Zpět nahoru: [ seznam her | Auf Achse ].

Auf Achse
pravidla

Překlad: Jirka Bauma

Hráči přepravují zboží náklaďákem z jednoho města do druhého. Vyhrává ten hráč, který si touto činností dokáže vydělat nejvíce peněz.

Počet hráčů: 2 - 6

Hra obsahuje:

Zahájení:

Každý hráč si vybere jeden náklaďák.

Hráči svoje náklaďáky umístí na pole hracího plánu. (Není přípustné, aby na jednom poli se nacházely 2 náklaďáky.)

Akční karty se zamíchají, vytvoří se z nich balíček, který se rubem nahoru umístí na označené místo na hracím plánu.

Karty kontraktů se zamíchají, každému hráči se rozdají 3 karty kontraktů, podle počtu hráčů se část karet oddělí:

2 hráči12 karet
3 hráči16 karet
4 hráči20 karet
5 - 6 hráčů  24 karet

a vytvoří se z nich balíček veřejných kontraktů. Karty jsou v balíčku otočeny rubem nahoru, vyjma 4 karet, které se vyloží na označené místo na hracím plánu.

Hráči karty kontraktů drží tak, aby je ostatní hráči neviděli.

Každému hráči se z banku rozdá 5000 DM v libovolných bankovkách.

Hráči si hodí kostkou, kdo bude začínat. Začíná hráč, který hodí nejvyšší číslo.

Průběh hry:

Hráči se střídají v tazích ve směru hodinových ručiček.

Hráč nejprve zatáhne náklaďákem - viz pohyb náklaďáku.

Kromě pohybu náklaďáku může hráč během tahu:

Tyto 3 akce je možno provádět v libovolném pořadí. A vyjma dražby veřejného kontraktu i vícenásobně.

Pohyb náklaďáku

Hráč, který je na tahu, si nejprve hodí kostkou.

Potom se posune náklaďákem o tolik polí, kolik hodil. Pokud hráč hodil 6, může se posunout o 1 až 6 polí, pokud hodil 1 - 5, musí se posunout o tolik polí, kolik hodil.

Náklaďák nesmí ukončit tah na poli, na kterém už stojí jiný náklaďák, ale může jiný náklaďák v průběhu tahu minout. V případě, že by náklaďák končil tah na poli, které je už obsazeno jiným náklaďákem, může pohyb předčasně ukončit na předchozím poli.

Pokud náklaďák vstoupí během tahu na pole města, které je počátečním nebo koncovým městem některého z jeho kontraktů, může v něm svůj tah předčasně ukončit, ale musí pak kontrakt realizovat - viz realizace kontraktů.

Pokud hráč hodil 1, může po svém tahu náklaďákem položit na libovolné pole na plánu vyjma pole města, obsazeného pole a pole mezi Hamburkem a Flensburkem značku práce na silnici.

Pokud je na některém poli umístěna značka práce na silnici, žádný náklaďák na toto pole nesmí během tahu vstoupit. Tzn. příslušná silnice je zablokovaná a náklaďáky přes toto pole nemohou projíždět.

Pokud hráč ukončí tah na poli s výstražným trojúhelníkem, lízne si akční kartu a řídí se pokyny na ní uvedené - viz významy akčních karet. Použité akční karty se zahazují do krabice. (Pokud by akční karty došly, pak se použité akční karty znova zamíchají a vytvoří se z nich balíček nový.)

Realizace kontraktu

Na každé kartě kontraktu je uvedeno počáteční město, cílové město, zisk za realizaci kontraktu a množství zboží, jenž se musí přepravit.

Nachází-li se hráč na poli, které je počátečním městem některého jeho kontraktu, může zahájit realizaci příslušného kontraktu. Tzn. vyloží kartu kontraktu před sebe, a potom naloží zboží v daném množství na náklaďák.

Hrá může realizovat i více kontraktů najednou.

