Zpět nahoru: [ seznam her | boggle ].

Boggle
pravidla

Hrací potřeby

Ke hře Boggle je potřeba speciální krabička se šestnácti kostkami uvnitř. Na každé straně každé kostky je jedno písmeno české abecedy. Na dně krabičky jsou přihrádky, do kterých jednotlivé kostky zapadnou, uspořádané do čtverce 4x4. Nad touto základnou je průhledná kopule, která umožňuje s krabičkou zatřást a vylosovat tak čtverec písmen pro dané kolo.

Kromě toho jsou potřeba hodinky (ideální je časomíra používaná pro Scrabble) a každý hráč potřebuje tužku a papír.

Základní pravidla

  1. Hra může mít libovolný počet kol. Na začátku každého kola se vylosují písmena, se kterými se v daném kole bude hrát. Hráči se v losování střídají.
  2. Hráč, který je na řadě, zatřese krabičkou tak, aby všechny kostky opustily svou pozici z minulého kola a měly šanci se alespoň jednou otočit. Po zamíchání hráč položí krabičku na stůl tak, aby se všechny kostky usadily v přihrádkách. Horní stěny kostek nyní tvoří čtverec 4x4 písmen, platných pro toto kolo.
  3. Od té chvíle mají všichni hráči 3 minuty na to, aby ve vylosovaném čtverci našli podle pravidel uvedených níže co nejvíce slov a zapsali si je na svůj papír.
  4. Nalezené slovo může začínat a končit kdekoli ve čtverci a písmena v něm použitá nemusí ležet v přímce.
  5. Sousední písmena ve slově musejí i ve vylosovaném čtverci sousedit, a to buď stranou, nebo rohem.
  6. V jednom nalezeném slově lze jednu kostku vylosovaného čtverce použít nejvýše jednou. Lze samozřejmě použít dvakrát stejné písmeno, pokud bylo vylosováno na dvou různých kostkách současně.
  7. V této hře (na rozdíl od Scrabble) jsou přístupná všechna česká slova, která lze rozumně použít v normálním psaném i mluveném projevu, ve všech tvarech. Zakázány jsou zkratky a vlastní jména; citoslovce platí jen v nejběžnějších tvarech.
  8. Po skončení tahu dostává každý hráč bod za každé slovo, které nemá nikdo jiný.
  9. Hra může skončit buď po předem dohodnutém počtu kol, nebo poté, co jeden z hráčů dosáhne předem dohodnutého počtu bodů. Vyhrává hráč, který dosáhl nejvyššího počtu bodů.

Pro Klub deskových her Paluba vytvořil Dan Zeman.

[PALUBA]