Zpět nahoru: [ seznam her | Connex'oh ].

Connex'oh
pravidla

Autor: S. Sjoholm, 1989
Vydavatel: Edigames, Francie
Přeložil: Dan Zeman

Ocenění:

Hrací potřeby:

Cíl hry

Dopravit všechny kameny na protilehlou stranu desky.

Příprava hry

Jeden hráč hraje s bílými kameny, druhý s černými. Oba hráči se snaží vytvářet spojení, aby mohli své kameny dále posunovat.

Na začátku jsou všechny destičky natočeny stejně, tj. všechny tmavé trojúhelníky míří do jednoho rohu hrací plochy, všechny světlé trojúhelníky míří do protilehlého rohu.

Bílé kameny leží na destičkách krajní řady v prohlubních světlých trojúhelníků. Obdobně černé kameny leží v tmavých trojúhelnících u protějšího okraje. Bílému patří ta strana, kde se bílé trojúhelníky dotýkají okraje plánu jen rohem, ne stranou! U černého je to analogické.

Průběh hry

Jeden hráč hraje s bílými kameny, druhý s černými. Oba hráči se snaží vytvářet spojení, aby mohli své kameny dále posunovat.

Hráč na tahu provede jednu ze dvou možných akcí: buď otočí jednu destičku, nebo posune jeden svůj kámen.

Otočení destičky

Otáčení slouží k tomu, aby si hráč vytvářel spojení pro své kameny. Za spojení se považuje situace, kdy se trojúhelníky stejné barvy dotýkají stranou. Bílý potřebuje tvořit světlá spojení a rušit tmavá, u černého je to naopak.

Hráč může otočit libovolnou destičku, bez ohledu na to, zda je na ní kámen.

Destička se může otočit libovolným směrem (o 90, 180 nebo 270 stupňů). Tím může vzniknout jedno nebo dvě spojení otočené destičky s jejími sousedy v barvě hráče, který destičku otáčel.

Vytvořil-li hráč spojení své barvy, jsou dvě nebo tři destičky, které se tohoto spojení účastní (tj. právě otočená destička a její napojení sousedé), po dobu jednoho tahu chráněny. To znamená, že protivník nemůže žádnou z těchto destiček otočit; musí počkat na další tah. Na znamení ochrany položí hráč červený kontrolní kámen na destičku, kterou otočil.

Pokud hráč otočením destičky nevytvořil žádné spojení své barvy, není destička chráněna.

Pohyb kamene

Kameny se mohou pohybovat pouze po cestičkách své barvy. Cestička vznikne na sebe navazujícími spojeními trojúhelníků stejné barvy.

V jednom tahu může hráč vybraný kámen posunout libovolně daleko všemi směry, ale musí zůstat na své cestičce. Není dovoleno přeskakovat jiný kámen. V jedné prohlubni může stát nejvýše jeden kámen, tj. na jedné destičce může stát nejvýše jeden kámen od každé barvy.

V jednom tahu může hráč pohnout jen jedním kamenem.

Opouštění hracího plánu

Pokud poslední trojúhelník cestičky sousedí stranou (ne rohem) s okrajem hracího plánu, který je pro daného hráče cílový, je tato cestička spojená s cílem. Po takové cestičce může kámen opustit hrací plán.

Důležité: Není potřeba, aby cestička spojovala v jednom okamžiku obě protilehlé strany hracího plánu.

Jakmile se nějaká cestička spojí s cílovou stranou, odstraní se všechny kameny, které se na ní nacházejí, ze hry, aniž by se čekalo na další tah. To platí pro hráče, který toto spojení vytvořil.

Konec hry

Jakmile hráč otočením destičky vyvede z hracího plánu své poslední kameny, hra končí a dotyčný hráč vyhrál.

Pokud však hráč tímto otočením destičky současně umožnil vyvést poslední kameny protivníkovi, vyhrál protivník!


Vytvořil tým Klubu deskových her Paluba.
Obsah webových stránek je chráněn autorskými právy. Jeho reprodukce za komerčními účely je zakázána.
The contents of these web pages is copyrighted. Any reproduction for commercial use is prohibited.

[PALUBA]