Na náklaďák se vejde max. 6 kusů zboží. Zboží je nutno převážet vždy pouze v plném rozsahu určeném kartou. Pokud hráč nemá na náklaďáku dostatek místa, může si koupit přívěs - viz koupě přívěsu, v opačném případě nelze zboží naložit.

Nachází-li hráč na poli, které je koncovým městem některého jeho kontraktu, jehož realizaci hráč již zahájil, tzn. zboží má naloženo na náklaďaku, může zde realizaci kontraktu dokončit. Tzn. hráč vyloží příslušné množství zboží z náklaďáku a vyinkasuje za splnění kontraktu částku uvedenou na kartě. Karta splněného kontraktu se zahazuje do krabice.

Koupě přívěsu:

Hráč může kdykoliv během tahu koupit přívěs. Na náklaďák se vejde pouze 6 kusů zboží. Pokud hráč koupí přívěs, může ještě další zboží naložit do přívěsu.

Přívěsy jsou 2 velikostí, do velkého se vejde 6 kusů zboží a stojí 3000 DM, do malého se vejdou 4 kusy zboží a stojí 2000 DM.

Hráč si může koupit libovolný počet přívěsů, dokud nejsou všechny karty přívěsů vyčerpány.

Dražba veřejného kontraktu

Pokud hráč ukončí svůj tah přesně v některém městě (tzn. vyjma situace, kdy hráč pohyb ve městě předčasně přerušil), může se rozhodnout, že provede dražbu veřejného kontraktu.

Nejprve ze 4 vyložených karet veřejných kontraktů určí, který kontrakt se bude dražit.

Potom začne dražba, které se mohou účastnit všichni hráči. Hráči mohou nabízet pouze částky uvedené na kartě ve sloupci Kosten vedle čísel 1 - 5 . Hráči postupně v libovolném pořadí navyšují svoje nabídky za kontrakt. Hráč, který dražbu vyvolal, má privilegium, že nemusí dražit přes, aby kartu získal, stačí mu nabídky dorovnávat. V případě, kdy žádný hráč nedá žádnou nabídku, hráči, který dražbu vyvolal, připadne karta kontraktu zadarmo.

Hráč, který kartu vydražil, za ní okamžitě musí zaplatit. Kartu si pak vezme k sobě do ruky.

Na místo vydraženého kontraktu se vyloží další karta veřejného kontraktu z balíčku.

Ukončení hry

Hra je ukončena, pokud jsou splněny 2 podmínky:

Vyhodnocení hry:

Spočte se, kolik kdo má na konci hry peněz. Pořadí hráčů se pak určí podle výše částky nahromaděných peněz.

Významy akčních karet:

Jestliže je na kartě uvedeno, že hráč musí zaplatit, ale on právě nemá peníze, může zaplatit dodatečně, tzn. v momentě, kdy peníze získá.

