Zpět nahoru: [ seznam her | Abenteuer Tierwelt ].

Abenteuer Tierwelt
pravidla

Dobrodružný svět zvířat

"Objevování světa zvířat na stále nových expedicích."

Vydavatel: Ravensburger, 1985

Autoři: Wolfgang Kramer, Ursula Kramer

Překlad z němčiny: Daniel Zeman, Paluba

Hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let.

Hrubé obrysy a cíl hry

Po světě putují tři zoologické expedice a hledají ohrožená zvířata. Každý hráč má svůj výzkumný úkol a snaží se přimět expedice, aby směřovaly právě k těm jeho zvířatům. Čím více splněných úkolů, tím lépe.

Úkoly hráči dostávají v podobě karet se zvířaty. Kromě toho jsou vedle mapy vyloženy další úkoly, jakési veřejné zakázky, které může splnit kdokoli.

Jakmile se některý hráč zbaví karet, hra končí. Všem se sečtou splněné úkoly a odečtou ty, které jim zůstaly nesplněné v ruce. Výsledek jsou body a vyhraje hráč, který jich má nejvíc. Nemusí to nutně být hráč, který hru ukončil.

Postup expedic

Hrací plán představuje mapu světa. Na ní jsou pole (barevná kolečka), pospojovaná čárami, po kterých se může expedice přemístit z jednoho pole na druhé.

Všechny tři expedice začínají na velkém startovním poli v Evropě. Každá expedice má svou barvu (červenou, žlutou nebo modrou) a trasa expedice se na mapě vyznačuje šipkami té barvy.

Nová šipka se přikládá vždy na konec expedice, tj. k hrotu poslední šipky se položí začátek nové šipky. Odbočky nejsou dovoleny, každá expedice má právě jeden konec.

Za normálních okolností (výjimka je popsána níže) se nesmí položit šipka na spojnici, na které už leží jiná šipka.

Pokud šipky dané barvy došly, expedice skončila. Pokračovat už mohou jen zbývající expedice.

Překážky

Kromě šipek jsou ve hře 3 bílé kameny (čtvrtý je náhradní), které slouží jako překážky. Na začátku leží mimo plán; hráči v průběhu hry mohou získat právo "přemístit překážky", což u dosud nepoužitých překážek znamená umístit je na plán, u již použitých znamená přemístit je na jiné místo.

Překážky se pokládají na spojnice, ne na pole. Na spojnici s překážkou se nesmí položit šipka, dokud někdo překážku nepřemístí jinam. Překážku není možné položit na spojnici, na které už šipka je (toto pravidlo doplnil Dan Zeman).

Tah

Hráč na tahu si vybere šipku a položí ji na konec expedice příslušné barvy. Tato jedna akce je zadarmo, hráč však může získat právo na další akce díky tzv. cestovním poukázkám, akčním kartám a zvláštním polím hracího plánu. Hráč musí táhnout, tj. položit alespoň jednu šipku, pokud může. Nemusí táhnout, pokud se mu nabízejí pouze tahy, za které by musel platit cestovními poukázkami.

Hráč si může pokaždé vybrat jinou expedici, expedice žádnému hráči nepatří.

Po ukončení tahu hráče je na řadě soused po jeho levici.

Cestovní poukázky (Reisegutscheine)

Cestovní poukázky (CP) představují platidlo, které umožňuje hráči provést ve svém tahu další akce. Hráč smí použít nejvýše 3 CP za tah. Použité CP se odevzdají do krabice.

Přemístění 1, 2 nebo 3 překážek stojí 1 CP.

Výměna výzkumného úkolu stojí 1 CP. Hráč odevzdá dospod balíku karet kartu zvířete, kterou nechce, a vezme si místo ní vrchní kartu z balíku.

Položení další šipky v tomtéž tahu stojí 2 CP. Hráč přitom nemusí pokračovat v expedici, jejíž šipku položil v tomto tahu jako první.

Odstranění šipky z konce některé expedice stojí 2 CP.

Položení šipky paralelně s jinou šipkou (nebo šipkami) na jedné spojnici stojí 2 CP. Je jedno, jestli šipky sdílející spojnici vedou stejným nebo opačným směrem a zda mají různé barvy, nebo stejnou. Žádná expedice se nesmí otočit na místě o 180° (více méně téhož můžete však docílit odebráním šipky). Expedice se nicméně může vrátit ke své vlastní trase po opsání menší či větší smyčky.

