Zpět nahoru: [ seznam her | alquerque ].

Alquerque
pravidla

  Ke hře je potřeba:

 1. Herní plán 4×4 čtvercová pole, rozdělená úhlopříčnými liniemi.
 2. Hrací kameny představují bojovníky dvou malých armád: 12 je bílých, 12 černých.
 3. Kameny obsadí všechny průsečíky až na jediný ve středu hracího plánu.

  základní postavení

 4. Cílem hry je zajmout všechny soupeřovy bojovníky.
 5. Tahy

 6. Začíná bílý, pak hraje černý, dál se pravidelně střídají.
 7. Tahy jsou povinné.
 8. Pohyb kamenů

 9. Přesun. Hráč může posunout kterýkoli ze svých kamenů na sousední průsečík. Posun je dovolen po čarách ve všech směrech: vpřed, vzad, do obou stran i po úhlopříčkách.
 10. Skákání. Pokud leží na sousedním poli soupeřův kámen a další průsečík ležící za ním v přímém směru je volný, musí ho hráč svým kamenem přeskočit.
 11. Jestliže se po přeskoku naskytne příležitost ke skoku přes další soupeřův kámen, musí hráč pokračovat ve skoku, aniž by čekal, až na něj přijde řada.
 12. Přeskočené kameny jsou zajaty a odklizeny z desky.
 13. Skákání je povinné; kdo přehlédne možnost přeskoku, je potrestán ztrátou kamene.
 14. Zakončení hry

 15. Hra končí, až jeden z hráčů ztratí všechny kameny nebo se dostane do obklíčení a nemůže provést tah, ačkoli je na řadě. V obou případech vítězí jeho soupeř.
 16. Strategie

 17. Ze strategického hlediska jsou významné čtyři rohové body; tam nemůže být kámen zajat. Zato se však vystavuje nebezpečí, že bude obklíčen.

Vytvořil tým Klubu deskových her Paluba.
Obsah webových stránek je chráněn autorskými právy. Jeho reprodukceza komerčními účely je zakázána.
The contents of these web pages is copyrighted. Any reproduction forcommercial use is prohibited.

[PALUBA]