Dokumente
Hráč musí ihned přesunout svůj náklaďák do neobsazeného města, kterým projel naposledy.
Familiennachwuchs
Hráč musí ihned přesunout svůj náklaďák do některého neobsazeného cílového města z právě realizovaných kontraktů. Neveze-li žádné zboží, karta nemá žádný účinek.
Gute Routenplanung
Hráč musí ihned přesunout svůj náklaďák do libovolného okolního neobsazeného města, tzn. do kterého se dá dojet bez toho, aby se muselo projet nějakým jiným městem.
Ware verdorben
Hráč musí ihned přesunout svůj náklaďák do neobsazeného města, kde naposledy nakládal nějaké zboží, které právě veze. Neveze-li žádné zboží, karta nemá žádný účinek.
Zollabfertigung
Hráč musí ihned přesunout svůj náklaďák na libovolné okolní neobsazené pole s červeným trojúhelníkem, tzn. na které je možno se dostat, aniž by se přejelo přes jiné pole s červeným trojúhelníkem. (Další akční karta se přitom nebere).
Motivation
Hráč se může svým náklaďákem posunout až o 3 pole navíc. Toto nemusí využít ihned, ale může to odložit na jiný tah.
Vorbildliche Wartung
Hráč se může ihned posunout svým náklaďákem až o další 4 pole.
Schneestürme
Hráč může ihned posunout všechny náklaďáky (tzn. i soupeřů) až o 3 pole v libovolném směru.
Road Runner ruft Teddybaer Subunternehmer
Hráč a jeho protihráč, kterého si hráč vybere, mohou ihned posunout svoje náklaďáky až o 3 pole.
Beifahrer
Hráč hodí kostkou znova, a táhne náklaďákem ještě jednou.
Schnelle Verladung
Poté, co hráč příště naloží nějaké zboží, táhne ihned náklaďákem ještě jednou.
Truckerfestival
Hráč získává 500 DM.
Radarfalle Polizeikontrolle
Hráč zaplatí 500 DM.
Zollkontrolle
Hráč buď zaplatí 500 DM, nebo příští kolo nehraje.
Fahrtenschreiber
Hráč příští kolo nehraje.
Fahrtenschreiber
Hráč příští kolo nehraje.
Pannenhilfe
Hráč příští kolo náklaďákem nehraje. Získá ale za to 1000 DM.
Hife, Diebe!
Hráč musí vyložit všechno naložené zboží. Karty realizovaných kontraktů si přitom vezme zpátky do ruky. Za každý takto stornovaný kontrakt hráč získává 1000 DM. Neveze-li žádné zboží, karta nemá žádný účinek.
Bahnverladung
Hráč vyinkasuje peníze za právě realizovaný kontrakt, který má největší vzdálenost mezi startovním a cílovým městem, aniž by musel do cílového města dojet. Zaplatí ale za to 1000 DM. Neveze-li žádné zboží, karta nemá žádný účinek.
Sonderauftrag Flensburg
Pokud od této chvíle hráč dojede svým náklaďákem do města Flensburg, získává 2000 DM . Pokud tak neučiní, naopak na konci hry 1.000 DM zaplatí.
Sonderauftrag Wien
Pokud od této chvíle hráč dojede svým náklaďákem do města Wien, získává 2000 DM. Pokud tak neučiní, naopak na konci hry 1.000 DM zaplatí.
Inspektion
Pokud od této chvíle hráč dojede svým náklaďákem do města Mnichov, předá tuto kartu protihráči po levé ruce. Potom může táhnout náklaďákem ještě jednou. U koho tato karta skončí na konci hry, ten zaplatí 1000 DM.
Stau (5 cards)
Jestliže je na kartě uvedeno, že hráč musí umístit značku "STAU". Pak tato značka zablokuje silnici stejně jako značka práce na silnici. Značka "STAU" platí v jednom celém kole. Během této doby nemůže být přes toto pole taženo jakýmkoliv náklaďákem. Jestliže náklaďák na tomto byl dříve než značka, může normálně odjet.
Stau in Muenchen
Hráč položí značku "STAU" do Mnichova.
Stau am Frankfurter Kreuz
Hráč položí značku "STAU" do Frankfurtu.
Stau am Kasseler Kreuz
Hráč položí značku "STAU" do Kasselu.
Stau durch ploetzlichen Nebeleinbruch (due to fog)
Hráč položí značku "STAU" na libovolné pole.
Stau wegen Schaulustigen bei einem Unfall (due to an accident)
Hráč položí značku "STAU" na libovolné pole.
Fracht Dumping
Hráč musí dát kartu jednoho ze svých dosud nerealizovaných kontraktů protihráči po pravé ruce.
Freundlicher Kundenservice Vertrauen
Hráč si vylosuje 1 nový kontrakt ze zbylých karet kontraktů z krabice.

Vytvořil tým Klubu deskových her Paluba.
Obsah webových stránek je chráněn autorskými právy. Jeho reprodukce za komerčními účely je zakázána.
The contents of these web pages is copyrighted. Any reproduction for commercial use is prohibited.

[PALUBA]