Druhy polí

Pole se zvířaty mají barvu typickou pro daný světadíl, kvůli snadnější orientaci. Kromě toho mají u sebe nápis se jménem zvířete.

Tři bleděmodrá pole na západním okraji plánu umožňují pokračovat ze stejně očíslovaného (tj. ve stejné zeměpisné šířce) pole na východě a naopak.

Zelená pole umožňují hráči, který na ně dovedl některou expedici, položit další šipku zdarma. Další šipka může patřit i jiné expedici než ta první.

Modrá pole umožňují hráči, který na ně dovedl expedici, vybrat si jednu ze dvou akcí:

Červená pole znamenají, že hráč, který na ně dovedl expedici, si musí vzít z balíku vrchní akční kartu.

Akční karty

Karty s černou hvězdičkou si hráč může, pokud chce, schovat k použití v pozdějších tazích (ovšem otevřeně, takže ostatní hráči vědí, jakou kartu si šetří). Pokyny na ostatních kartách se musejí vykonat ihned.

Karty jsou popsané německy, překlad následuje (číslo udává počet takových karet ve hře, případná černá hvězdička je uvedena tamtéž).

Německý text Počet karet ve hře Český překlad
Die Expeditionsroute darf korrigiert werden. Du darfst die letzten beiden Wegstrecken einer beliebigen Route entfernen und neu legen. 2 * Trasa expedice se může změnit. Smíš odstranit dvě šipky z konce trasy jedné libovolné expedice a znova je položit.
Du darfst drei Sperren versetzen. 2 Smíš přemístit tři překážky.
Du darfst ein bis drei beliebige Wegstrecken entfernen. Sie müssen am Ende der Expeditionsrouten liegen. 2 * Smíš odstranit jednu až tři libovolné šipky. Musí ležet na konci tras expedic.
Du darfst ein bis zwei beliebige Wegstrecken entfernen. Sie müssen am Ende der Expeditionsrouten liegen. 2 Smíš odstranit jednu až dvě libovolné šipky. Musí ležet na konci tras expedic.
Du darfst eine eigene Tierkarte gegen eine neue tauschen. Lege eine von deinen Tierkarten weg und nimm dir eine neue Tierkarte. 3 * Smíš jednu svou kartu se zvířetem vyměnit za novou. Odlož jednu ze svých karet a vem si novou.
Du darfst eine Wegstrecke am Ende einer Expeditionsroute entfernen und neu legen. 4 * Smíš odstranit šipku z konce trasy expedice a znova ji položit.
Du darfst nochmals eine Wegstrecke legen. 6 * Smíš položit ještě jednu šipku.
Du darfst zwei Sperren versetzen. 6 Smíš přemístit dvě překážky.
Du erhältst zwei weitere Reisegutscheine vom Spielleiter. 3 Od vedoucího hry dostaneš dvě další cestovní poukázky.
Öffentlicher Forschungsauftrag. Eine weitere Tierkarte wird zu den öffentlichen Forschungsaufträgen an den Rand des Spielplans gelegt. 6 Veřejný výzkumný úkol. K veřejným úkolům na kraji hracího plánu se položí další karta se zvířetem.

Splnění úkolu

Dojde-li expedice na pole zvířete, jehož kartu má hráč v ruce, musí se přihlásit. Je jedno, zda na příslušné pole dovedl expedici on sám, nebo jiný hráč, který byl zrovna na tahu. Teprve přihlášením hráč splnil svůj výzkumný úkol.

Pokud si nevšimne a nepřihlásí se dříve, než k této expedici přibude další šipka, má smůlu a musí čekat, až expedice dorazí na dané místo příště.

Kartu se splněným úkolem hráč vyloží před sebe.

Hráč na tahu může navíc splnit veřejný výzkumný úkol tím, že dovede některou expedici na pole se zvířetem, jehož karta leží vyložená mezi veřejnými úkoly vedle plánu, přihlásí se o kartu tohoto zvířete a vyloží si ji před sebe. Za splněný veřejný úkol se nevypisuje žádný nový, tj. na uvolněné místo se nevykládá nová karta. Veřejné úkoly se vypisují jen na začátku hry nebo na základě akčních karet, které to nařizují.

Konec hry

Hra končí, když některý hráč splní všechny úkoly, které měl v ruce, nebo když dojdou šipky všech expedic. Hra také končí, když žádný hráč nemůže táhnout. Pokud může alespoň jeden hráč táhnout, ostatní musí tak dlouho vynechávat, až budou moci hrát zase i oni, nebo nebude moct táhnout nikdo.

