Zpět nahoru: [ seznam her | boggle ].

Boggle
vzorová partie

Jako příklad uvádíme seznam slov nalezených za 3 minuty čtyřmi hráči ve skutečné hře. Slova pocházejí ze čtverce na obrázku a jsou seřazena podle počtu písmen a abecedy.

Příklad Boggle tabulky (VCSO,KZEO,EĚSN,VRDU)

3 písmena 4 písmena 5 písmen
cen
děr
děs
dno
dnu
dun
dus
her
nes
nos
nud
rek
rez
rve
sen
snu
sud
sun
věd
vek
věk
ven
věr
věs
vez
věz
zen
cenu
osud
seno
snes
senu
sune
dnes
usne
nosu
vědu
nudě
věse
veze
zenu
dusne
dusno
sosnu
zesnu

Tento příklad je převzat ze skutečné hry. Pokud naleznete ještě další slova, napište nám je, rádi je uveřejníme. Zde je seznam slov, která byla objevena dodatečně:

3 písmena 4 písmena 5 písmen 6 písmen
ker
rdě
sos
ceno
sond
sudě
děsen
sesun
sondě
sondu
sosen
vezen
vezeno

Pro Klub deskových her Paluba vytvořil Dan Zeman.

[PALUBA]