Zpět nahoru: [ seznam her | Continuo ].

Continuo
pravidla

(čti kontinuo)

Autor: Maureen Hiron, 1982
Vydavatel: Schmidt Spiel + Freizeit GmbH, Berlin, Německo.
Přeložil: Dan Zeman

Jednoduše geniálně jednoduché! Abstraktní hra na napojování barevných řetězců. Vedle náhody v ní hraje velmi důležitou roli postřeh. Pro 1 - 5 hráčů od 7 let.

Hrací potřeby:

Příprava hry

Kartičky se zamíchají a postaví do balíčku lícem dolů na stůl. Počáteční pozice se vytvoří takto: odkryjí se vrchní 2 kartičky a položí na stůl tak, aby vynesly nejvyšší možný počet bodů. Tyto body se nepřipíší žádnému hráči.

Určí se začínající hráč a připraví se tužka a papír pro zaznamenávání bodů.

Cíl hry

Cílem hry je získat co nejvyšší počet bodů. Body se získávají za délku barevných řetězců, které vzniknou přiložením nové kartičky na stůl.

Průběh hry

Hráči se střídají na tahu po směru hodinových ručiček. Hráč, který je na řadě, odkryje vrchní kartičku z balíku a přiloží ji z libovolné strany ke kartičkám ležícím na stole. Snaží se ji položit tak, aby získal co možná nejvíce bodů.

Důležité! Kartičky se nesmějí překrývat a musí se dotýkat nejméně jedním barevným čtverečkem (viz obrázek).

Bodování

Po každém hráči se vyhodnotí všechny nově prodloužené stejnobarevné řetězce. Každý čtvereček přinese jeden bod. Body se ihned sečtou a připíšou k dobru příslušnému hráči.

Upozornění! Je lepší položit 2 řady po 8 čtverečcích (= 16 bodů) než 3 řady po 4 čtverečcích (= 12 bodů).

Zapamatujte si! Žádné dvě kartičky Continuo nejsou stejné!

Konec hry

Hra končí po položení poslední kartičky. Sečtou se body a hráč s nejvyšším počtem bodů vyhrává.

Příklad

1. a 2. kartička představují výchozí pozici a přinesly by 14 bodů (6 bodů za zelený řetězec, 4 body za modrý a ještě jednou 4 body za druhý modrý). Tyto body se nepřičtou žádnému hráči. 3. kartička přinese 10 bodů: 6 bodů za modrý řetězec a 4 body za červený. 4. kartička přinese 18 bodů: dvakrát 7 bodů za dva modré řetězce a 4 body za zelený.


Vytvořil tým Klubu deskových her Paluba.
Obsah webových stránek je chráněn autorskými právy. Jeho reprodukce za komerčními účely je zakázána.
The contents of these web pages is copyrighted. Any reproduction for commercial use is prohibited.

[PALUBA]