik zbylo v ruce druhé dvojici.
 15. Partie rovněž končí v případě, že ani jeden hráč nemůže pokračovat. Vyhrává dvojice, které zbyly v ruce kameny s nižším součtem ok. I v tomto případě získají vítězové za partii tolik bodů, kolik zbylo v ruce jejich soupeřům.
 16. Celá hra končí, jestliže jedna z dvojic dosáhla předem stanoveného počtu bodů (např. 100).

Alternativní pravidla

Dominové vlaky (Cardinal Mexican Train)

Tato hra vznikla, když jsme se pokoušeli rozluštit velmi zmateně popsaná pravidla ke hře Cardinal Mexican Train - součásti řady pravidel, přikládaných k sadě dvanáctiokého domina americkou firmou Cardinal.

 1. Hráči skládají z dominových kostek tzv. vlaky. Vlak má na jednom konci lokomotivu a přidávat se smí pouze na druhý konec.
 2. Posloupnost kostek musí být střídavě vzestupná a sestupná: Má-li naposledy přiložená kostka (poslední vagón vlaku) na začátku (na straně blíže k lokomotivě) vyšší číslo než na konci, musí nově připojovaný vagón mít na začátku stejný počet ok jako volný konec vlaku a na konci musí mít vyšší počet. Obdobně pokud má poslední vagón vlaku na začátku nižší číslo než na konci, musí nově připojovaný vagón mít na konci nižší číslo.
 3. Kostky se stejnými čísly na obou stranách (dubly) lze použít jako žolíky: podle potřeby považujeme jejich jednu stranu za vyšší nebo nižší než stranu druhou. Jakmile ale byl dubl použit v konkrétním vlaku, zůstává až do konce hry rostoucí nebo klesající podle toho, za kterou kostku byl připojen. Například za vlak 12/6-6/8-8/8 lze položit 8/9, ale nelze položit 8/4, protože dubl 8/8 byl použit jako klesající.
 4. V jedné hře se sestavuje obvykle několik vlaků. Alespoň jeden je vždy společný, centrální, přikládat k němu mohou všichni. Některé vlaky jsou též soukromé a přikládat k nim smí, s jednou výjimkou, pouze hráč, který je vytvořil.
 5. V každém tahu může hráč provést právě jednu z následujících akcí:
 6. Vyhrává hráč, který se jako první zbaví všech svých kostek. Obdobně jako v základní verzi domina si započítá tolik bodů, kolik je součet ok na všech kostkách, které zbyly v ruce jeho soupeřům.

Pro Klub deskových her Paluba vytvořil Dan Zeman.

[PALUBA]