Všichni hráči si přičtou bod za každý úkol, který splnili, a odečtou bod za každý úkol, který jim zbyl nesplněný v ruce. Vyhraje hráč s nejvyšším počtem bodů.

Příprava hry

Akční karty se zamíchají a připraví do balíku lícem dolů.

Každý hráč dostane 10 cestovních poukázek.

Karty zvířat se zamíchají, každý hráč dostane:

Kromě toho se vyloží 6 karet vedle plánu jako veřejné výzkumné úkoly. Stanoviště zvířat na těchto kartách se musejí nacházet nejméně 3 kroky od startovního pole. Pokud některá karta tuto podmínku nesplňuje, musí se vyměnit.

Slovníček zvířat

Asie

Gerfalk raroh lovecký (Falco rusticolus)
Wolf vlk
Nonnenkranich jeřáb bílý (Grus leucogeranus)
Seeotter vydra mořská
Braunbär medvěd hnědý
Wildkamel divoký velbloud
Saiga sajga
Przewalski Pferd kůň Převalského
Großer Panda panda velká
Indischer Löwe lev indický
Indischer Elefant slon indický
Tiger tygr
Davidshirsch jelen milu (Elaphurus davidianus)
Japanischer Ibis japonský ibis
Kleideraffe opice (Pygathrix nemaeus)
Schwarzer Panther černý panter
Schabrakentapir tapír
Orang-Utan orangutan
Affenadler orel opičí (Pithecophaga jefferyi)
Balistar majna rothschildova (Leucopsar rothschildi)
Komodo-Waran varan komodský
Helmkasuar kasuár přilbový (Casuarius casuarius)

Austrálie

Dugong dugong
Känguruh klokan
Koala koala
Haarnasenwombat vombat Krefftův (Lasiorhinus krefftii)
Schnabeltier ptakopysk
Hühnergans husice kuří (Cereopsis novaehollandiae)
Beutelwolf vakovlk

Jižní Amerika

Blauwal plejtvák obrovský (Balaenoptera musculus)
Königspinguin tučňák patagonský (Aptenodytes patagonicus)
Meeresschildkröte mořská želva
Puma puma
James-Flamingo plameňák Jamesův (Phoenicoparrus jamesi)
Darwin-Nandu nandu
Vikugna vikuňa
Großer Ameisenbär mravenečník velký
Löwenäffchen lvíček zlatý (Leontopithecus rosalia)
Riesengürteltier pásovec obrovský
Chinchilla činčila
Anakonda anakonda
Jaguar jaguár
Meerechse leguán mořský (Amblyrhynchus cristatus)
Quetzal quetzal (čti kecal)

Severní Amerika

Mississippi-Alligator aligátor
Präriehund psoun prériový (Cynomys ludovicianus)
Gabelbock vidloroh (Antilocapra americana)
Bison bizon
Kalifornischer Kondor kondor kalifornský
Weißkopf-Seeadler orel bělohlavý
Schreikranich jeřáb americký (Grus americana)
Schneeziege kamzík bělák (Oreamnos americanus)
Karibu sob polární - karibú (Rangifer tarandus)
Eisbär medvěd lední
Sattelrobbe tuleň grónský (Phoca groenlandica)
Walroß mrož lední (Odobenus rosmarus)
Moschusochse pižmoň (Ovibus moschatus)

Afrika

Mittelmeer-Mönchsrobbe tuleň středomořský (Monachus monachus)
Magot magot
Damagazelle gazela dama (Gazella dama)
Schimpanse šimpanz
Zwergflußpferd hrošík liberijský (Choeropsis liberiensis)
Gorilla gorila
Gepard gepard
Kap-Bergzebra zebra kapská
Giraffe žirafa
Fingertier ksukol ocasatý (Daubentonia madagascariensis)
Spitzmaulnashorn nosorožec dvourohý (Diceros bicornis)
Somali-Wildesel osel somálský (Equus africanus somalicus)
Nilkrokodil krokodýl nilský
Nubischer Steinbock kozorožec núbijský (Capra ibex nubiana)
Arabische Oryx přímorožec arabský (Oryx leucoryx)

Vytvořil tým Klubu deskových her Paluba.
Obsah webových stránek je chráněn autorskými právy. Jeho reprodukce za komerčními účely je zakázána.
The contents of these web pages is copyrighted. Any reproduction for commercial use is prohibited.

[PALUBA]