Zpět nahoru: [ seznam her | Bi-litaire ].

Bi-litaire
pravidla

(čti bilitér)

Autor: Kris Burm
Vydavatel: Peri Spiele, Scharnstein, Rakousko
Přeložil: Dan Zeman

Solitér pro 2 hráče. Abstraktní strategická hra. Pro 2 hráče od 7 let, délka 5 - 20 minut.

Hrací potřeby:

Cíl hry

Hra je asymetrická, cílem jednoho hráče ("koulaře") je přeskákat co nejvíce koulí podobně jako v solitéru, cílem druhého hráče ("posunovače") je mu to zkazit. Hraje se dvoukolově, ve druhé partii se role hráčů vymění. Poté se porovná úspěšnost obou hráčů v roli koulaře: kdo odstranil více koulí, vyhrál.

Příprava hry

Dvanáct destiček se umístí na desku tak, aby rohy zůstaly volné (vznikne kříž). Všech 48 koulí se rozmístí do prohlubní v destičkách. Barva koulí nehraje roli.

Hráči si vylosují, kdo bude koulařem jako první.

Koulař začne tím, že odebere libovolnou kouli z desky. Potom se hráči pravidelně střídají.

Průběh hry

Koulař

Nejjednodušší tah koulaře je jednoduchý skok. Vezme kouli a skočí s ní přes sousední kouli na volné pole za ní. Je přitom jedno, zda dotčená pole leží na stejné, nebo sousední destičce.

Jsou dovoleny pouze vodorovné a svislé skoky. Nejsou dovoleny úhlopříčné skoky a skoky přes řadu dvou a více koulí.

Má-li koulař k dispozici více než jeden jednoduchý skok, může si vybrat, který z nich provede.

Přeskočená koule se odstraní z desky.

Po jednoduchém skoku tah koulaře končí a na tahu je posunovač. Koulař nemůže udělat v jednom tahu několik jednoduchých skoků.

Kromě jednoduchých skoků existují i vícenásobné skoky. Pokud skákající koule po doskoku má další možnost skoku (a to i jiným směrem, než kterým vedl první skok), může ve skákání pokračovat. Celý takový tah se pak jmenuje vícenásobný skok. K vícenásobnému skoku může být koulař přinucen posunovačem, viz níže.

Kolo končí, když koulař nemůže táhnout (skákat). Pozor! Pojmu "kolo" zde používáme vlastně pro celou jednu část partie, po které se vymění role. Nikoli tedy pro jednu dvojici tahů, jak to bývá zvykem v jiných hrách.

Po kole se spočítá, kolik koulí zbylo na desce. To jsou kladné body pro posunovače. (Alternativně by bylo možné počítat koule odstraněné z desky jako skóre koulaře. V těch je ale snadnější způsobit zmatek smícháním s koulemi, které nebyly ve hře, proto se doporučuje první uvedený způsob. V originálních pravidlech se mluví o záporném skóre pro koulaře, ale to je nepraktické vzhledem k obvyklému chápání skóre v jiných hrách.)

Posunovač

Je-li nějaká destička prázdná, posunovač ji může (ale nemusí) odstranit z desky. Pokud tak učiní, je tím jeho tah u konce. Jsou-li na desce dvě nebo více prázdných destiček, potřebuje posunovač dva nebo více tahů k jejich odstranění. Mezitím se koulař může pokusit opět na tyto destičky dopravit koule a jejich odstranění zabránit.

Pokud posunovač neodstraňoval destičku, tak ve svém tahu nejméně jednu destičku přesune. Může současně (!) přesunout 1, 2 nebo 3 destičky vodorovně nebo svisle. Možnosti jsou:

Destička nesmí být přesunuta o půl pole.

Posunovač může koulaři nařídit, jak velký skok má udělat (kolik koulí přeskočit). Pokud je však k dispozici více stejně dlouhých skoků, koulař si může některý z nich vybrat. Jakmile posunovač řekne své rozhodnutí, nesmí ho měnit, i kdyby zjistil, že jsou k dispozici i delší skoky, než jaký si poručil. Pokud posunovač nic neřekne, může si koulař vybrat i jednoduchý skok. Jednoduché skoky se nemusí hlásit. Sakra, v těch pravidlech to píšou, jako kdyby cílem koulaře nebylo přeskákat co nejvíc koulí?

Cílem posunovače je co nejdříve zablokovat možnosti koulaře tak, aby nemohl skákat. Čím více koulí do té doby vydrží na desce, tím lepší skóre pro posunovače.

Strategie

Začátečníci si budou myslet, že koulař má vývoj hry ve svých rukou. Posunovač má však 3 možnosti, jak účinně zasáhnout:

  1. Oddělí plné destičky od ostatních. Všechny koule na izolovaných destičkách jsou pro koulaře ztracené.
  2. hrací desky musí odstranit tolik prázdných destiček, kolik je jen možné. Čím více destiček je pryč, tím snáze dosáhne izolací a tím hůře se povede koulařovi. Ten ovšem také není hloupý a pokusí se nechat poslední kouli na každé destičce - pokud si posunovač nevyžádá vícenásobný skok a nepřinutí ho tak tuto kouli zlikvidovat.
  3. Posunovač může hru dirigovat, pokud koulaře neustále nutí k vícenásobným skokům. Není tak důležité, že se při tom odstraní více koulí. Koulař pak nemůže nikdy sledovat své vlastní strategie a to je pro něj nebezpečnější.

Vytvořil tým Klubu deskových her Paluba.
Obsah webových stránek je chráněn autorskými právy. Jeho reprodukce za komerčními účely je zakázána.
The contents of these web pages is copyrighted. Any reproduction for commercial use is prohibited.

[PALUBA]