Zpět nahoru: [ seznam her | dáma ].

dáma
pravidla

  Česká dáma

 1. Dáma je společenská hra pro dva hráče imitující boj dvou armád. Cílem hry je zničit nebo zajmout všechny figury soupeře, to znamená, že hráč, který nemůže hrát žádnou svou figurou, protože žádnou nemá nebo ji má zablokovanou (zajatou), prohrává.
 2. Dáma se hraje na desce o 64 polích, střídavě tmavých a světlých, přičemž hrací pole jsou jenom tmavá.
 3. Orientace desky - každý hráč má tmavé krajní pole desky po levé straně.
 4. Notace - v dámě se používá tzv. šachová notace, to jest řádky jsou označeny čísly od 1 do 8 a sloupce písmeny od a do h.
 5. Jednotlivé linie tmavých polí dotýkajících se rohem v jedné přímce se nazývají diagonály.
 6. Figury - v dámě jsou dva druhy figur: kameny a dámy. Dámou se kámen stane, jestliže se dostane na poslední řadu, to znamená bílý na pole b8, d8, f8 nebo h8 a černý na pole a1, c1, e1 nebo g1.
 7. Základní postavení-Česká dáma Základní postavení - každý hráč má na začátku hry 12 kamenů v postavení na obrázku.
 8. Hru začíná hráč hrající bílými kameny a dále hráči táhnou střídavě.
 9. Chod figur: kameny chodí pouze vpřed po diagonále na volné sousední pole. Dáma může chodit na libovolné pole na diagonále libovolným směrem.
 10. Braní neboli skákání: kámen bere nepřátelskou figuru, jestliže se nachází před ním ve směru pohybu na sousedním poli diagonály a za ní na stejné diagonále se nachází další volné pole. Jestliže je za volným polem další nepřátelská figura a za ní znova volné pole, hráč musí pokračovat v braní a je to jeden tah. V případě, že kámen ukončí braní na poslední řadě, mění se v dámu, zůstane stát na daném poli a od příštího tahu se pohybuje jako dáma.
 11. Dáma bere nepřátelskou figuru, jestliže se nachází na stejné diagonále a za ní je alespoň jedno volné pole. Jestliže je možnost brát další figuru, dáma musí pokračovat v braní a je to jeden tah.
 12. Všechny brané figury se odstraňují z desky až po ukončení tahu.
 13. Každou figuru je možné brát jenom jednou.
 14. V případě, že hráč může brát figury kamenem a současně taky dámou, je povinen provést braní dámou (dáma má vždy přednost v braní).
 15. Jestliže má hráč možnost vybrat si z více možností skoku, záleží jen na něm, který si vybere. Nezapomínejte však na předchozí pravidlo!
 16. Braní figur je povinné! Když soupeř nebere figuru ani po upozornění, prohrává kontumačně partii.

  Mezinárodní dáma

  V mezinárodní dámě platí obecná pravidla dámy s několika odlišnostmi:
 1. Notace v mezinárodní dámě Deska má rozměr 10×10 polí. Notace je v mezinárodní dámě číselná (viz obrázek).
  Každý hráč začíná se 20-ti kameny v základním postavení, kde černé kameny stojí na polích 1-20 a bílé na polích 31-50.
 2. Kámen táhne jenom dopředu, ale bere (skáče) i dozadu.
 3. Jestliže se kámen dostal na poslední (dámovou) řadu skokem a může pokračovat braním dozadu, musí tah provést a kámen se na dámu nemění.
 4. Přednost v braní (skákání) nemá dáma, ale přednost má větší počet braných figur.Vytvořil tým Klubu deskových her Paluba s použitím materiálů Igora Kedera z České federace dámy.
Obsah webových stránek je chráněn autorskými právy. Jeho reprodukceza komerčními účely je zakázána.
The contents of these web pages is copyrighted. Any reproduction forcommercial use is prohibited.

[PALUBA]