Zpět nahoru: [ seznam her | alquerque ].

alquerque
historie

Tato hra byla podrobně popsána již ve 13. století. V kodexu španělského krále Alfonse X. je krásná barevná iluminace, na níž sedí u zvláštní desky, plné křížících se čar, vousatí pánové s vysokými špičatými čepicemi a hrají - alquerque.

To však není první zpráva o této arabské deskové hře quirkat (ve španělštině el quirkat, později proměněná v alquerque). Zmínku najdeme i v arabském rukopisu starším o celá tři staletí. Po stopě alquerque bychom došli ještě dál, ale dávná minulost je příliš mlhavá; teprve Alfonsův rukopis přináší podrobná pravidla.


Vytvořil tým Klubu deskových her Paluba
Obsah webových stránek je chráněn autorskými právy. Jeho reprodukce za komerčními účely je zakázána.
The contents of these web pages is copyrighted. Any reproduction for commercial use is prohibited.

[PALUBA]